onsdag 4. februar 2009

Navarsete har ingenting forstått

- Jeg var nødt til å sette foten ned. Det har blitt skapt et inntrykk av at vi vil innskrenke ytringsfriheten, noe som er selve grunnpilaren i Sps verdisyn. Dette kunne vi ikke leve med lenger.

Sier Liv Signe Navarsete til VG (Dagbladet har mer om saken her og her) og viser at hun ingenting har forstått og ingenting har lært. Hun insisterer fortsatt på at Senterpartiets forslag ville styrke ytringsfriheten, det er bare vi andre som har misforstått:

- Senterpartiet skal verne om ytringsfriheten. Vi skal verne om ytringsfriheten, og skal alltid gjøre det. Vår hensikt har ikke vært å innskrenke ytringsfriheten. Vi fant et kompromiss som skulle utvide ytringsfriheten, ikke innskrenke den. Jeg tar selvkritikk for ta vi ikke har gjort en godt nok forarbeid. Den offentlige debatten har vist det.

Den offentlige debatten har vist at ytringsfriheten står sterkt i Norge. Det er bra. Men den har også vist at den har fiender. Og selv om Navarsete later som noe annet, har den vist at Senterpartiet (i det minste under den nåværedne ledelse) er en av dem. Problemet var ikke forarbeidene eller medienes vrangvillighet, problemet var selve forslaget.

Hvis Navarste virkelig ikke forstår at det er forskjell på en sovende paragraf og en man nettopp har vedtatt, er hun ikke kvalifisert til å sitte i vår lovgivende forsamling. Og slett ikke til å inneha en statsrådspost.

Hva den offentlige debatten har vist om Arbeiderpartiet er noe uklart, men vi vet i det minste at partiets leder ikke nødvendigvis tar seg bryet med å lese viktige papirer i saker av betydning. Det er ikke akkurat betryggende.
_____

15 kommentarer:

Anonym sa...

Ikke bare har hun ikke forstått enkle prinsipper i lovgivningen, hun babler også om at ingen forstod Sps intensjon med lovforslaget. Kanskje problemet egentlig er at veldig mange veldig godt forstod Sps intensjon, men ikke delte denne intensjonen? Dermed er det Navarsete som ikke forstår, og ikke opinionen.

Unknown sa...

Hun fossror, og i en slik situasjon er jeg egentlig villig til å se gjennom fingrene med bortforklaringene.

Det er aldeles herlig at fornuften har seiret i denne saken. Til høsten er det Stortingsvalg, og da håper jeg seriøst på regjeringsskifte.

Anonym sa...

Frekkhetens nådegave!
I tillegg til alle de patetiske utspillene fra "Sjarmtrollet fra Sogndal" den siste uken er det direkte pinlig å høre henne nå si at hun "tok en Obama". At en ubetydelig og åpenbart inkompetent politiker fra et av Norger minste partier setter seg selv i bås med verdens mektigste - og for tiden mest populære politiker - blir jo bare latterlig!
Dessuten prøver hun seg på en annen lurvete usannhet når hun sier at hun til slutt "måtte sette ned foten". Dette er et uttrykk som brukes når man stopper ANDRE mennesker fra å gjøre dummheter. Her handler det om hennes egen dummskap - som Stoltenberg (til slutt!!) forsto at måtte stoppes.

Anonym sa...

Er det noen som tror at Navarsete tenkte på personer som f.eks Reidun Torgrimsen, som har sendt epost hvor det står "Jeg vil lage deg en grav" til sine meningsmotstandere? Er ikke det hatefulle ytringer, så vet ikke jeg.

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/politikk/article2086607.ece

http://www.vl.no/kristenliv/article3108174.ece

ViggoStrømme sa...

En phyrrosseier?
Blasfemiloven gikk ikke igjennom (men den kommer tilbake).
Samtidig er det nå på det nærmeste klart at militant islam blir en del av et offisielle Norge etter at Politidirektoratet har erklært at de ønsker politiuniformer med hijab velkommen.

Arnfinn Pettersen sa...

Viggo: Hva legger du i at blasfemiloven kommer tilbake? At et lignende forslag vil bli fremmet på et senere tidspunkt? Vi får i så fall krysse den broen når vi kommer dit.

Og det var sannelig godt politidirektoratet kom med en slik uttalelse nå. Hvordan skulle ellers Document.no-gjengen kunne føle seg tilstrekkelig forfulgt?

Ja, det er mulig å tolke det å tillate hijab i politiet på den måten. Men er det ikke mulig å tolke det på andre måter?

Å fatslå hva det innebærer, slik du her gjør, er ganske enkelt fatalisme. Og fatalisme er både kontraproduktivt og kjedelig.

ViggoStrømme sa...

Jeg tror kravet om en skjerpelse av loven mot islamkritikk, eventuellt at islamofobi skal inn i rasismeparagrafen vil komme på et senere tidspunkt.

Ellers vet du like godt som meg at det er mange /svært oppegående) som deler min skepsis til hijaben, så du bør slutte å bruke document.no som stråmenn,

Hijab i politiet er en liten katastrofe for alle oss som tror på et sekulært og frihetlig samfunn, og en ditto seier for islamister og tribalister.

