torsdag 13. desember 2007

Tvedt må dømmes!

I dag og i morgen er saken mot Vigrid-fører Tore Tvedt oppe for Høyesterett. Spørsmålet er om følgende utsagn er å anse som rasistisk og i strid med paragraf 135 a:

"Jødene er hovedfienden, de har drept vårt folk, de er ondskapsfulle mordere. De er ikke mennesker, de er parasitter som skal renskes ut."

Borgarting Lagmannsrett skrev: "Utsagnet om at jødene skal 'renskes ut' henspiller på tiltak som kan krenke jødenes integritet. Utsagnet må etter lagmannsrettens oppfatning ses i sammenheng med uttalelsen senere i intervjuet om at han ikke vil beklage om noe 'skulle skje' med personer han ikke ønsker i landet."

Deretter konkluderte de i all sin visdom med at dette utsagnet ikke rammes av rasismeparagrafen, fordi det og flere i samme stilen ”er nokså vage” og ikke beskriver på hvilken måte jødene skal renskes ut.

Som jeg spurte en annet sted etter at dommen falt: "Eh, har disse gutta hørt om sånne kjekke innretninger som gasskamre og denslags? Har de så til de grader latt seg blende av hvor tullete Tore er, at de makter å overse at galskapen hans tilhører en tradisjon av politisk galskap som fikk noen mildt ubehagelige konsekvenser i forrige århundre? Hvor historieløs kan man egentlig være og fortsatt få jobb som dommer i Lagmansretten?"

Da gjenstår det å se om Høyesterett ser klarere. Sjølie-saken lover ikke altfor godt i den sammenheng, men det kan jo være at de har tatt innover seg at Norge er blitt filleristet av FNs rasediskrimineringskomité. Eller det kan være at de opptrer som furtne unger og insisterer på sin selvstendighet.

Njål Høstmælingen ved Senter for Menneskerettigheter uttaler til NRK at Høyesterett må dømme Tvedt. Og det har han helt rett i. Alternativet er å oppheve hele rasismeparagrafen. For hvis ikke Tvedt uttalelser er rasistiske, er det vanskelig å se for seg hva som skulle være det.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Frasen ; skal renskes ut, er nok så klar selv uten den historiske konteksten. Men det virker som trugsmålene må utføres før en er vilig til å ta Tvedt og lignene mennesker på alvor.

Bjørn Are sa...

At man ikke tok folk på alvor for hva de sa, var vel blant grunnene til at TT's forbilder fikk ture frem for et par generasjoner siden.