fredag 27. februar 2009

Mer mikroblogging

Den Tvilsomme lager blad og lager blad og lager blad og har slett ikke tid til å svare på kommentarer en gang. Så jeg begrenser meg til å anbefale nok en evolusjonær nebbethet hos min gode venn dodofuglen.
_____

torsdag 26. februar 2009

Sensasjon: Den Tvilsomme enig med SVer

Det er ikke ofte jeg er enig med SV. Det er slett ikke ofte jeg er enig med Bård Vergar Sohjell. Men han har min uforbeholdne støtte for forslaget om å snu ansvarsforholdet i spørsmålet om organdonasjon, slik at man anses som organdonor hvis man ikke aktivt reserverer seg mot det.

Ja, det er etiske innsigelser mot forslaget, men argumentet for, å redde syke menneskers liv, trumfer dem med svært god margin.

Inntil dette er i orden: Hvis du ikke alt har gjort det, gakk hit og sørg for å utstyre deg selv med et donorkort.
_____

Mikroblogging

I lagebladtåka. Anbefaler bløt evolusjonsvittighet hos min gode venn dodofuglen.

(Og bloggingen min begynner visst å bli påvirket av Twitter. Hvor jeg kan følges.)
_____

onsdag 25. februar 2009

Kjettersk kjeller torsdag

Minner om morgendagens kjetterske kjeller:

Runemagikere på fluesopp?
Vikinger og runer og hva vi egentlig vet om dem
Ved Nanna Løkka

Vikingfilmens teitest hits
Ved John McNicol

Minikonsert:
Kim Larsen (:Of the Wand and the Moon:)

_____

Islamisten

Jeg lager Humanist og må prioritere andre ting enn blogging. Dere kan for eksempel gå til Fri tanke og lese Kirsti Berghs omtale av Ed Husains bok Islamisten, som nettopp er kommet på Humanist forlag.

tirsdag 24. februar 2009

Otto Jespersen dømt i PFU. Helt greit

Otto Jespersen er blitt dømt i PFU for rollefiguren "Otto Jespersens" utfall mot norske jøder, melder Dagbladet og VG. Og jeg må ærlig innrømme at jeg ikke orker å være særlig opprørt på Jespersens vegne. Ja, det dreide seg om satire, men det var forbannet dårlig satire.

Jeg skrev om denne saken da den var måtelig aktuell. Jeg mener fortsatt at det er en god analyse. Og jeg er enig med min egen konklusjon fra den gang:

Jespersen kan ha havnet i den absurde situasjon at han faktisk fremmer nettopp de usmakelige holdningene han gjør narr av. Det er slett ikke utenkelig at han i sitt ønske om å latterliggjøre antisemittiske stereotypier, allikevel bidrar til å fremme dem. Konsekvensetisk er det derfor grunn til å være kritisk til hans prosjekt.

Og i tillegg er det dette: Det er vanskelig å ha noe særlig sympati med Jespersen når Hercz angriper ham. For uansett hva han egentlig vil med disse innslagene, vitner de om dårlig smak og begrenset empati. Jespersen må ha forstått at han med disse utsagnene ville såre mange mennesker.

Og da hjelper faktisk ikke gode intensjoner. For målet helliger ikke middelet. Heller ikke på TV2.
_____

mandag 23. februar 2009

HEF og hijab

Hans-Christian Holm skriver i en kommentar til forrige innlegg:

Hva med å si noe om hva HEF mener om hijab i politiet denne uka i stedet? Det var forsåvidt ikke godt å si hva HEF mente om hijab forrige uke heller, men flere soloutspill fra sentrale folk kan tyde på at HEF var for. Eller var det bare personlige meninger?

Jeg synes spørsmålet er betimelig, blant annet fordi jeg er blitt stilt det av flere, også i Humanismens hus. Jeg spurte min sjef, Kristin Mile, og fikk hennes tillatelse til å sitere fra en e-post hun har sendt ut til folk som har spurt om det samme. Noen utdrag til oppklaring:

HEF har ikke et vedtatt standpunkt til hijab i politiet. Det vil si at spørsmålet ikke er behandlet i organisasjonens styrende organer. Men jeg gikk tidlige ut og ga uttrykk for at det kan betraktes som kjønnsdiskriminerende å nekte bruk av hijab i politiet.

[...] Spørsmålet om hijab i politiet blir voldsomt debattert og det finnes gode argumenter både for og i mot bruk av hijab. Våre medlemmer har nok også ulike syn i denne saken. Mange vil legge vekt på behovet for en sekulær stat og et livssynsnøytralt politi. Dette er en argumentasjon som stemmer godt med Human-Etisk Forbunds ståsted og standpunkter i en rekke saker. Andre vil vektlegge menneskerettigheter som religionsfrihet og forbud mot diskriminering av minoriteter. Dett er også argumenter som overensstemmer med det forbundet står for.

[...] Religiøse påbud eller religiøse tradisjoner er svært ofte kvinnediskriminerende, det gjelder så vel i islam som i andre religioner. Kvinnediskriminerende påbud eller tradisjoner bør motarbeides, men jeg er redd for at et forbud mot hijab ytterligere marginaliserer muslimske kvinner.

[...] Som sagt er dette min mening. Andre vil helt klart ha andre meninger om hijab og vektlegge andre saklige argumenter.
_____

fredag 20. februar 2009

På tynn is?

- Storberget er på så tynn is at det knaker. Forslaget har endelig havnet der det burde være lagt så fort spørsmålet kom opp, nemlig i skuffen, sier Høyre-leder Erna Solberg til Dagbladet.no.

Og jeg har så lyst til å si noe. Noe ufint. Noe om Høyre-ledere. Og gjærbakst. Og volum. Og tynn is.

Men jeg lar være. Visst lar jeg være. Man har da dannelse ...
_____

En tvilsom spådom

Knut Storberget har innkalt til pressekonferanse 12.30, i anledning hijab-saken, melder VG og Dagbladet.

Det store spørsmålet er om noen av de involverte må finne seg en ny jobb..

Den Tvilsomme forsøker seg på en spådom: Storberget blir sittende, det samme gjør Hadia Tajik. Derimot må statssekretær Astri Aas-Hansen, som er Tajiks overordnede og også gjorde en dårlig figur i blasfemi-saken, ta sitt skaut og gå.
_____

Hm, jeg tok visst feil. Hvilket så vidt jeg forstår er et viktig kriterium for en karriere som spåmann ...

torsdag 19. februar 2009

Islamsk Råd plastrer foten

Shoaib Sultan, som har den ikke alltid like takknemlige oppgave å være generalsekretær for Islamsk Råd, gjør i en pressemelding sitt beste for å plastre sammen skadene etter Ahmed Esmails uttalelser:

Imam Ahmed Esmaili har gitt en kommentar som påpeker de generelle islamske regler som i utgangspunktet gjelder for fysisk kontakt mellom kjønnene. Islam tillater imidlertid kvinner og menn i yrker der det er en nødvendig del av arbeidet å ha mer fysisk kontakt enn til vanlig,eksempelvis ved politipågripelse av en av motsatt kjønn. Dette er hensyn som gjelder begge kjønn, og ikke begrenset til den muslimske kvinnen i større grad enn mannen.

Islamsk Råd Norge vil presisere at man støtter prinsippet om adgang til bruk av hijab i politiet så vel som i andre yrker, men at dette ikke skal begrense ens evne til å utføre yrket på lik linje med andre. Det er en selvfølge at enhver som søker seg til politiet eller andre yrker er kjent med deres faglige instrukser, og at man er beredt til å følge dem.

Godt forsøk, Shoaib, men jeg tror dette toget definitivt er gått.
_____

Imamfaglig skudd i foten

Og der satte lederen for Imamfaglig komité i Islamsk Råd, Ahmed Esmaili, punktum for debatten om hijab i politiet:

Kvinnelige muslimske politibetjenter kan ikke bære en ettersittende uniform, mener lederen for Imamfaglig komité i Islamsk Råd, Ahmed Esmaili.

