tirsdag 18. november 2008

En uheldig henleggelse

Journalistikk er innimellom fascinerende greier. Både Dagbladet og VG viderebringer NTBs sak om Bernt Hagtvets reaksjon på henleggelsen av hans anmeldelse av Hegnar Online for rasisme. En sak NTB igjen har basert på Journalisten.nos sak om saken. Enkelt for dem, muligens en smule enstonig for deg (og meg).

Men, men. Hvis vi nå for et øyeblikk ser bort fra denslags, må jeg innrømme at jeg er enig med Hagtvet: Det er forundelig at politiet har henlagt saken. Eller kanskje heller, tatt i betraktning mengden og typen saker politiet henlegger: Det er trist at politiet har henlagt saken.

Jeg vil ikke uten videre slutte meg til Hagtvets maleriske beskrivelse av Hegnar Online som «en ren kloakkanal som ikke har noe med ytringsfrihet å gjøre». Jeg vet når sant skal sies ikke. Jeg har aldri besøkt siden.

Men vi hadde trengt en rettslig avklaring av i hvilken grad redaktører er ansvarlige for de meninger som kommer til uttrykk i deres debattfora. Og den eneste veien dit er at politiet tar en anmeldelse som Hagtvets på alvor.

Når redaktør Stein Ove Haugen i Hegnar Online uttaler at "Hagtvets kritikk er så virkelighetsfjern at det virker som om han befinner seg på en annen planet. Politiet vet at det ikke er vi som bryter loven, og at hvis noen skal tas, må det være lovbryteren," så er det en uttalelse som i ubehagelig stor grad bærer preg av ansvarsfraskrivelse.

Selv er jeg redaktør for et rart, lite blad. Og jeg har aldri tvilt på at jeg har redaktøransvaret for hva som havner på trykk der, uavhenig om jeg har skrevet det selv eller ikke. Jeg har litt vanskelig for å forstå hva som skiller nettavisenes debattfora fra dette. Det er ikke de som formulerer meningsytringene, men det er takket være deres infrastruktur at meningene kan ytres. Så vidt jeg kan forstå må fortsatt redaktøranvsaret gjelde.

Men det er selvsagt fryktelig slitsomt ... Bedre da at slagget får stige opp fra folkedypet. For det er selvsagt, som Haugen påpeker, en "«kjempeverdi» at nettet muliggjør meningsytringer uten forhåndssensur," slik at enhver uhumskhet kan formidles til verden. Eller?

Hva enn man måtte mene om det, hadde det vært greit å fått avklart hvem som faktisk har ansvaret, ikke for at meningen ytres, det er selvsagt den som ytrer den, men for at meningen formidles. Og vi har akkurat gått glipp av en gyllen mulighet.

33 kommentarer:

ViggoStrømme sa...

Det hadde vært artig å se hva denne kloakken egentlig er? Nazipropaganda? Når Hagtvedt omtaler det som kloakk, mener han at det er usmakelig og illeluktende, eller lovstridig (i så fall begge deler)?

Anonym sa...

Debattforumet til Hegnar er en kloakk fordi Hegnar aldri har tatt seg bryet med å modererer det. Der slipper alt til og ingenting slettes. Forhåndssensur av debattforum er døden for ethvert forum, men det er ikke så mye bedre med et umoderert forum som Hegnars. Om du lurer på hvem som onanerte i Bergen så finner du sikkert svaret på forumet til Hegnar, har du ikke fått bildene av Kåre Conradi i eposten så finner du sikkert en link hos Hegnar, lurer du på hvem stortingsmannen som oppsøkte prostituerte på utenlandstur er og ikke gidder å google deg fram til det(det er veldig enkelt, media har gitt alle nødvendige ledetråder) så finner du svaret hos Hegnar. I det hele tatt, forumet er en kloakk. Og om tekst kan være lovstridig så er det garantert flere spaltemeter med lovbrudd der.

