fredag 16. oktober 2009

Pius-brorskapet? Hvilket Pius-brorskap?

"Vatikanet møter Piusbrorskapet", melder Vårt Land, med henvisning til et varslet møte 26. oktober mellom SSPX -- eller Pius X-brorskapet -- og Vatikanet. Det er riktig nok. Det som derimot ikke er like riktig, er navnet Vårt land har lagt seg til å omtale brorskapet under.

Å ganske enkelt kalle dem Pius-brorskapet er upresist, fordi det også finnes et annet Pius-brorskap, Pius V-brorskapet, eller SSPV. SSPV er en sedevakantistisk gruppe -- dvs en gruppe som mener pavene etter 2. vatikankonsil er illegitime -- etablert av prester som brøt ut fra Pius X-brorskapet på tidlig 80-tall.

Rett nok er aktivitetene deres begrenset til USA og Canada, men de er likefremt et Pius-brorskap.

Wikipedia har en kort artikkel om dem. Og de har en egen (om enn lite informativ) nettside. Wikipedia har også interessane artikler om sedsevakantisme, katolsk tradisjonalisme og SSPX.
_____

13 kommentarer:

Baard Thalberg sa...

Arnfinn; nå er jeg bekymret for deg. Dette er et tema normalt velfungerende mennesker ikke har peiling på. Kunnskapstørke her er faktisk et tegn på å være normal og velfungerende.

Gå en tur, les en tegnesereie, diskuter fotball. Jeg er redd du ellers må på rehab.

Arnfinn Pettersen sa...

Baard: Jeg må tilstå å ha kuttet ned på fotballen, men utover det går jeg turer og leser tegneserier nærmest daglig.

IvarE sa...

@Baard:
Joa, og jeg kan (heldigvis) innrømme at jeg også først tenkte noe slik som "who the f... cares".

Men akkurat VL burde strengt tatt vite bedre. Det skader ikke å påpeke ignorans der også (selv om det finnes utallige lettere tilgjengelige emner å gripe fatt i).
:-)

Arnfinn Pettersen sa...

Ikke ha peiling? Gi f**n? Jammen, jammen, katolske tradisjonalister er jo så GØYE!

Anonym sa...

Ok, Arnfinn. Dette er en utfordring: Hvilken pave fra de siste femten-tyve årene liker du best? Johannes Paul II og Benedikt teller ikke!

Arnfinn Pettersen sa...

Snirkel: Du synes du er morsom nå? Ettersom JP2 ble pave i 1978, er det ingen andre paver de siste 15-20 årene enn ham og Razza.

Baard Thalberg sa...

Men Arnfinn da!

Husk på den koptisk-ortodokse pave: Hans hellighet pave Shenouda III, Pave av Alexandria og Patriark av St. Markus' Hellige Stol, for å nevne 1 - en.

Asbjørn Dyrendal sa...

Eller, temaet tatt i betraktning, Pope Michael? http://en.wikipedia.org/wiki/David_Bawden

Arnfinn Pettersen sa...

Baard: Kopteri, koptera.

Asbjørn: Ha, han har ikke suksesjonen en gang. Ammatør.

Anonym sa...

Jeg prøver ikke å være morsom i det hele tatt, jeg sikter til små og store selvutnevnte motpaver. Tradisjonalistiske sådan.

Arnfinn Pettersen sa...

Snirkel: De fleste tradisjonalister anerkjenner de sittende paver, og selv oppegående sedevakantister har bedre vett enn å utpeke egne, så det er først når man kommer godt uti den nøttete enden av tradisjoalismen at motpavene oppstår. Noen av dem er søte, ingen av dem er interessante nok til å gjøre dem til favoritter.

Jeg liker Razza, jeg.

Ask Burle sa...

En liten sidekommentar fra en som er opptatt av kontemplativitet:

jeg har lenge tenkt at måten katolikkene utnevner pave på er noe uheldig. De burde lært av feks shankaracharyene og tillatt seg å velge utenfor kardinalrekkene. Gjerne blant de mange kloke mennene som befolker kirkas klostervesen. Katolikkene gjorde heldigvis aldri den kjempeblunder å avvikle denne praksis.

Ratzinger er sikkert grei han, men han fremstår som en byråkrat; religioner bør ikke ha byråkrater som primas, de flinke organisasjonsfolk kan gis mer anonyme roller lengre ned i organisasjonskroppen. På toppen trenger man inspirerende personer med tydelig indre forankring. Det er det nok et mindretall av kardinalene som har. Slikt man får ved mye stille meditasjon over et langt liv.

Adoremus sa...

Det finns sedevakantister även i Skandinavien. Se länk:

http://www.adoremus.se