Esmaili mener også at muslimske kvinner primært ikke bør pågripe menn. Årsaken er at muslimer ikke skal ha fysisk kontakt med personer fra det motsatte kjønn som de ikke er i familie med.

- Hvis hun må pågripe, og er alene eller sammen med andre kvinner, så kan hun gjøre det. Men om hun er sammen med andre kolleger, som kan ta den delen av arbeidet, så trenger ikke hun å gjøre det, Esmaili.

- Hva skal en hijab dekke?

- Den skal dekke hele kroppen, unntatt ansiktet og hendene. Dette er en plikt og et påbud fra Allah.

Med denne oppvisningen i strategisk idioti og ideologisk galskap, tror jeg vi rolig kan legge saken til side, i visshet om at for sentrale muslimer vil ingenting være godt nok.

Hadde det ikke vært så ufyselig, hadde det nesten vært morsomt.

(Dagbladet siterer saken.)
_____

onsdag 18. februar 2009

Stilling søkes av ung og dynamisk kvinne

Ung, dynamisk, fremadstormende og oppadstrebende kvinne søker godt betalt stilling med mye makt. Mye erfaring med manipulasjon og intriger fra justisdepartementet. Kan tiltre snart. Senest etter valget.

Referanser: Dagbladet og VG.

Og de ansvarlige er ...

Den Tvilsomme siterer fra Dagbladet:

I en undersøkelse utført av Anti-Defamation League og offentliggjort i forrige uke kommer det fram at stereotyper om jødisk makt i næringslivet fortsatt står sterkt i Europa.

31 prosent av de spurte i Østerrike, Frankrike, Ungarn, Polen, Tyskland, Spania og Storbritannia gir jøder i finanssektoren skylden for den økonomiske krisen.

Mark Balloch-Brown i det britiske utenriksdepartementet sier at antisemittiske angrep også har hatt en bratt økning i Storbritannia.

250 angrep ble registrert i de fire ukene etter at Gaza-offensiven begynte. I hele fjor ble det registrert i alt 540 angrep.

Men for all del, økende antisemittisme er ikke noe problem i Europa. Nei da. Det er bare guttestreker, er det ikke sånn det er?

tirsdag 17. februar 2009

Til syvende og sist tøv, Bekkemellem

Karita Bekkemellem likestiller hijab og kvinnelig omskjæring, melder Dagbladet (og VG siterer):

— Vi er imot omskjæring i Norge, og jeg har faktisk lyst til å sette dette i den samme kategorien. [...] Det er forferdelig at flotte, vakre jenter skal ha på seg den kamuflasjen fordi de ikke skal friste andre menn. Jeg blir fykende forbanna med en gang jeg begynner å snakke om det.

Dette fra et eller annet TV-program Bekkemellem er med på en eller annen TV-kanal.

Dagbladet har snakket med henne og hun er fortsatt enig med seg selv:

— Dette handler om prinsippet om et fritt liv og at menn ikke skal få begrense kvinners seksualitet. Jeg synes det er helt uakseptabelt at staten skal være med og bygge opp under dette. [...] Kjønnslemlestelse er selvfølgelig det groveste og får helt andre konsekvenser for kvinnene som utsettes for det, men til syvende og sist handler det om det samme. Vi må være uredde og tørre å sette grenser for hva som er akseptabelt i dagens samfunn, sier hun.

Personlig har jeg tvilt meg frem til at jeg ikke er tilhenger av hijab som del av politiuniformen. Det er gode argumenter både for og mot, men jeg synes motargumentene er de sterkeste, om enn bare så vidt. Og nei, jeg tror ikke noen hijabkledde politidamer i norske gater ville vært et langt steg i retning av å innføre kalifatet i Europa.

Poenget er at dette er et spørsmål om vurdere argumenter opp mot hverandre og så trekke en konklusjon. Jeg har ingen problemer med at min arbeidsgiver har frontet et annet standpunkt enn mitt. Det er min rent private mening.

Noe ganske, ganske annet er kvinnelig omskjæring. Det er totalt forkastelig og det finnes ikke et eneste godt argument for det. Det finnes knapt argumenter for i det hele tatt, utover den type kulturrelativsme som forlengst har vist at den er blottet for moralske perspektiver.

Hadde HEF tatt til orde for kvinnelig omskjæring, ville min oppsigelse ligget på generalsekretærens skrivebord i løpet av dagen. (Så nå vet dere hvordan dere skal bli kvitt meg ...)

Bekkemellem grenser til det rene vrøvl når hun hevder at hijab og kvinnelig omskjæring "... til syvende og sist handler det om det samme". Det er like meningsfullt som å si at trekk og orkan "til syvende og sist" er det samme. Begge deler er luft i bevegelse. Men så var det dette med proporsjoner og perspektiver og nyanser og sånn da Bekkemellem.

Hun har selvsagt rett når hun sier at "Vi må være uredde og tørre å sette grenser for hva som er akseptabelt i dagens samfunn". Vi er tilsynelatende til og med enige om hvor den grensen bør gå. Men vi må ikke av den grunn miste perspektivet på forskjellen mellom det moralsk totalt forkastelige og helt legitime standpunkter, selv når man er uenig i dem.

Når man hevder at to fjernt beslektede fenomener "til syvende og siste handler om det samme", må man samtidig skrelle vekk alt som ikke er felles. Det innebærer en grov overforenkling av virkeligheten. Og resultatet kan like godt være at man nedgraderer det ene som at man oppgraderer det andre. Man kan føre en god sak for at det Bekkemellem "til syvende og sist" gjør er å bagatellisere kvinnelig omskjæring.
____

mandag 16. februar 2009

Islams Råd tar seg inn

Det virker som Islamsk Råd Norge er i ferd med å områ seg, skal vi tro Dagbladet. Følgende pressemelding ligger nå ute på deres hjemmesider (klikk "Pressemeldinger" i venstre marg):

Jeg viser til avisartikkelen fra Halvor Tjønn om Yusuf al Qaradawi. Jeg synes det er beklagelig at journalisten farer med harelabb over det som skjedde, og skaper et inntrykk av useriøs journalistisk arbeid.

Jeg var opptatt med en begravelse, samt jeg hadde ikke sett videoen det er snakk om. Heller ikke generalsekretæren vår hadde sett videoen, og ville naturlig nok ikke kommentere en sak han ikke kjente til.

Om det er slik at Yusuf Al Qardawi hyller Holocaust synes jeg det er uakseptabelt fra en som er en viktig religiøs referanse for mange muslimer. Islamsk Råd Norge vil ta denne saken opp med andre lærde som sitter i European Council for Fatwa and Research. Her er det viktig å understreke at Qaradawi er en av flere lærde i European Council of Fatwa and Resarch.

Islamsk Råd Norge håper at journalister i et iver etter gode saker og saftige overskrifter ikke overforenkler sannheten.

Senaid Kobilica
Leder
Islamsk Råd Norge

Jeg synes dette er en god begynnelse. Saken kom utvilsomt brått på dem og det er fullt forståelig at de trengte tid til å områ seg. Når det er sagt, synes jeg Kobilica burde bruke mer plass på selve saken og mindre tid på å syte over Aftenposten.

Det er som sagt en god begynnelse og jeg håper vi får en mer utarbeidet uttalelse etter hvert. Samtidig tror jeg et mediekurs kunne være en god idé for ledelsen i IRN. Det går an å be om tid til å sette seg inn i en sak når mediene ringer.
_____

En endelig løsning?

Opplysningskontorets kommentar til al-Qaradawis uttalelser er så bitende og syrlig at den egentlig ikke er morsom. Men den er ikke desto mindre ubehagelig relevant. Sitat:

Den muslimske lederskikkelsen Yusuf al-Qaradawi vil møte samtlige norske jøder for å ”oppklare eventuelle misforståelser” angående hans hyllest til Adolf Hitler og jødeutryddelsen. – Det er viktig at vi kommer i kontakt med absolutt alle jøder i Norge, slik at vi kan få en endelig løsning på dette problemet, sier al-Qaradawi til Opplysningskontoret.

