mandag 12. april 2010

Kosteligheter

Jeg har et Humanist å gjøre ferdig og (deretter) en nettside å gjøre klar til lansering. Så det blir så som så med blogging fremover. Me jeg kan ganske enkelt ikke la være å gjøre oppmerksom på et par kosteligheter. Sånn som denne ufattelig kuriøse kronikken av lederen i Bergen KrF. Konklusjonen er hysterisk morsom:
På tross av en enhetlig lære om vårt biologiske opphav over flere generasjoner er det mange som betviler teorien om livets og artenes opprinnelse. Dette kan nok være en betydelig bekymring for dem som har en fundamentalistisk tilnærming til Darwins teorier. Vi har samtidig ingen grunn til å tro at utviklingsteorien vil bidra positivt i møte med trusselen om artenes utryddelse eller andre miljøutfordringer.


Samfunnet bør heller reise en debatt om utviklingslæren kan ha bidratt til å sette miljøet og mangfoldet av arter på jorden i fare.
Min favoritt er nok allikevel Østlandseningen, som kan avsløre at YouTube finnes (HVA? Shjåkkherende!).
_____

7 kommentarer:

svein sa...

"...en debatt om utviklingslæren kan ha bidratt til å sette miljøet og mangfoldet av arter på jorden i fare..."
Hah! Der fant vi endelig synderen!

IvarE sa...

Harr, harr!
Hysterisk!

:-)

Anders E sa...

Hvis jeg skal spekulere i hvor han vil hen, tipper jeg han føler en verdslig plattform hvor alt biologisk mangfold er et rent naturfenomen som i ytterste instans skyldes en tilfeldighet, medfører en devaluering av alt liv og at miljøkampen dermed risikerer å tape.

Anonym sa...

Jeg trodde at jeg skjønte evolusjonsteorien sånn temmelig greit, men begynner å tvile litt nå.

"Det er i dag ingen som kan være trygg på at den genetiske informasjonen som ligger i de ulike artene på jorden vil kunne ha evnen til å utvikle seg fra en art til en ny art. Ei heller at den kan gi håp om at utdødde arter gjenoppstår. Etter læreboken i naturfag i grunnskolen er dette likevel kjernen i vår tilblivelse og eksistens. Dette er et skremmende paradoks som i svært liten grad løftes frem, verken i samfunnsdebatten eller i skolen."

For dette argumentet skjønte jeg ingenting av!

Geir (via dekodet) sa...

Hei. Leser Eders glimrende antologi om Dommedag, funnet under utgravninger av kilossalg på den lokale bokhandel i går. Jeg storkoser meg. Og fant ingen annen måte å kommunisere med Eder enn gjennom en tilfeldig kommentar på bloggen.

Arnfinn Pettersen sa...

Geir: Det er slett ikke den verste måte å kommunisere på. Og dommedag er plustelig blitt så aktuelt ...

Geir sa...

Dommedag er vel helst en "movable feast", en bevegelig høytid, som kan inntreffe når de høye herrer ønsker å fastsette det, men som dessverre alltid blir flyttet - eller bortforklart. For tiden lurer jeg på hvordan polisens forsvinnen i 2012 skal bli bortforklart. Og ingen norske aviser, kun yr.no, skrev om det for to uker siden, da polisens utbredelse var kommet tilbake til det normale for dagen på året for de siste 30 år. For dommedag og endetid selger, men ikke at verden har det veldig bra, takk, og ikke har planer om globale klimaskremselscenarier for tiden.
Dommedagsboka er veldig bra, og mye der kunne vært videreført. Jeg synes noen av artiklene var altfor korte. Må vel inn på nettet nå og grave videre.