Mad Mullah Hastur sa...

Eg er nok ikkje samd i at redaktøransvaret strekk seg inn i debattfora på internett, men eg er heilt med på at vi treng ei prinsipiell avgjersle på dette.

ViggoStrømme sa...

Det er jo forskjell på dårlig smak og ulovligheter. Jeg er stor fan av usmakligheter. Regner med at det må være lovbrudd det er snakk om siden saken har ført til en anmeldelse....og at det er her (det manglende) redaktøransvaret ligger.

Anonym sa...

Jeg elsker Bernts formulering om doveggene. Det er dette som holder på å skje på en masse nettfora. Internett har en tendens til å hente fram det verste i folk, og ekstra ille blir det når de får være anonyme.

Jeg har aldri vært innom Hegnars sider heller, men oppdaget til min forfjamselse her om dagen at Radio Nite Rocket har fått nettsider. Og der er det ikke bare snakk om dovegger, men om selve porselenstronen.

ViggoStrømme sa...

Dette begynner å bli interessant. Så det er altså den dårlige smaken, mangel på dannelse, vi snakker om her? Stutum er en dass, altså. Det sier litt om debattklimaet.
I gode gamle dager, på søtti og åttitallet, da lo vi både av og med Stutum. Nå ville vi ha politianmeldt ham

Arnfinn Pettersen sa...

Nei, Viggo, Hagtvets poeng er at Hegnar Online har brutt rasismeparagrafen. Altså begått et lovbrudd.

ViggoStrømme sa...

Se der ja, og takk for svar! Du skulle ikke tilfeldigvis sitte på en lenke eller to som eksemplifiseer dette. Jeg er nemlig nyssgjerrig.

ViggoStrømme sa...

og full av skrivefeil, som vanlig..

Arnfinn Pettersen sa...

Nei, jeg har som sagt aldri besøkt siden. Ikke føler jeg noe sterkt behov for det heller.

Generelt er jeg mer opptatt av diskusjonen om redaktørplakaten enn jeg er av hvorvidt en eller annen tulling har uttalt seg rasistisk på Hegnar Online.

ViggoStrømme sa...

Vel. Hvorvidt HegnarMedia har brutt redaktørplakaten eller ikke avhenger vel strengt tatt av hva de eventuellt har forbrutt seg mot. Når saken ble avvist så kan det har vært fordi den anmeldte innholdet ikke var grovt nok, men også at statsadvokaten ikke fant grunn til å gå videre med saken nettopp på grunnlag av det du nevner.

Generellt syns jeg det er en generell tendens til å føle seg krenket i dagens debattklima. Det har blitt et våpen og et samtaletema, litt på sladre og sutre nivå. Debatter om viktige temaer sporer fort av fordi en eller annen har trådt over en eller annen strek, som er i flux hele tiden. Debatten dreier seg om grensedragninger og ikke temaet i seg selv.Mange har innsett at dette er en ypperlig hersketeknik, det å tale på vegne av en krenket gruppe.
Jeg virker også som begreper som kloakk, pakk, fusentaster og parasitter har blitt en del av dagligtalen igjen, i alle fall på bloggfronten. Det er ord som har fått en ny legitimitet, en moralsk renessanse, i forlengelsen av den nye politiske korrektheten.

Vi burde bry oss litt mindre om å kneble ekstreme meninger på nettet, og mer om å prøve å forstå det som et fenomen. Rasisme og islamisme forsvinner ikke selv om de nektes plass i randsonene av det offentlige rom.

Hvis det er snakk om kommentarfelt i store aviser så er vel redaktøransvaret for slikt heller diffust. Skulle en sak mot Hegnar gå i Hengars dissfavør, og skape presedens, er det ikke sikkert det er bra for debatten heller. Da overlates den til akademikere og andre fusentaster. Og rasister og andre gærninger vil fortsette å vokse i antall fordi en del av årsakene til rasisme ties ihjel i den offentlige og stuerene debatten.