Møtet skal finne sted i garderobeanlegget i Valhall i Oslo. Al-Qaradawi ber om at jødene stiller med et åpent sinn og legger igjen eventuelle fordommer og gassmasker i døra.
_____

Antisemittisme og unnfallenhet

Fra Aftenposten (også sitert i Dagbladet og VG):

Via TV-stasjonen Al-Jazeera har den kjente muslimske lederen Yusuf al-Qaradawi de siste par ukene kommet med sterkt antisemittiske uttalelser der han har hyllet Adolf Hitler for å ha straffet jødene. Den samme Qaradawi er formann for det europeiske fatwaråd. Dette rådet brukes av Islamsk Råd i Norge til å avgjøre viktige teologiske spørsmål.

Qaradawi anses for å være en stor autoritet i islamsk teologi. Hans fjernsynssendinger fra Qatar blir sett av titalls millioner mennesker over hele Midtøsten og Europa. I et program som ble sendt over fjernsynsstasjonen Al-Jazeera for kort tid siden, sa Qaradawi følgende om jødeutryddelsene og nazilederen Adolf Hitler:

–Gjennom historien har Allah sendt folk til jødene for å straffe dem for deres korrupsjon. Den siste straffen ble iverksatt av Hitler. Gjennom alt det han gjorde mot dem, selv om de [jødene, red.anm.] har overdrevet denne saken, klarte han å sette dem på plass. Dette var himmelsk straff for dem. Ved Allahs vilje; neste gang vil det skje gjennom de troendes [muslimenes, red.anm.] hender.

Dermed makter han å kombinere grove trusler mot jøder, med Hitler-hyllest og Holocaust-benektelse. Det er nesten imponernede. Og nøyaktig som å høre nynazister om samme tema.

Og al-Qaradawi er ingen hvem-som-helst. Han er formann for det europeiske fatwarådet. Det samme rådet som Islamsk Råd i Norge venter på at skal gjøre seg opp en mening om hva Islamsk Råd skal mene om land som praktiserer dødsstraff mot homofili.

Jeg skjønner at saken kommer brått på for Islamsk råd, der alle later til å ville sende ballen til hverandre. Men Shoaib & co: Her haster det. Veldig. Hvis al-Qaradawi er i nærheten av å være rett sitert, er det ingen, jeg gjentar ingen, unnskyldning for å vakle i denne saken. Dere må ta avstand fra al-Qaradawi og hans uttalelser. Og dere må gjøre det snart. Alt etter i morgen er for sent, hvis dere ikke skal miste enhver respekt i norsk offentlighet.
_____

lørdag 14. februar 2009

Vikingene kommer!

26. februar vender ikke bare vikingene tilbake, Kjettersk kjeller tar også fatt på et nytt år, under tittelen:

Runemagikere på fluesopp? Vikinger og runer og hva vi egentlig vet om dem

Fra presseskrivet:

Vikingtiden: En mørk tid preget av brå død. Berserker med horn på hjelmen gumlet fluesopp til de frådet om kjeften. Deretter hoppet de i drageskipene sine for å dra i vesterled og voldta nonner. Mens her hjemme kunne Odin-prester, innviet i runenes mystiske hemmeligheter, preke den norrøne gudelæras hellige kanon.

Eller var det virkelig slik? Hva kan vi egentlig vite om vikingtiden? Kan det være at det vi har lært av Hårek den Hardbaldne ikke er helt på nivå med moderne forskning? Og hvor godt passer det norrønne egentlig med nazistisk og rasistisk tankegods?

For å få svar på noen av disse spørsmålene har vi slått kloa i Nanna Løkka. Løkka er doktorgradsttipendiat i religionshistorie ved Universitetet i Oslo, der hun spesialiserer seg på norrøn mytologi og verdensbildet i norrøn tid. Og siden Løkka i tillegg til god studieprogresjon besitter en utmerket samling Black metal-plater, setter vi ekstra lit til hennes faglige kompetanse.

Dessuten skal John McNicol, leder for The Viking and Medieval Academic Film Club, vise klipp fra verdens dårligste vikingfilmer (hva MENER du med at du ikke visste at vikingene tilba blekkspruter?) og Kim Larsen, frontfigur i danske Of the Wand and the Moon, Skandinavias ubestridt største neofolk-band, gjester kjelleren for å synge og spille.

Nærmere detaljer finner du på Kjellerens nettsider.
_____

torsdag 12. februar 2009

Hipp, hipp, Charlie boy!

Det er Darwin-dag i dag. To hundre år siden han ble født og alt det der. Fine greier. Jeg skal hoste et host for deg, Charlie-gutt!

onsdag 11. februar 2009

Storberget vingler videre

Storberget roter til hijab-saken (eller hijab-vingler, som Dagbladet kaller det). Storberget gir blaffen i all argumenter og lar "No Kill" Killengren få tre år til. Storberget rotet noe aldeles utrolig i blasfemi-saken.

Burde ikke Storberget snart se seg om etter en ny jobb?

tirsdag 10. februar 2009

Tvilsomt kvirre-twitt

Den Tvilsomme er som tidligere nevnt syk. Ganske pudding faktisk. (Nei, ikke sjokoladepudding.) Han kritiske sans fungerer ikke (som humoren bevitner) og blogging av noen grad av seriøsitet er uaktuelt.

Men jeg sitter nå her. Og det er grenser for hvor meget underlødig litteratur man kan innta av gangen. Så jeg har funnet meg en aktivitet som er sånn måtelig passe meningsløs og faktisk fungerer best med den kritiske sansen slått av: Jeg har med andre ord registrert meg på Twitter.

Så nå vet jeg hva Stephen Fry driver med til tilærmet enhver tid og kan fortelle verden dype og viktige ting. Som dagens feiring av den store begivenheten: "En gledens dag: Tre år til med "No Kill" Killengren! Kan fortsatt klare målet på en oppklaringsprosent på null i Oslo. Viva Storberget!"

Twitter er fascinerende, fjollete, overraskende morsomt og har allerede vist seg nyttig: Bussreklamegeneratoren under dukket opp i en lenke fra Ben Goldacre.

Og så kan man gjette på hvilke kjendiser som lager sine egne sider og hvilke som er parodier. Jeg er for eksempel noe usikker på LovingGod ... (Men følger ham for sikkerhets skyld.)

Uansett: Jeg kan følges på Twitter. Så vet dere det.

mandag 9. februar 2009

Lag din egen bussreklame!

Livssynsdebatt i form av bussreklamer er jo så i vinden. Og nå trenger du ikke en gang en donasjon fra Richard Dawkins for å komme igang, i hvertfall hvis du kan nøye deg med et bilde. Her kan du, med utgangspunkt i den opprinnelige ateistbussen, lage dine egne helt egne bussreklamebilder.

SSPX i Spiegel

Spiegel Online har publisert en engelsk oversettelse av sitt intervju med SSPX-biskop og Holocaust-benekter Richard Williamson. Den viktigste biten er som følger:

SPIEGEL: How can an educated Catholic deny the Holocaust?

Williamson: I addressed the subject in the 1980s. I had read various writings at the time. I cited the Leuchter report (eds. note: a debunked theory produced in the 1980s claiming erroneously that the Nazi gas chambers were technically impractical) in the interview, and it seemed plausible to me. Now I am told that it has been scientifically refuted. I plan now to look into it.

SPIEGEL: You could travel to Auschwitz yourself.

Williamson: No, I will not travel to Auschwitz. I've ordered the book by Jean-Claude Pressac. It's called "Auschwitz: Technique and Operation of the Gas Chambers." A printout is now being sent to me, and I will read it and study it.

SPIEGEL: The Society of Saint Pius X has set an ultimatum for the end of February. Are you not risking a break with the group?

Williamson: In the Old Testament, the Prophet Jonah tells the sailors when their ship is in distress: " Take me up, and cast me forth into the sea; so shall the sea be calm unto you: for I know that for my sake this great tempest is upon you." The Society has a religious mission that is suffering because of me. I will now examine the historic evidence. If I do not find it convincing, I will do everything in my power to avoid inflicting any further harm on the Church and the Society.

Det kan faktisk se ut som Williamson kan komme til å krype til korset allikevel (er det en uheldig metafor?). Skjønt, jeg tror det ikke før jeg ser det.

Marsvin-meditasjon og andre gleder

Den Tvilsomme hoster, harker og kommer neppe til å være særlig aktiv på dette internettet i de nærmeste dagene. Men morgenen min ble litt lystigere av denne saken, og jeg regner med at den kan lyse opp for noen andre også. Den er hentet fra Ukeavisen Ledelse, som siterer VG (som så vidt jeg kan se ikke har den på nett).

NAV-støtte til marsvin-meditasjon

To personer på yrkesrettet attføring i Vestfold har fått dekket utgiftene til kurs på Dyretolkskolen i Horten, skriver VG. Kurset skal blant annet lære deltakerne telepatisk kommunikasjon med hunder, katter og høns.

– Vi har et godt samarbeid med NAV. Noen av de 30 elevene som i mars starter på 3-årig utdanning på Dyretolkskolen får utgiftene dekket av NAV, sier Sissel Grana i Dyretolkskolen til VG.

Det treårige kurset koster 74 000 kroner, og skal ifølge Grana gi en innføring i kommunikasjon med dyr. Dette skal inkludere telepati, meditasjon, healing og klarsyn. Målet er å få dyrene til å fortelle detaljerte personlige historier.

Grana demonstrerer en dyretolkeseanse for VG, og bruker penn og papir for å notere signalene som dyrene etter sigende skal sende henne via telepatiske signaler.

– Flere med dyretolkutdannelse dekket av NAV er kommet tilbake i arbeid etter mange år utenfor arbeidslivet, sier Grana, som hevder at man kan snakke med alle slags dyr, og trekker fram hund, katt, hest, kanin, marsvin, ku, gris, sau, høne og fugler.

Overraskende nok har de klart å finne en kritisk røst til denne ubetingede gladsaken:

Zoolog Torfinn Ørmen ved Universitetet i Oslo er skeptisk til påstandene om at man skal kunne kommunisere med dyrene.

– Jeg har trøbbel med å forstå hvordan en kann skal uttrykke seg detaljert om en vanskelig barndom og oppvekst, slik skolen refererer, sier han.


Tsk, tsk, tsk. Noen skal nå alltid være så negative da ...
_____

Og forøvrig har Bjørn Are skrevet om denne saken med et klart hode.

lørdag 7. februar 2009

Falsk statsministervenn narrer riksavis

Dagbladet har trykket en falsk Kjetil Try-kronikk og ror så det fosser. Det er i grunnen ganske søtt.

Kjetil Try er skikkelig fornærmet, men interessant nok minst like mye på Dagbladet som på kronikkskriveren:

- Du får ta med at jeg synes dette er dårlig arbeid av Dagbladet. Om noen har lurt avisa med vilje til å trykke dette, så er det utrolig lite kreativt og morsomt, sier han.

Slett håndverk? Muligens. Men dårlig gjort? Try er tydeligvis ikke av "tilgi dem, for de vistte ikke hva de gjorde"-skolen.

Utover å mene at det i grunnen er både ganske kreativt og ganske morsomt, er det jeg lurer mest på dette:

Dagbladets debattredaktør Simen Ekern sier:

- Dette er en selvfølgelig en fare vi er klar over og naturligvis forsikrer vi oss normalt om hvem som er avsender. Vi tenkte dette var et friskt utspill fra Try, og sjekket det dessverre ikke ut.

Er det flere enn meg som tror innlegget kun kom på trykk fordi det bar Trys navn? Betyr det i så fall at kjendiser og omgangsvenner av statsministeren har lettere tilgang på spalteplass enn oss andre?

Ne-ei. Det kan det vel umulig gjøre ... Kan det vel?

fredag 6. februar 2009

Aftenbladet, fredværemeddem

"Moské i Stavanger tagget," melder Stavanger Aftenblad. Hvilket er en helt grei ting å melde. Skadeverk er skadeverk, også når det rammer muslimer. I sin iver etter å være tolerant, går dog journalist Torgeir Vølstad en smule i spinn. Første setning i saken lyder:

Både inngangsdøren, veggen og flere vinduer var tirsdag formiddag besudlet med krenkende utsagn og karakteristikker av Allah og Profeten (fvmh).

Og det er oppriktig talt å overdrive.

Saken er noen dager gammel, så anledningen benyttes til å spekulere rundt hvorvidt utsagnene, som avisen vel og merke ikke gjengir, er blasfemiske eller ikke. Hvilket vel illustrerer det meningsløse med loven det aldri blir noe av. Spørsmålet er ikke om utsagnene blasfemiske eller ikke. Forsåvidt kunne det stått "blomster lukter godt". Poenget er at det er forbudt å male ting på andre menneskers vegger.

Illustrasjonene er forøvrig signert «Vigrid 4 ever», i god norrøn tradisjon.

(Takk til unge Lorentsen for tips.)

Han som først oppdaget galskapen

19. desember skrev Fri tanke og jeg om det nye forslaget til blasfemiparagraf. Og HEF sendte ut en kritisk pressemelding.

Ikke noe av dette ville skjedd hvis ikke jeg hadde fått en telefon fra min gamle venn André Lorentsen i NTB, som tipset meg om galskapen, for å få meg til å, som han selv sier det, "... sørge for at ingen sjefer i Human-Etisk Forbund gikk hjem før de hadde reagert på innholdet i meldingen". Jeg må tilstå at jeg synes jeg utførte oppdraget.

Han får fortjent oppmerksomhet i Fri tanke i dag. Men jeg skylder ham fortsatt en øl.
_____

Snåsa, Gaza, forskning og ikke så ydmyk ydmykhet

Kristian Gundersen har gjennom snåsafyrdebatten seilt opp som en av Norges mest velformulerte og kompromissløse skeptikere. Vi som har holdt skeptikerfanen sånn halvhøyt en stund, ønsker ham hjertlig velkommen. Vi trenger flere representanter for akademia som er villige til å si fra når tøvet tar overhånd.

I dag har han en udmerket kronikk i Dagbladet, hvor han setter skapet behørig på plass. Blant høydepunktene er et oppgjør med påstanden om at akademia ikke våger å forske på alternative behandlingsformer:

Det er skrevet om lag 13 000 vitenskapelige artikler om akupunktur, og 10 000 om healing. Kostnadene for verdens healingforskning alene ville til eksempel være nok til å gjenoppbygge Gazastripen. Oppsummert er resultatene meget svake: utover placeboeffekten er det små eller ingen virkning av de fleste former for alternativ behandling.

Hadde dette vært skolemedisinsk forskning, ville man skiftet forskningsfelt for lenge siden. Mange ønsker seg mer forskning på alternativ medisin, men det synes å være liten interesse for å høre om den omfattende forskningen som faktisk har vært gjort.

Han tar også et oppgjør med Snåsaherrens påståtte ydmykhet:

Det er ingen grunn til å tvile på at Gjerstad er interessert i å hjelpe andre, og det er heller ingen grunn til å tvile på at mange føler seg hjulpet av ham. Men stiller han seg «sjøl til side»? Gjerstad har skrevet 6 bøker, to av dem om seg selv, og han har bidratt til to andre biografier. Den fjerde boka er Ingar Sletten Kolloens bok «Snåsamannen – kraften som helbreder», og der har Gjerstad selv arbeidet så mye med utgivelsen og markedsføringen at han mottar royalty av salget. Gjennom snart et tiår har Snåsamannen således systematisk bygget opp en myte om seg selv. Denne mytedannelsen har utvilsomt bidratt til å befeste troen på hans overnaturlige evner, og til det hysteriet vi har sett i Snåsa.

Det minner meg om min egen Nær Snåsatypen-historie:

I slutten av november stilte jeg opp i Kulturnytt på P2 for å diskutere hvorfor Skepsis og Human-Etisk Forbund til da ikke hadde ment noe om Snåsaduden. I samme program intervjuet de også Snåsakaillen (se, jeg kan hvis jeg vil) om hvorfor boken var blitt en suksess. Han leverte en helt grei analyse, uten de store overraskelsene, men sluttet av med noe i retning av dette: "Det er min mening. Og det er den rette meninga."

Og helt siden da har jeg, hver gang noen har trukket frem Snåsamannens ydmykhet og manglende krav om betaling, tenkt for meg selv at det finnes ulike måter å få noe igjen for en handling på: For eksempel kan man få bekreftelse av et allerede i utgangspunktet stort ego.

For ydmykhet kan udmerket godt være en kappe man kler seg i for å spille en rolle. Og ydmykhet er ikke ydmykhet hvis det kun er en rolle man spiller. Det er heller ikke særlig ydmykt å gå rundt og være stolt av sin egen ydmykhet eller å skryte av den. Det kalles noe annet: hovmod.
_____

Sitter latteren fast i halsen etter uker med snåsamani? Fortvil ikke. Meld deg inn i Skepsis i stedet.
_____

torsdag 5. februar 2009

Sosialdemokratisk magiker utfordrer skjeggete amerikaner

VG har funnet enda en arbeiderpartipolitiker som har magiske evner. Denne vil til og med utfordre James Randi (eller mer spesifikt "millionutfordre amerikansk skeptiker"):

Ap-politiker Arvid Herland vil bevise at han har overnaturlige evner. [...] Den 57 år lokføreren, som også er formannskapsmedlem for Arbeiderpartiet i Ski kommune i Akershus, vil gjerne bevise at han har evnen til å heale mennesker.

[...] - Jeg har ikke samvittighet til å sitte stille lengre. Når jeg hører uttalelser om at healing bare har en placebo-effekt blir jeg veldig provosert. Jeg skal klare å bevise at jeg her helbredende krefter, sier Herland, som sier han er 99 prosent sikker på at han skal klare det dersom forholdene blir lagt til rette.

Ah, dette høres jo ... lovende ut. En arbeiderpartipolitiker som vil kjempe de undertrykte og forfulgtes sak. Fine greier. Hvor godt virker det forøvrig ... kreftene, sånn på en helt vanlig dag?

Herland [...] hevder at han behandlet mellom 75-100 mennesker med ulike plager.

- Det er ikke alle det virker på, men jeg vil anslå at 30-35 har blitt helbredet eller blitt vesentlig bedre.

Han sier at han først og fremst har hjulpet slitne folk og gitt dem energiøkning, men at han også har healet folk som har vært plaget med skuldre, rygg, psoriasis, søvnløshet og dårlig hørsel.

Eh, det var kanskje ikke så veldig ... imponerende. Særlig siden listen i overveiende grad preges av relativt diffuse lidelser, som ellers har en tendens til enten å bli bedre av seg selv eller gå i bølger.

Men dårlig hørsel, se der har vi noe vi kan jobbe med. Målbart og greier.

Så dette skal nok bli så bra så, Herland. Jadda. Millionen er nok snart din.

Men han er for all del ikke ute etter ære og berømmelse og sånn. Neida. Han er opptatt av de svake og undertryktes sak. Kritisk til griske helberedere er han også. Jadda:

- Jeg er lei av hele diskusjonen, som jeg vil karakterisere som uverdig. Helbredende evner er et fenomen som mennesker har hatt i lange tider. Dette er ikke noe nytt. Jeg syns forøvrig det er bra at det rettes fokus mot de som utnytter syke mennesker for å tjene penger. Men det må ikke gå utover alle oss som har slike evner, sier Herland.

Det er rent så man blir varm om hjeretet av all denne omtanken for de svake, fattige og undertykte. Sånne som Herland, altså, "[...] som gjerne tar imot pengene om han vinner veddemålet".

Herland er forøvrig klar på at det ikke er denne fæle placeboen som er inne i bildet (burde ikke sånt reseptbelegges?):

- Jeg kan ikke utelukke at healing har sånn effekt på enkelte, men mange blir kortvarig verre etter healing før de blir bedre. Dette skyldes at kreftene jobber i kroppen. Det er ikke placebo.

Nei, Herland, det er det sannelig ikke. Det er tid som går. Kropper som leger seg selv. Sånn kropper gjerne gjør. Og det skader neppe at man føler at man har tatt tak i egen lidelse.

Og apropos tid som går: Er det ikke valg snart?
_____

Sitter latteren fast i halsen etter uker med snåsamani? Fortvil ikke. Meld deg inn i Skepsis i stedet.
_____

Støres forståelse av sannhet

Dagsavisen gjengir NTB som siterer VG (som ikke har dette på nett):

Støre bekrefter overfor VG at han aksepterte kompromisset om den utskjelte blasfemiloven som regjeringen i går ble presse til å trekke tilbake.

– Jeg har vært med i diskusjonene om å åpne for en diskusjon om å presisere hatparagrafen til å omfatte hatefulle ytringer basert på religion. Men jeg har ikke vært med på å utarbeide formuleringene i proposisjonen, sier utenriksministeren.

[...] – Når kompromisset fra underutvalget i regjeringen var som det var, og med presiseringene om at det gjaldt hatefulle ytringer mot enkeltpersoner basert på religion [min uthevelse] kunne jeg leve med det, og det ga jeg uttrykk for, sier Støre.

Fra saken om Magazinets publisering av Muhammed-tegningene, er vi vant til at St. Jonas av Utenriksdepartementet har et avslappet forhold til sannheten. Men dette er så avslappet at det er direkte usant.

Forslaget dreide seg om et forbud mot hatefulle ytringer mot religioner som sådan, ikke mot enkeltpersoner. Det er allerede forbudt. Det dreide seg om et forbud mot en eller annen ubestemt form for religionskritikk, som ingen ville fortelle oss hva var for noe.

Eller mener St. Jonas at folk som føler seg krenket fordi noen kritiserer religionen deres er utsatt for et personlig angrep? I så fall er hans tilnærming til ytringsfriheten veldig mange hakk for avslappet.

Det er denne avslappetheten til viktige prinsipielle spørsmål som gjør meg utrygg når jeg leser videre:

I april skal Støre delta på Durban II-konferansen der muslimske land arbeider for at FNs medlemsland skal utvide definisjonen av rasisme slik at religion blir beskyttet mot kritikk.

Støre er uklar når han får spørsmål om han kan være med på å godta et tilsvarende kompromiss internasjonalt.

– Det er en hypotetisk problemstilling, vi jobber ikke med en internasjonal straffelov. Durban II handler om rasisme. Vi ønsker ikke at den skal spore av og vil arbeide mot dem som vil ha inn en tekst som kan begrense ytringsfriheten, sier utenriksministeren til VG.

Jeg tør rett og slett ikke stole på at Støre faktisk vil arbeide mot en slik tekst. Eller på hvor mye innsats han vil legge i det. Han virker så strategisk orientert og så lite prinsippfast, at jeg kommer til å sitte på nåler til Durban II er over.

Det kommer jeg heldigvis neppe til å være alene om.

(Via Vox Populi.)

Ikke for å skryte, men ...

"Bloggere senket regjeringens blasfemi-forslag," skriver Dagbladet. Og: "For første gang var det bloggere som satte den politiske dagsorden i Norge."

Jeg er ikke helt sikker, men jeg tror jeg var først ... Jeg slo i det minste Document.no med syv timer, skal vi tro deres og mitt arkiv.

(Og ja, unge mann, jeg skylder deg en øl. Du vet hvem du er.)
_____

onsdag 4. februar 2009

SVT i komplott mot paven? Tror ikke det

SSPX-saken har tatt stadig nye og intrikate vendinger. Jeg har ikke kommenter saken på en stund (men anbefaler alle som er interessert å følge med på Oddvar Mois blog) Men to ting fanget min oppmerksomhet i dag:

Det ene er TV2, som omtaler saken og klarer å gjøre nesten alt feil. Aller mest fascinerende er følgende påstand:

Gruppen ble bannlyst på 80-tallet for sine påstander om at det ikke fantes noen gasskamre i Nazi-Tyskland og at maks 300.000 jøder «omkom» under andre verdenskrig.

Nei, nei, nei, nei. Dette er rent, uforfalsket vrøvl. (Hvis noen ikke har fått med seg saken, redegjør jeg for bakgrunnen her.)

Det andre, som er langt mer fascinerende, er spekulasjoner om at SVTs famøse intervju med biskop Williamson var del i et liberalt katolsk komplott mot paven. Rorate Cæli gjengir et skriv som sirkulerer i Vatikanet:

[...] the journalist Ali Fegan of the program Uppgrad Granskning (Mission Research) asked him about a quote of one speech that took place in Canada some years ago on the gas chamber during the WWII. We all know the trap in which the bishop put himself in a very ingenious way, too confident in the opportunity to diffuse his niche ideas on holocaust than to protect the Church from the evil. This trap was indeed prepared for His Holiness Benedict XVI.

But who told the journalists of the SVT (Swedish Television Broadcast) about this speech of Msgr. Williamson? If you see all the program broadcasted on January 21st 2009 you will find out that the suggestions came from a french journalist: Fiammetta Venner. Who is she? She is a very well known french lesbian activist.

osv, osv, osv.

Det hele er riktig komisk og bygger på en misforstått forestilling om at Williamsons meninger var ukjente for offentligheten før han dummet seg ut på svensk TV. Det er oppriktig talt tøv.

Selv jeg kjente godt til Williamsons holdninger og ville antagelig ha googlet meg frem til noen kilder på et minutt eller to. Eller jeg kunne spurt noen av de katolske journalistene som har dekket SSPX i årevis, som britiske The Catholic Herald.

Svenska Dagbladet omtaler saken og SVT folks klarer, slik de gjerne gjør der i gården, å få det til å høres langt skumlere og mer komplisert ut enn det er. For det første kan det ikke sies å være særlig imponerede å grave frem saker om Williamsons antisemittisme. Selv jeg har skrevet om det før. For det andre får de det til å høres ut som de næremst satte livet på spill for å intervjue mannen. Det hele er heller pinlig.

Hva Den katolske kirke angår, har de god grunn til å spørre seg selv om hva som gikk galt denne gang. De trenger definitivt noen nye PR-rådgivere. Helst noen som faktisk leser engelsk og får med seg hva som skjer i britisk og amerikansk presse.

Og jeg tviler forsåvidt ikke på spekulasjonene om at paven kan ha fått dårlige råd fra liberale rådigvere innen kirken som ikke vil ham vel. Han har utvilsomt mange uvenner og fiender.

Men man trenger ikke konstruere noen konspirasjonsteori for å forklare hvorfor det gikk så galt som det gjorde.

Selv om det for all del er gruelig underholdende.
_____

Navarsete har ingenting forstått

- Jeg var nødt til å sette foten ned. Det har blitt skapt et inntrykk av at vi vil innskrenke ytringsfriheten, noe som er selve grunnpilaren i Sps verdisyn. Dette kunne vi ikke leve med lenger.

Sier Liv Signe Navarsete til VG (Dagbladet har mer om saken her og her) og viser at hun ingenting har forstått og ingenting har lært. Hun insisterer fortsatt på at Senterpartiets forslag ville styrke ytringsfriheten, det er bare vi andre som har misforstått:

- Senterpartiet skal verne om ytringsfriheten. Vi skal verne om ytringsfriheten, og skal alltid gjøre det. Vår hensikt har ikke vært å innskrenke ytringsfriheten. Vi fant et kompromiss som skulle utvide ytringsfriheten, ikke innskrenke den. Jeg tar selvkritikk for ta vi ikke har gjort en godt nok forarbeid. Den offentlige debatten har vist det.

Den offentlige debatten har vist at ytringsfriheten står sterkt i Norge. Det er bra. Men den har også vist at den har fiender. Og selv om Navarsete later som noe annet, har den vist at Senterpartiet (i det minste under den nåværedne ledelse) er en av dem. Problemet var ikke forarbeidene eller medienes vrangvillighet, problemet var selve forslaget.

Hvis Navarste virkelig ikke forstår at det er forskjell på en sovende paragraf og en man nettopp har vedtatt, er hun ikke kvalifisert til å sitte i vår lovgivende forsamling. Og slett ikke til å inneha en statsrådspost.

Hva den offentlige debatten har vist om Arbeiderpartiet er noe uklart, men vi vet i det minste at partiets leder ikke nødvendigvis tar seg bryet med å lese viktige papirer i saker av betydning. Det er ikke akkurat betryggende.
_____

tirsdag 3. februar 2009

Seieren er vår (?)

Hm, det er mulig jeg hørte dårlig etter på dagens pressekonferanse (det var en genuint elendig linje). Jeg har nå lest en bunke nettaviser (VG, Dagbladet, ABC Nyheter og Aftenposten, pun intended) og hørt meg gjennom Dagsnytt 18.

Jens fremstår fortsatt som et sausehue. Man fremmer ikke et slikt forslag uten i det minste å ha lest sin egen Stortingsproposisjon. Han ror så det fosser, men han ror i riktig retning.

Hvis jeg nå gjør rett i å tolke ham dithen at det kun er ved avskaffelsen av blasfemiparagrafen partiets representanter ikke vil bli fristilt, mens de vil bli det når det endelige forslaget til paragraf 135/185 skal vedtas i 2011, er jeg enig med min kommentator Unge Lorentsen: I så fall kan vi anse dette slaget som vunnet.

En annen kommentator mener at Stoltenberg ikke sa annet enn hva som har vært sagt hele tiden. Det er jeg ikke enig i. To ting ble klart som ikke før har vært klart (blant annet, tror jeg, fordi det slett ikka har vært klart for regjeringens egne medlemmer):

For det første at det kun skal stemmes over blasfemiparagrafen nå. Hittil har det sett ut som man skulle vedta en slags rammelov, som ikke skulle tre i kraft før i 2011 og som det ikke ville bli klargjort endelig hva innebærer før da. Det høres ut som det rene tøv, men så langt har det vært tøv det har virket som regjeringen mente.

For det andre at man ikke vil binde representantene ved avstemningen om ny hatparagraf i 2011. Det er en svært viktig nyhet, fordi det betyr at man må legge frem en lov som er gjennomarbeidet og gjennomdiskutert, blant annet i skikkelige høringer. Hvilket det til nå har virket som regjeringen hadde tenkt å gi blaffen i. Og det innebærer at et dårlig forslag kan falle, selv om Senterpartiet måtte ønske noe annet.

Krigen er selvagt ennå ikke over, det gjenstår å se hva det endelige lovforslaget vil bli - og ikke minst å påvirke det slik at det blir så godt som mulig, eller helst: lagt rolig til side - men dette er i det minste slutten på begynnelsen. Og det er en god slutt.

(At Senterpartiet blir nedverdiget anser jeg som en ekstra, riktig hyggelig, bonus.)
_____

Pressekonferanser og menn uten ryggrad

Jens Stoltenberg snakker og snakker og snakker om endringer i blasfemiparagrafen. Hans ene poeng er at dette dreier seg om en nedskalert paragraf i forhold til dagens, slik at det som er tillatt i henhold til den nåværende paragrafen, ihvertfall vil være tillatt i henhold til den nye.

