tirsdag 9. desember 2008

Om korrekte ledere

Årets siste Humanist er i hus. (I det minste hos meg, der det dumpet ned i postkassen i dag.)

Det er en broket forsamling artikler. Ronnie Johanson har gått Nostradamus etter i sømmene. Og overraskende nok avdekket at han ikke var overvettes sannspådd. Vi viderebringer Didrik Søderlinds ungdommelige innføring i humanisme fra boken Tenk på det, som deles ut til alle humanistiske konfirmanter. Og jeg har gravd frem fra arkivene en strålende artikkel om rasjonalismens grenser av min gode venn og ekskollega Terje Emberland.

Dessuten tar Bård Larsen, under tittelen "Den gode følelsen", behørig for seg kjendiser som vil redde verden og belære oss om hva som er de sanne og rette meninger. Jeg er veldig svak for ingressen (muligens fordi jeg har skrevet den selv):

Steinrike Hollywood-skuespillere som belærer oss om rettferdig fordeling. Superstjerner som strør om seg med småpenger – og forventer å bli beundret for det. Popmusikere som skal stoppe sult og skape fred. Ubehøvlede tølpere som slipper unna med de verste vulgariteter – fordi meningene deres er av det rette slag. Bård Larsen har irritert seg lenge nok. Her tar han sikte på noen av samtidens mest irriterende fenomener – og fyrer av begge løp samtidig.

Blant de ting Bård er særlig opprørt over (og han har et talent for å være opprørt) er politisk korrekthet i all dens vesen. Dette er også tema for lederen, som ser slik ut:

Det politisk korrekte

Samtidens politiske retorikk preges av merkelapper. Stempler settes på meninger man ikke liker, for å avfeie dem som onde, useriøse eller irrelevante. De kalles fascistiske, politisk korrekte, islamofobe eller islamofascistiske, for å nevne noen eksempler. Slik stempling forringer den offentlige samtalen.

Men det at ord brukes for å stemple meningsmotstandere, betyr ikke at de ikke også kan betegne reelle fenomener. For eksempel brukes ”fascist” tidvis om alle fra Fremskrittspartiet til Hitler. Resultatet er at begrepet har mistet mye av sin forklaringskraft.

Ikke desto mindre betegner fascisme et reelt fenomen. Et fenomen historien bør ha lært oss at det er god grunn til å være på vakt ovenfor.

Også politisk korrekthet betegner et reelt fenomen. Det skiller seg derimot fra fascisme ved at det ikke betegner et bestemt sett meninger, men en måte å forholde seg til egne og andres meninger på.

Den politisk korrekte har ikke sine meninger fordi de er velbegrunnede, men fordi de er gode. Og de er gode fordi de deles av mange mennesker med de samme verdier og de samme holdninger som en selv.

I det politisk korrekte univers er det å ha de rette meninger et tegn på at man er et godt menneske. Og det å stille spørsmål ved meningene er suspekt og vitner om et tvilsomt sinnelag.

Politisk korrekthet er en form for sinnelagsetikk tatt ut i det absurde. Sinnelagsetikk fokuserer på motivene for handlinger. Den handling er god som gjøres ut fra gode motiver. Men sinnelagsetikk fokuserer på handlinger, ikke mennesker, og den kan ikke stå alene og den fungerer bare når man tar inn over seg at hva som er gode motiver må kunne begrunnes og forsvares.

I det politisk korrekte univers derimot, setter man likhetstegn mellom egne, ubegrunnede meninger og et godt sinnelag. Og et godt sinnelag er tilstrekkelig. Har man meningene, er man per definisjon god.

Dette resulterer i en ytterligere forringelse av den offentlige samtale: De gode meningene blir i seg selv akseptable motiver for uakseptable handlinger.


Dermed er det greit at Madonna står på scenen og skjeller ut George W. Bush i særdeles ubehøvlede vendinger. For hun gjør det ut fra de rette meningene. Og når man vet at man står for det gode i kamp mot det onde, havner man lett der hvor målet helliger midlene.

Også det bør historien ha lært oss å være på vakt ovenfor.

4 kommentarer:

ViggoStrømme sa...

Høres jo spennende ut dette her, men har det ikke sneket seg inn en "skrive"feil i ingressen din?

"Men sinnelagsetikk fokuserer på handlinger, ikke mennesker...."......

Sinnelagsetikk fokuserer vel ikke egentlig på handlinger i første ledd, men snarere på etikken, moralen og motivene BAK evt. handlinger. "En handling er etisk god hvis den springer ut av et godt sinnelag", som det heter. Moral og ideen om det gode er et mål i seg selv altså.

Pliketikk fokuserer derimot primært på handlingene. Veien er målet og Kant og den gyldne regel og sånn.
Og så er det konsekvensetikken da, hvor resultatet til syvende og sist avgjør om en handling er fornuftig, evt. god.

Mulig jeg tar feil her altså...

Arnfinn Pettersen sa...

Næh, Viggo, det er ikke feil, men muligens litt uklart. Poenget fremkommer i definisjonen du bruker:

"En handling er etisk god hvis den springer ut av et godt sinnelag"

Når jeg skriver at sinnelagsetikken fokuserer på handlinger, var mitt poeng (godt hjulpet av husfilosofen, som korrigerte meg her) at det er handlingen man vurderer, ikke mennesket som sådan. Spørsmålet er ikke om mennesket er godt men om handlingen er god. Og det er den hvis motivene er de rette.

Sånn jeg har forstått det (og det er absolutt mulig at jeg tar feil her) er det nettopp her en fornuftig sinnelagsetikk skiller seg fra den varianten Larsen kommenterer, hvor man slutter fra at motivene er gode til at personen er god, fordi vedkommende har de rette motivene.

I en fungerende sinnelagsetikk (som i et rettsak), er det derimot rimelig å spørre seg hvorfor vedkommende gjorde som han gjorde, før man avgjør om handlingen er god eller ikke. Og derfor straffbar eller ikke.

Men jeg skal være den første til å innrømme at jeg ække no'n filosof.

ViggoStrømme sa...

Noe av det første jeg lærte på mitt ringe filosofistudium er at ingen av disse moralfilosfiske retningene har vanntette skott seg imellom. Det er vel det vi ser et eksempel på her.
Pluss at Viggo heller i retning av å være konsekvensetiker selv, men en solid dæsj Kant.

Bjørn Are sa...

Etter å ha kikket gjennom nummeret fikk jeg bekreftet at Bård Larsen er min mann.

Han har sinnelaget på akkurat rette plassen, derav de gode artikkegjerningene.