Arnfinn Pettersen sa...

Viggo skriver: "Vi burde bry oss litt mindre om å kneble ekstreme meninger på nettet, og mer om å prøve å forstå det som et fenomen. Rasisme og islamisme forsvinner ikke selv om de nektes plass i randsonene av det offentlige rom."

Nå vil neppe noen bli dømt for å formidle islamisme. Bortsett fra rene oppfordringer til vold og terror, har vi ikke noe lovforbud som rammer islamisme. Heldigvis.

Men vi har et lovforbud mot rasisme. Det kan man like eller ikke, men det er nå der.

Og vi er i en uavklart situasjon hva redaktøranvaret gjelder. De to tingene til sammen bød på en mulighet til en avklaring. Den får vi altså ikke.

Det er alt jeg har tid til å mene om den saken nå. Jeg har et blad som må bli ferdig.

ViggoStrømme sa...

Husk redaktøransvaret!

Anonym sa...

Siden jeg er mot 135 a, synes jeg det er flott at saken er henlangt. Paragrafen bør raskest mulig sovne inn.

Det man derimot bør slå ned på som red. er personsjikane.

Anonym sa...

Hr. Burlefot: Jeg har selv vært skeptisk til rasismelovgiving. Mye på grunn av hvem som skal håndheve den; jeg har en dyp skepsis mot antirasistindustrien basert på ting jeg har sett (jeg synes det riktignok er viktig å si at jeg liker Antirasistisk senter, og også ser positive trekk innen en del andre aktører i denne bransjen).

Problemet er grensen mellom rasisme og personsjikane er flytende. Hvis jeg sjikanerer din person, bør jeg dømmes. Men dersom du er mørk i huden, kan jeg altså sjikanere alle mørkhudede (og dermed deg) og slippe unna med det.

Dette henger ikke på greip for meg.

Jeg mener rasismelovgiving dypest sett handler om at det er grenser for hva norske borgere skal måtte tåle. Og selv om rasismelovgivning selvfølgelig er noe man innfører for å verne om mennesker som på grunn av en uvanlig religiøs eller etnisk bakgrunn blir utsatt for mye sludder, synes jeg den siste tidens utvikling viser med all ønskelig tydelig at det ikke bare er vi ”Blendahvite”, som det heter så fint i avisene, som har et problem med forakt for annerledeshet.

ViggoStrømme sa...

Problemet er vel også hvordan rasismeparagrafen skal begrunnes OG håndheves?
Didriks begrunnelse er i alle fall noe diffus: "Jeg mener rasismelovgiving dypest sett handler om at det er grenser for hva norske borgere skal måtte tåle."

Ellers er jeg enig med Didrik at rasisme er et flytende fenomen som går på tvers av kulturer og hudfarge. Men er ikke det bare nok et argument for å "la den sovne inn"? Jeg misunner i alle fall ikke den rett som må forholde seg til dette konglomeratet av definsisjoner av rasismebegreper, hatkriminialitet og forskjeller/likheter mellom personsjikane og rasisme. Didrik må også seg for seg at sjikane av religion etterhvert vil komme inn under rasismelovgivningen. Det er jo i henhold til nye rasismedefinisjoner.

Anonym sa...

Hva er diffust med min tanke om at rasismelovgiving dypest sett handler om å verne om norske borgeres ve og vel? Jeg mener man som nordmann med f.eks. svart hud skal slippe å få rasisme slengt etter seg.

ViggoStrømme sa...

Det var vel heller formuleringen din som var diffus, et inntrykk du til en viss grad rettet opp her sist.
På den annen side så mener jeg at rasismebegrepet i dagens debatt har blitt diffus, uten retningslinjer. Se forrige innlegg.
Skal "islamofobi" inngå som en del av rasismebegrept, også innen jus, for eksempel?

