onsdag 17. oktober 2007

Bidrag til forsoning?

Debatten om Arvid Brynes bok Vi sloss for Norge raser videre, nå i Aftenposten (her og her). Det er en deprimerende affære. Bryne anser boken som et "bidrag til forsoning". Har det overhodet ikke ramlet ham inn at mange nok ikke vil forsones med en mann som Bjørn Østring?

De fleste vil ganske sikkert være enig i at historien ikke er bare svart/hvitt og at mange som gikk i fiendens tjeneste gjorde det utfra forsåvidt sympatiske motiver. Men det hjelper veldig på om de i ettertid har innsett at de valgte feil og gir uttrykk for det. Det hjelper også, en hel del faktisk, hvis de ikke fortsatt holder hyldningstaler til Quisling, slik Østring gjør.

Ingen kommentarer: