mandag 15. oktober 2007

Sekulære svensker

Svenskene ønsker å stramme inn muligheten til å drive forkynnelse i skolen, melder Fritanke.no, med henvisning til Dagens Nyheter:

"Det handlar inte om något slut för vanlig religionskunskap. Men det innebär att en biologilärare inte kommer att få presentera Bibelns skapelseberättelse som en teori vid sidan om evolutionsläran."

Og dere vet hva det betyr? Det betyr at de fryktelig sekulære svenskene kommer til å få samme lovgivning som de fryktelig, fryktelig religiøse amerikanerne. Mens i det sekulære Norge kommer barna forstatt til å bli undervist i skapelsesberetingen i en syv års tid, før de er modne til å læren om evolusjonslæren.

Det er sannelig godt vi her i fornuftens frytårn ikke er så religiøse som amerikanere ...

1 kommentar:

Morten Lange (Reykjavík) sa...

Fikk nylig vite at den islandske representanten og Åse Gunhild W. Duesund (KrF) stemte mot et forslag ( som fikk flertall) i europarådet om å anbefale medlemslandene å bekjempe at Intelligent Design får innpass forkledt som vitensakp i skolene.

At Ms Guðfinna S. Bjarnadóttir stemte mot førte til at en forening av biologer (?) hprotesterte, og fikk media-dekning på det.

Her er litt av teksten :

The dangers of creationism in education

Resolution 1580 (2007)

1. The aim of this report is not to question or to fight a belief – the right to freedom of belief does not permit that. The aim is to warn against certain tendencies to pass off a belief as science. It is necessary to separate belief from science. It is not a matter of antagonism. Science and belief must be able to coexist. It is not a matter of opposing belief and science, but it is necessary to prevent belief from opposing science.

Debatten er her :
http://assembly.coe.int/Main.asp?link=/Documents/Records/2007/E/0710041500E.htm
( Let etter The dangers of creationism in education )

Det er tydelig fra resolusjonsteksten og debatten at teksten kunne vært bedre gjennomarbeidet, og da _muligens_ hadde fått støtte fra flere representanter.


Her ses stemmegivingen :
http://www.assembly.coe.int/ASP/Votes/BDVotesParticipants_EN.asp?VoteID=674

Hilsen Morten Lange