Hva med begrepet "hatkriminalitet"?
Tradisjonelt har vel rasismeparagrafen vært en paragraf som skulle beskytte minoriteter, men dette bildet er som du har påpekt, ikke lenger så entydig.Det har vært reist kritikk mot hvordan "hate-crime" paragafen håndheves i UK. Når en "hvit" slår ned en homoseksuell er det å annse som "hate-crime". Men når en muslim slår ned en homoseksuell kommer paragrafens benyttelse i et dilemma. En minoritet kan ikke begå "hate crime" mot en annen minoritet.

Personlig mener jeg det nærmeste vi har kommet noe som burde kunne domfelles som både "rasistisk" og "hat-kriminellt" er Islamsk Råd og håndteringen av spørsmålet rundt døddstraff for homoseksuelle.

ViggoStrømme sa...

PS:
Didrik skriver:" Jeg mener man som nordmann med f.eks. svart hud skal slippe å få rasisme slengt etter seg."

-Mener Didrik at denne saken burde kunne trekkes for retten?

Anonym sa...

"Problemet er grensen mellom rasisme og personsjikane er flytende. Hvis jeg sjikanerer din person, bør jeg dømmes. Men dersom du er mørk i huden, kan jeg altså sjikanere alle mørkhudede (og dermed deg) og slippe unna med det."

Merkelig argument.

Jeg er mann. Mange die-hard feminister sjikanerer menn. Kan jeg dermed bruke det som argument for at disse feministene bør etterfølges av påtalemyndigheten, og at jeg bør føle meg krenket dypt og inderlig (husker du "Menn er dyr"-utsagnet fra Sverige)?

(Menn er som kjent i minoritet i forhold til kvinner.)

Ja, hvis 135 a hadde beskyttet menn. Menn det gjør den ikke. Derimot hvis feministen sjikanerer gule menn, ja se da...men hva om feministen selv er gul...?

135a er i seg selv diskriminerende da den kun beskytter brune, men ikke hvite mennesker. Ali Farahs brune oppgulp er klassisk rasisme. Hvor var påtalemyndigheten og rasismeindustrien da?

I Sverige anmeldte noen en svensk feminist for rasisme da hun kom med hetsende ytringer om hvite menn. Saken ble henlagt da politiet mente paragrafen kun var ment å beskytte minoriteter.

Hets kan altså tillates så lenge det råker majoriteten. Dermed faller ditt argument om at det er en grense for hva norske borgere må måtte tåle, bort. Majoriteten må kunne tåle hets, sier loven indirekte.

Så mener jeg at grensen mellom personsjikane og det øvrige er grei: personsjikane bærer et navn.

"G. Bush er en idiot" er mild sjikanerende ovenfor George. Han kan ha grunn til å føle seg forulempet.

"Hvite menn er idiot" gir George ingen grunn til å bli gretten, med mindre han er i overkant tynnhudet.

Legg også merke till at 135 kun beskytter en identifisert seksuell minoritet: homser - alle andre, så som polyamorøse, fotfetisjister, zoofile, nekrofili mm. kan majoriteten hetse av hjertens lyst.

Anonym sa...

"Men når en muslim slår ned en homoseksuell kommer paragrafens benyttelse i et dilemma."

Storbrittannia har da vitterlig muslimer som er straffet for rasisme mot jøder?

ViggoStrømme sa...

Jo, det har du rett i. Nå gjaldt min påstand homoseksuelle. I tillegg mente jeg at dette er et dilemma. Hele rasismeparagrafen er et dilemma fordi den blir relativ og politisk.
Her er noe fra Guardian:
http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2008/nov/17/gayrights-jamaica

ViggoStrømme sa...

