tirsdag 6. mai 2008

Blogosfærisk spredning

Da jeg først begynte å blogge, for sånn omtrent halvannet års tid siden, var det på bloggen Norsk selskap til drontens fremme, under mitt kjetterske pseudonym Deerstalker.

Pseudonymet, som har sitt opphav hos mannen som tidvis går under navnet Lord Bassington-Bassington, henspeiler på min forkjærlighet for en slags karikert rural engelsk stil, bestående av mye tweed og sløyfer. (En stil som i realiteten er mer amerikansk nord-østkyst.) Dessuten henspeiler det på min forkjærlighet for Sherlock Holmes; mannen som, til tross for at han aldri hadde noen deerstalker, har gjort hodeplagget ikonisk. Vittigheten er at jeg ikke har noen deerstalker jeg heller. Jeg kler dem ikke.

Uansett, med tiden har bloggen, Dronten for enkelhets skyld, utviklet seg til å bli et sted for tidvise poster om kulturelle fenomener. Mye av det øvrige stoffet var i begynnelsen livssynsorientert og dette har funnet et naturlig hjem her, noe som har gjort at Den Tvilsomme har fått stadig mer oppmerksomhet, på bekostning av den utdødde fuglen.

Noe av stoffet var politisk og ettersom Dronten er blitt mer av en kulturarena, føles det stadig mer feil å legge ut det der.

Samtidig passer det ikke inn her. Hvis jeg skulle bruke denne bloggen, som skrives i kraft av ansatt i Human-Etisk Forbund, til å fremme mine politiske synspunkter i saker som overhodet ikke er livssynsrelevante (såfremt man da ikke mener at alt er livssynsrelevant), ville det for det første bli veldig feil. For det andre ville jeg få Fri tankes redaktør på nakken, hvis jeg, som et tilfeldig valgt eksempel, for eksempel skulle feire at Boris Johnson ble ordfører i London.

Det er en av to grunner til at jeg bekrefter noen av mine venners oppfatning om å være en blogsfærisk bulemiker og oppretter enda en blog. Den andre er at jeg kom på navnet i en ganske annen sammenheng og synes det er altfor bra til å ikke bruke det til noe.

Så de av dere som måtte ha interesse av hva jeg mener om ikkelivssynsrelevante temaer av politisk art, er velkomne til å se innom Babbel & Bar, som er ment å være "Kort og fyndig om politikk, alkohol, historie og andre vesentlige uvesentligheter".

Den skrives for ordens skyld - i den grad den vil bli skrevet, den er ennå svært ung - på min fritid og har overhodet ingenting med Human-Etisk Forbund å gjøre.

Ingen kommentarer: