tirsdag 28. oktober 2008

Sionistlakeien Gule

Iffit Z. Qureshi har lenge fremstått som en av de mest ødeleggende debattantene i integreringsdebatten - helt siden hun i en kronikk i Aftenposten i mai 2006 satte en foreløbig bunnrekord ved å karakterisere Shakil Rehman som "kokosnøtt," altså en representant for:

"... etniske minoriteter som har internalisert storsamfunnets rasistiske holdninger og nedvurderende syn. Og på grunn av manglende innsikt og negative erfaring med for eksempel foreldrenes oppvekstmetoder eller med medienes overdrevent negative dekning, har de utviklet etnisk selvhat og søker tilhørighet og aksept hos majoritetssamfunnet," for å sitere Qureshi selv.

Hennes angrep i Dagbladet på min venn og tidligere sjef Lars Gule, under overskriften "Orientalistiske fantasier", er en hederlig søknad om å bli antirasistenes svar på Fjordman. Og å beskylde Lars, av alle mennesker, for å løpe sionistene ærend, er så dumt at det faktisk er morsomt.

Lars svarer henne i dag og det er frisk lesning. Han tar definitivt silkehanskene av. Han begynner slik:

Iffit Z. Qureshi besitter frekkhetens nådegave. Hun opererer med en «debatt»-teknikk og retorikk som ikke ville kommet på trykk om hun ikke hadde innvandrerbakgrunn. Usakligheter, uetterretteligheter og egne fordommer velter fram, stort sett uten forsøk på argumentasjon.

Og han avslutter slik:

Qureshi bør definitivt lære seg at innvandrerbakgrunn og muslimsk navn ikke gir noe carte blanche til å skrive tull om (enkelte) nordmenns og andres holdninger til innvandrere og islam - og å tro at det skal bli tatt på alvor. Det er også nødvendig å gjøre hjemmelekser. Qureshis fordomsfulle kunnskapsløshet demonstrerer at hun ikke har gjort det.

Som sagt, frisk lesning. Les det i midten også ...

12 kommentarer:

ViggoStrømme sa...

hi hi (harr harr) hå hå.

ja ja. ferdig å le nå.
hi?

Mad Mullah Hastur sa...

*fnis*
Dette skal lesast. Må berre jobbe litt først.

Artig nok mottok eg nett ein mail frå ein av partane (som svar på min mail sjølvsagt), ingen belønning for å gisse kven av dei.

ViggoStrømme sa...

hvilken mail?

Mad Mullah Hastur sa...

Fælt så nyfiken du er då Viggo ;-)

Anonym sa...

Qureshi mener det er viktig å være lojal mot sin rase og ikke løpe sionistenes ærend. Finnes det ikke en organisasjon for sånne som henne?

Per CJ sa...

Media har jo en tendens til å hause opp «sterke utbryterskikkelser» (for så gjerne å rive dem ned, i det minste delvis), og Qureshi har kanskje et lite poeng i at det også må gå an å tilhøre hovedstrømninger i sin kulturtradisjon, dersom det er ens frie valg. Men her kommer jo nettopp dette med det frie valget igjen. Har selv endel etnisk norske «multikulturelt begeistrede» venner, som f.eks. synes at minoriteter skal representeres av sine «tradisjonelle ledere», osv. Jeg lurer virkelig på hvordan det ville bli hvis det ble applisert på oss «norskinger» i Oslo, i og med at så mange av oss er innflyttere: Sørlendinger underlagt emmisærstyre? Nordlendinger underlagt plikt til å bære Oluf-lue? Karsktvang for nordtrøndere?

Undres Per

svein sa...

Karstvang for nordtrøndere er det vel?

Arnfinn Pettersen sa...

Svein: Hvis de ønsker å forbli nordtrøndere, ja. Hvis ikke blir de bare mennesker med kuriøs dialekt og skinnvest.

svein sa...

Nordtrøndere, ja. Kan man annet enn elske dem? Med kuriøs dialekt og skinnvest (ofte av sjølskøtin ælj)og en sterk misjoneringsiver ndg gjelder karsk og annet trøndersk, og iherdig innsats for å oppretteholde trøndernes rykte.
Men det var kanskje ikke nordtrøndere bloggen egentlig handla om? Sorry. (Men de er jo en vennlig minoritet, da? Dårlig integrerte, men stort sett harmløse).

Anonym sa...

Jeg kjenner Gule godt og har stor respekt for ham (nei, vi kan ikke regnes som venner). La meg likevel si at den aktuelle saken har han på et par punkter tatt noen snarveier: Han har kjørt taxi Midtøsten og konkluderer på grunnlag av dette at muslimer er fatalistiske? Det holder ikke.

Gule er en god filosof, men en dårlig empiriker.

Arnfinn Pettersen sa...

Konrad: Lars konkluderer vel ikke som sådan med at muslimer er fatalistiske, men med at det er et potensial for fatalisme i islam og at dette gir seg utslag hos noen muslimer. Med andre ord at noen muslimer er fatalister og de er det av religiøse årsaker.

Jeg synes dette er en legitim påstand og en påstand som lar seg møte med argumenter. I stedet forsøker Qureshi seg på et karakterdrap. Og ender med å ramme seg selv. Hvilket ikke burde overraske noen som har fulgt damens krumspring de siste årene.

Anonym sa...

Se fyldigere kommentar på min egen blogg.

Selvsagt har islam potensiale for fatalisme, det skulle bare mangle, det er jo en religion med forestillinger om en allmektig (akkurat som kristendommen). Ingen nyhet akkurat.

Mitt hovedpoeng er at Gule tar noen empiriske snarveier. Kort sagt: empirien hans holder ikke.