Dette må ikke missfotstås dithen at jeg ikke er tilhenger av å påtale grov, fysisk rasistisk vold. Da er det på sin plass med en særlig straffeskjerpelse.
Derimot mener jeg det er galt med en egen paragraf som dømmers rasistiske ytringer. Da kommer vi på glattisen, som jeg har prøvd å gi eksempler på. Lovverket vi har idah fanger opp det som er nødvendig: Oppfordring til vold, voldsbruk og så videre. Arbeidsmiljøloven og tilhørende jus fanger opp rasisme i arbeidsliv og utdanning osv.

Arnfinn Pettersen sa...

Viggo: Med fare for å være litt kranglevoren, tillater jeg meg å påpeke at "lovverket vi har i dag" inkluderer en rasismeparagraf.

ViggoStrømme sa...

Jada. Du er kranglevoren (men det er jo greit det). Det er vel den delen av lovverket vi diskuterer, er det ikke, så at jeg visste det lå vel i korrtene. Noen av dere humanister i Pilestedet har en lei tendens til såpekokeri: Finn en formaliafeil hos mottanderen og gni den inn, så slipper man å diskutere det som var tema. Det er en merkelig diskusjonsteknikk.

Fremdeles lurer jeg på dette:
Didrik skriver:" Jeg mener man som nordmann med f.eks. svart hud skal slippe å få rasisme slengt etter seg."

-Mener Didrik at denne saken burde kunne trekkes for retten?

Det er ikke langt fra gode intensjoner til et språkpolitisk overvåkingssamfunn. En slengbemerkning om religiøs tro, seksuell legning, etnisitet eller kjønn kan føre deg rett inn i strafferegisteret.

Hva gjør vi med humor? Skal humor forbys, eller skal det nedsettes en komminsjon som kan avgjøre hvor grensen for satire og humor går. Bør vi brenne noen bøker? Det kan vi jo like godt gjøre, i og med at norske barnebøker allerede blir skrevet om til det nye antiseptiske og korrekte språket.

Arnfinn Pettersen sa...

Viggo: Hva? Erstatte saklig diskusjon med pirk? Jeg? Ha. Dessuten holder HEF til i St. Olavs gate.

ViggoStrømme sa...

St. Olavsgate. Pilestredet. Samme ulla! I den store sammenhengen altså!!!

Anonym sa...

Hva gjelder søppel i det offentlige rom, så er det et enda større problem med alt som flyter rundt på nasjonens paradegate.

Hegnar online må man på en helt annen måte oppsøke. Og det er kun tekst der i gården.

Jeg rakk kanpt å komme ut av Oslo S, sist gang jeg var der, før jeg ble tilbudt både dop og sex.

Jeg tror det er noen som burde tenke gjennom sine prioriteringer.

ViggoStrømme sa...

Nå er ikke jeg så glad i dasspråk, uansett! Enten det er porstituerte, narkomane eller folk som skriver rasistiske bemerkninger på HegnarOnline - å kalle dem søppel er ikke bra - selv om det er i det Godes navn.

Det burde i alle fall Bernt H. ha lært, som er så optatt av folkemord og det parasitt alegoriske forløpet for de fleste typer forbrytelser mot menneskeheten. Hybris har ingen godt av!

Anonym sa...

Om en slengbemerkning er noe å stelle til en rettssak på grunn av, er jeg usikker på. Selv om rasisme er en uting, finnes det grader. Noen rasistiske greier er omtrent like alvorlige som å stjele en Bugg på super'n, altså ikke noe å trekke for retten, andre former for rasisme er på linje med mer alvorlige forbrytelser.

Jeg synes for eksempel at Terje Sjøli og Tore Tvedt bør trekkes for retten for ting de har sagt, dersom vi i det hele tatt skal ha en rasismeparagraf her til lands.

Men bevares, rasismelovgiving kan helt klart utarte til noe lett 1984-lignende. Det må unngås. Men jeg tror ikke at det å avskaffe rasismelovgivningen helt vil være løsningen heller.

ViggoStrømme sa...

Jøss Didrik. Der er vi NESTEN enige. Stopp pressen!

ViggoStrømme sa...