Har han overhodet ikke fått med seg at en paragrafs dato er viktig når man skal tolke dens relevans i forhold til en aktuell situasjon? Det at man får en NY paragraf innebærer derfor at den anses som langt mer relevant i forhold til dagens situasjon enn en utgammel, sovende paragraf gjør.

Stoltenbergs prinsippløse opptreden er et av de mest uverdige skuer jeg har sett på lenge. Hvordan kan den mannen stå oppreist helt uten ryggrad?
_____

En kollega har sendt e-post til Arbeiderpartiet om saken og fått følgende standardsvar

Hei,

takk for din henvendelse. Her er litt fakta om den foreslåtte lovendringen til deres informasjon.

I forslag til ny straffelov foreslår regjeringen å fjerne blasfemiparagrafen. Samtidig varsles det en utvidelse og presisering i bestemmelsen om hatefulle ytringer vedrørende kvalifiserte angrep på trossetninger og livssyn. Et forslag om dette skal legges fram for Stortinget ved ikraftsetting av den nye straffeloven, etter en alminnelig lovprosess med offentlig høring. Regjeringen tar sikte på at dette skal skje i 2011.

Blasfemiparagrafen vil nå bli opphevet. Det varslede tillegget til hatbestemmelsen i straffeloven vil være mindre omfattende enn dagens blasfemiparagraf og dagens rettstilstand.

Det er reist spørsmål ved om de såkalte Muhammed-tegningene vil bli forbudt etter den nye bestemmelsen. Det følger av forannevnte at det ikke er tilfelle. Det samme gjelder annen debatt, ironi, humor eller kritiske ytringer vedr. trossetninger og livssyn.

Ytringsfriheten gjør at både dagens blasfemibestemmelse og bestemmelsen om hatefulle ytringer må tolkes innskrenkende. Slik vil det også være om bestemmelsen om hatefulle ytringer gis et tillegg der trossetninger og religion vernes mot sterkt krenkende angrep.

Det innebærer at dersom blasfemiske ytringer skal kunne straffes, må det forutsettes at ytringene er forhånende eller på annen måte sterkt krenkende, fjernt fra ethvert saklig meningsinnhold og uten å inngå i de prosesser som ytringsfriheten legger til rette for; sannhetssøking, demokrati og individets frie meningsdannelse.

Ved utforming av den nye bestemmelsen vil regjeringen være lydhør for de innspill som nå kommer i debatten.

Vennlig hilsen,

Arbeiderpartiet

María Hevzy
Arbeiderpartiet/The Norwegian Labour Party
Politisk rådgiver/political advisor

Jeg er virkelig ikke beroliget. Problemet er at jeg ikke stemmer på disse menneskene. Kunne de av dere som pleier å gjøre det være så snille å la være?
_____

Snåsavann? R.E.S.P.E.C.T.

I Snåsa vil man gjerne tjene penger på sin nye status som Norges magiske kilde, i henhold til Verdens Gang:

Snåsa kommune gjør lurt i å utnytte den voldsomme oppmerksomheten rundt Snåsamannen Joralf Gjerstad, mener ekspert. Nå kan «Snåsavann» komme i butikken.

En av kommunens innbyggere har allerede fått støtte fra Innovasjon Norge til å utrede en forretningsidé om eksport av flaskevann fra Snåsa.


Man klarer ikke å komme opp med sånt i en sentraldirigert femårsplan. Det er derfor jeg elsker kapitalismen.

Kan man få det med kullsyre?
_____

En hån mot demokratiet

Senterpartiet vil ikke lenger ha hele skylden for forslaget til ny blasfemilov:

På Tabloid i TV 2 mandag kveld utdypet Liv Signe Navarsete bakgrunnen for forslaget Senterpartiet har drevet fram i regjeringen. Hun avviste at justisminister Knut Storberget er med på å fremme et forslag han i utgangspunktet er mot.

[...] – Jeg har aldri drevet med tvang. Dette er et kompromiss der justisministeren er arkitekten bak, sa Navarsete.

Ah, hestene bites. Argumentkrybben er tom.

Men hvordan i huleste kom vi hit? La meg spekulere litt:

Senterpartiet nekter å gå med på at paragrafen skal bort. De vil ikke, vil ikke, vil ikke fjerne den. Stoberget sier "jo, jo, jo, jo ... ok da." Og så setter han den politiske ledelsen i departementet til å komme opp med noe lurt.

Det klarte de ikke, så i stedet kastet de seg over en retorikk som alle bortsett fra jurister forstår er til utelukkende for å beskytte islam. (Både Dagfinn Høybråten og stortingspresident Thorbjørn Jagland har forstått det.)

Og så sitter de der da, med et lovforslag ingen egentlig vil ha, som ingen egentlig forstår hva de skal med og ingen har bestemt seg for hva egentlig betyr.

Men Arbeiderpartiet har lovet Senterpartiet at det skal vedtas. Og Jensemann er en mann av prinsipper. Av bittesmå byråkratprinsipper riktignok, men ikke desto mindre en mann av prinsipper. Så når han har lovet å selge ut viktige prinsipper for husfredens skyld, da står han på sitt.

Det er selvsagt mulig å være konspirasjonsteoretiker: Å spekulere i at alt dette er et skuespill for å tvinge gjennom en lov for å beskytte islam, uten at noen tar ansvaret for å ha gjort det. Men jeg tror egentlig ikke på det. Da hadde argumentasjonen vært bedre og strategien klokere.

Jeg tror det vi ser er det som er. Og det som er er et uverdig spill, der ingen helt forstår hva som foregår og alle er opptatt av å mele sin egen syke mor. Og der ingen er villige til å ta ansvar for å redde det som virkelig er verdt å redde: ytringsfriheten.

Det er trist, stakkarslig og latterlig. Det er absurd og det er fjollete. Og først og fremst er det en hån mot demokratiet.

Men aldri så galt at det ikke er godt for noe. Storberget har plutselig funnet ut at han skal mene noe om hva loven er ment å ramme allikevel:

Justisminister Knut Storberget sier at Stortinget tidligst i 2011 vil få den nye, kontroversielle «hat-paragrafen» til behandling.

–Det Stortinget skal ta stilling til i vår, er en straffelov hvor blasfemiparagrafen er tatt ut, og hvor Regjeringen sier at den vil komme tilbake til hatbestemmelsen. Forslaget vil bli lagt frem når Straffeloven trer i kraft i 2011. Vi vil være lydhøre overfor alle innspill slik at den ikke truer ytringsfriheten, sier han, og legger til:

–Det er utenkelig å lage bestemmelser hvor Muhammed-tegningene blir forbudt. Det samme gjelder debatter, humor og kritiske ytringer overfor religion, sier han.

–Hva er det du da vil ramme med den nye hat-paragrafen?

–Det er særlig hatefulle ytringer, uten saklig meningsinnhold, sier Storberget.

Det er fortsatt ikke mulig å bli klok på hva det er Storberget egentlig vil, men det er hyggelig å se at han i det minste mener noe og at det han mener besvarer spørsmålet jeg har stilt helt siden dette uverdige sirkuset tok til: Hvorvidt Magazinets publisering av Muhammed-tegningene er ment å rammes av loven eller ikke. Det er som kjent bare et par uker siden Storberget overhodet ikke ville ha en mening om det spørsmålet.

Det hele fremstår først og fremst som komedie. Dårlig komedie riktignok, men dog. Opplysningskontoret oppsummerer det best, under overskriften "Arbeiderpartiets sjel til salgs på eBay":

Partisekretær i Arbeiderpartiet Martin Kolberg melder i dag at Arbeiderpartiet legger ut sjelen sin for salg på eBay.

Ledende figurer i partiet er oppildnet etter at de nylig solgte ytringsfriheten til Senterpartiet for en slikk og ingenting. - Vi startet forhandlingene med ingenting, sier Kolberg til Opplysningskontoret. - Men tror du ikke vi fikk dustebøndene til å slenge på en slikk også!
_____

mandag 2. februar 2009

Kristenungdom, homofili og statsstøtte

Vårt Land skriver:

Frelsesarmeen er ikke alene om å risikere og miste statsstøtten for sitt barne- og ungdomsarbeid.

Fredag mottok 13 kristne organisasjoner et skriv fra Fordelingsutvalget hvor de blir bedt om å redegjøre for sitt homofilisyn. I departementets nye forskrifter blir det stilt krav om at organisasjonene gjennom sine vedtekter ikke skaper hindre for full deltakelse for barn og ungdom fra alle samfunnsgrupper, uavhengig av kjønn, etnisitet, nedsatt funksjonsevne eller seksuell orientering.

Dette begynner å bli absurd. I forhold til Frelsesarmeens ungdom hadde de en slags sak, fordi de har et krav om at leder og nestleder må være soldater i armeen, hvilket innebærer et eksplisitt forbud mot praktiserende homofile. Det var fortsatt ingen god sak, men det var i det minste en slags sak.

Nå later det til at de vil enhver organisasjon som ikke ønsker praktiserende homofile i lederverv til livs. I så fall kan de like godt erklære at konservative kristne ungdomsorganisasjoner ikke får støtte, så er det i det minste klart hva de har å forholde seg til.

Det er totalt meningsløst å forlange at organisasjoner skal velge ledere som lever i strid med organisasjonens grunnsyn. Det er like tåpelig som om Humanistisk Ungdom ikke skulle kunne stille krav til at deres leder faktisk er humanister.

Ja, seksuell legning stikker dypere enn livssyn, i den forstand at de fleste av oss er enige om at det ikke er noe man kan endre, slik man kan med livssyn, men Fordelingsutvalget må forholde seg til faktum: Norge har en rekke konservative kristne ungdomsorganisasjoner. Mange av disse gjør en god og viktig jobb. Å frata dem støtte fordi de står for sitt eget grunnsyn, er et skremmende godt eksempel på hvordan man kan skade det gode i det bestes navn.

Fordelingsutvlagets standpunkt krenker forøvrig dypt mitt humanistiske livssyn, som bygger på genuin respekt for livssynsmessig mangfold. Kan jeg anmelde dem så snart den nye blafemiloven er på plass?

(Jeg øver meg som dere ser på å være krenket. Jeg mener vi alle må gjøre vårt beste for å være krenket i tiden som kommer. Den nye blasfemiloven er for oss også!)
_____

Renteopplysning

Opplysningskontoret kommenterer boligprisene, under overskriften Eksperter: Boligprisene kommer til å gå opp eller ned:

Eksperter Opplysningskontoret har vært i kontakt med er sikre på at boligprisene enten kommer til å gå opp eller ned det neste året. Dette skjer som følge av at rentenivået enten vil holde seg stabilt, gå nedover, eller i verste fall øke svakt eller kraftig.

[...] Arbeiderpartiet kunne i dag ikke kommentere utsiktene for privatøkonomien framover, ettersom Stortingets tilgang på teletorgtjenester for øyeblikket er sperret og Snåsamannens hender er noe nedkjølt etter en frisk skitur i dag morges.

Jeg ler fortsatt. Utvilsomt.

Og personlig tror jeg renta kommer til å gå sidelengs. Med skru.
_____

Hjelp til utmeldelse (Eller: En hestehandel for mye)


Å melde seg ut av et parti er en stor greie, jeg skjønner det. Det er en høy terskel å komme over. Mye følelser og sånt kan være inne i bildet.

Den Tvilsomme er et godt menneske og vil gjerne hjelpe gråtkvalte medlemmer av Arbeiderpartiet og SV, som i dag sitter fjetret tilbake fordi det nå er klart at partiet deres har hestehandelt bort ytringsfriheten med storgårdsfolket i Senterpartiet.

I godhetens og omtankens navn - man skal som kjent være snill mot de som ligger nede - har jeg derfor formulert følgende tekst, som dere kan lime inn i en e-post og sende til post@sv.no eller dna@dna.no. (Ap har også et skjema for kontakt, men i skrivende stund får jeg det ikke opp.):

Kjære Arbeiderpartiet/SV

Jeg ser meg ikke lenger i stand til å være medlem av partiet. Det er over min forstand at et parti som i utgangspunktet ligger mitt hjerte nær, kan selge ut fundamentale deler av ytringsfriheten, slik dere har gjort i og med kompromisset med Senterpartiet om å revitalisere blasfemiparagrafen.

Lovforslaget er et angrep på en av demokratiets hjørnestener, ytringsfriheten. Jeg kan ikke være medlem av et parti som anser demokratiets fundament for salgsvare i en politisk hestehandel.

Jeg er på det rene med at intet medlem av et parti kan få politikken akkurat slik han eller hun ønsker det, men intet medlem bør bli igjen når partiet finner det for godt å grave grunnen bort under det demokrati som er dets eksistensberettigelse.

Hvis det fortsatt ikke er gått opp for dere: Jeg melder meg herved ut.
mvh,
xxxxxxxxxxxxxxxx

Sånn. Da var det bare å få det av gårde, så kan dere på ny møte dagen med selvrespekt og rak rygg.

Og jeg kan drikke min kaffe, i visshet om at jeg har hjulpet mennesker i nød. Sannelig en deilig følelse.
_____

Oppdatering: Dagbladet har snakket med Karen Hækkerup, justispolitisk talsperson i Socialdemokratene, som demonstrerer at dansker faktisk ikke kan snakke om ytringsfrihet uten å snakke om islam:

De danske sosialdemokratene var ikke begeistret for oppmerksomheten Muhammed-karikaturene publisert i Jyllandsposten fikk, men Hækkerup mener allikevel at en ny lov ikke er riktig verktøy for å stoppe krass kritikk.

- Dere lever vel ikke et muslimsk diktatur? Vi skal ha rett til å tegne eller skrive som vi ønsker om religion. Dersom jeg vil si at det er fjollete at mormonere har flere koner, så gjør jeg det, sier hun.

Eh, nei, Hækkerup, vi lever ikke i et muslimsk diktatur. Imponerende av deg å ha oppdaget det.

På den annen side er det bare 119 år siden Siste Dagers Hellige forbød polygami, så det er mulig vi ikke skal ha de helt store forventningene til observasjonsevnen hennes ...

Når det er sagt, har hun selvsagt helt rett i at loven er noe vrøvl. På den annen side later hun ikke til å være videre kritisk til Danmarks egen injurielovgivning.
_____

Senterpartiets arroganse

Jeg kommer fra Hedmarken. Der storbøndene rår og i århundrer har herset med de laverestående klasser, for de vet når alt kommer til alt hva som er best for folk. Selv om folket ikke vet det selv.

dette er ingen overraskelse:

Statsminister Jens Stoltenberg sier det ikke er aktuelt å fristille stortingsrepresentantene fra regjeringspartiene når utvidelsen av rasismeparagrafen skal opp på Stortinget.

[...] Senterpartiets leder Liv Signe Navarsete synes ikke dette er unaturlig.

– Det er mange saker som kommer i Stortinget der et mindretall får viljen sin. Det er ikke spesielt for denne saken. Det er en del av demokratiet at mindre partier i enkeltsaker kan ha større innflytelse enn tilslutningen ellers tilsier, sier Navarsete.

Jeg blir vel kritisert for å hitle noen igjen, men det er fryktelig fristende å minne om følgende:

Senterpartiet (daværende Bondepartiet) ble stiftet på landsmøtet til Norges Bondelag i 1920. I 1940 var Norges Bondelags daværende leder, Johan E. Mellbye, bare millimeter fra å la Bondelaget inngå fomelt samarbeid med Najonal Samling.

Og selv om Mellbye falt ned på rett side, så vidt, er jeg litt usikker på om lærdommen er at vi egentlig skal gå til norsk bondeadel for å bli instruert demokrati og ytringsfrihet. De vet i det minste ikke alltid best.
_____