Didrik: La meg fortelle deg hvorfor jeg ikke er helt enig med deg.
Jeg tror (understreker tror) ikke at rasismeparagrafen vil benyttes slik du ønsker i fremtiden. Jeg tror den vil skjerpes til også å gjelde "slengbemerkninger". Enda verre tror jeg rasismeparagrafen vil få en politisk, kulturell dimensjon, som vi allerede ser i FN, Durban-konferansen og så videre, hvor fornærmelse av islam blir ansett som hat og rasisme, ytringsfriheten skal ikke lenger gjelde skarp religionskritikk. Politikere og akademikere nikker annerkjennende, også blant noen av dere i HEF. Er det på grunn av frykt? For å slippe rasiststempelet som utdeles så gavmildt i disse dager? Eller mener dere i fullt alvor at det bør innføres forbud mot å krenke religion (islam) fordi krenkelse av islam har så mange kulturelle implikasjoner?

Det er ingen tvil om at det er islam og det nye verdensbildet som er hovedårsaken til at religion gradvis gjenninnføres som politisk og jurdisk allmenn autoritet.
Men mange vil komme etter. Språk og historie vaskes rent for fortidens synder (det skjer nå). Om noen år vil den oppvoksende generasjon ikke kunne lese Øverland, Bjørneboe, Hamsun, Egner – eller Zinken Hopp slik bøkene ble skrevet.
Her om dagen leste jeg “Trollkrittet” av Zinken Hopp (2005 utgaven) høyt for min sønn. Der kom jeg over order “neger” flere ganger. Jeg fikk en blandet følelse. Først reagerte jeg med skadefryd: Her hadde språkpolitiet gjort en glipp. Så merket jeg at jeg fikk dårlig samvittighet av bare å ha lest ordet “neger”. Det var en skremmende følelse, midt i 1984.


Jeg tror også at blasfemiparagrafen vil gjenninføres i Norge, med kulturell sensitivitet som begrunnelse.
I de land som fremdeles har en blasfemiparagraf, skjerpes denne (feks Nederland). Religionskritikk blir av veldig mange i dag ansett som noe dypere enn rasjonalitetskonseptualisering. Den blir primært ansett som kulturkritikk, hvor det må trås særdeles varsomt. Skillet mellom religionskritikk og kulturkritikk viskes gradvis og målrettet ut, noe som i dag er mainstream sosialantropologisk metode.
Hvordan ville HEF stille seg til dette tror du? Helt seriøst!

Anonym sa...

Enig med deg, Viggo, at det er urovekkende tendenser til "appeasement" i Europa, og også tendenser - blant annet i Storbritannia - til å knesette en tanke om at "alle religioner skal beskyttes, men du må velge én av dem", som dermed vil kunne gå utover den vesentlige retten til å tvile.

På den annen side var det nok ikke det Arnfinn her ville diskutere. Det er jo ikke uinteressant hva slags ansvar de som legger til rette for internettfora eventuelt skal ha (så får vi bare håpe at man klarer å styre mellom Skylla og Karybdis, dvs. at man hverken ender opp med at alt er lov på nett, eller at eier er ansvarlig for alt som står på f.eks. en blogg til enhver tid, dvs. at noen kan legge inn rasistiske ytringer som bloggkommentar kl 4 om morgenen, for deretter å sende "anonymt tips" til politiet.)

Apropos det Thlom skriver om, så er det faktisk slik at den ene gangen jeg brukte Hegnars sider, så var det i forbindelse med en av disse personene som øvrige media ikke har villet navngi, men som jeg allikevel var nysgjerrig på hvem var... (går ikke mer i detaljer her, for ellers er det vel noen som legger ut hele saken) Nå kan jeg se prinsipielle problemer med tradisjonelle medias "gentlemen's agreement" i endel saker, selv om alle skribenter vel har tilfeller der de kan vite mer om en sak enn det de skriver når de omtaler saken.