HEFs posisjon er og forblir uvirkelig.

Men bevares, kanskje tar jeg feil. Fatalist, realist, naivist......Virkeligheten kan ikke utraderes, bare bortforklares.

Anonym sa...

Takk for den lille/store blogginnsatsen du la i dette temaet Arnfinn!

Anonym sa...

Og et sted her inne er det kanskje inspirasjon til en stripe eller to om for eksempel Liv og Jens, anyone?

ViggoStrømme sa...

Post Navarsete, Viggo har influensa.

Dette med alarmisme kontra optimisme, eller noe midt imellom: Hva skal vi tro da?
Pettersen skrev: "Ja, det er mulig å tolke det å tillate hijab i politiet på den måten. Men er det ikke mulig å tolke det på andre måter? "
-Det er jo utvilsom flere måter å tolke på. Jeg er enig med Pettersen at fatalisme er både kjedelig og forutsigbart. Men når det gjelder å tolke det jeg oppfatter som etteregivenhet for islamistisk press og avsekularisering, i beste mulige lys, har jeg minst like store problemer med å forstå hvorfor en virkelighetsoppfatning på død og liv skal være konstruktiv eller produktiv. Er ikke det en tankesett som hører til på ytterste venstre? At det negative som ikke fremmer målet skal lukes vekk?
Isolert kan envher utvikling som fremmer politisk Islam i Norge tolkes rasjonelt. Jeg ser det ikke slik. Jeg mener at det er en sammenheng mellom det avviste lovforslaget til AP/SV som Arnfinn er så sterk motstander av og hijab-saken som han er en ambivalent tilhenger av.

Når det er sagt tror jeg selvsagt ikke på at det finnes en overbyggende konspirasjon på norsk venstreside for å islamisere Norge. Alt dette skyldes intellektuell slapphet, unnfallenhet og et terapeutisk verdensbilde som forlengst har fritatt individet selvstendighet og verdighet. Utviklingen i Europa er i ferd med å komme ut av kontroll og vi er ute av stand til å håndtere den fordi vi ikke forstår det Jung kalte det ondes superstruktur: At tyrraniet kan forkle seg og springe ut av noe som ikke nødvendigvis er intendert.

Så står vi mellom valgene:
1. Tolke alt i beste mening. Det går seg til over tid.
2. Det går til helvete og borgerkrig og fyr og flamme.
3. En blanding (?)

I dag vil jeg helst at det bare skal gå greit. Men jeg blir fremdeles like kvalm og urolig når jeg ser kvinner kledd i svarte hijaber som hyller den iranske revolusjonen. Jeg mener fremdeles at hijab er et ytterpunkt innen islam og et ytre signal om agresjon og misstillit til det demokratiske sekulære samfunn. Jeg kan ikke etter beste evne se for meg et norsk religionspoliti, selv om jeg vet at de har slikt i Teheran.
Kanskje må det være slik. Verden har kommet til Norge, vi slipper ikke unna og vi må simpelthen krige av oss engang hvert femtiende år eller så.

Nå ble jeg visst fatalist igjen.

Mad Mullah Hastur sa...

"Når det er sagt tror jeg selvsagt ikke på at det finnes en overbyggende konspirasjon på norsk venstreside for å islamisere Norge."

:-o

Gjer du ikkje!?

Supert! Eg trudde du hadde avslørt oss eg ;-)

ViggoStrømme sa...

Fraværet av en overbyggende konspirasjon for å islamisere Norge utelukker selvsagt ikke at det er noen der ute som konspirer. Du er avslørt for lengst, Mullah!
Jeg har bare ikke forstått med hvem og for hva du egentlig konspirerer.
Kan det være for å oppløse samfunnsordenen med bløt-tørr og lakonisk humor?

Mad Mullah Hastur sa...

No føler eg meg litt ekstra utsatt her. Ein gentleman må jo få halde på nokre av sine løyndomar?

Du får nøye deg med at den store planen involverar Koranen, våt selleri og ein rabbi med namn Weismann i New York.

Lukke til i detektivarbeidet ;-D

Arnfinn Pettersen sa...

Viggo skriver: "Ellers vet du like godt som meg at det er mange /svært oppegående) som deler min skepsis til hijaben, så du bør slutte å bruke document.no som stråmenn"

Du misforstår meg litt. Jeg er på det rene med at mange har vektige argumenter mot hijab i politiet, senest Gunnar Skirbekk i dag.

Men det er forskjell på å veie argumenter og komme frem til at man er mot og å, som enkelte i Documents kommentarfelt (som var de jeg tenkte på med min unødig sleivete betegnelse), som later til å dyrke sin egen forfølgelse i den grad at de til enhver tid leter etter en grunn til å være forfulgt.

Og for dem må det ha vært problematisk at blasfemiforslaget falt, ettersom et slikt resultat bryter mer alt de mener om hvordan samfunnet er skrudd sammen. Derfor mente jeg det var godt for deres psyke at de fikk en ny begrunnelse for å følge seg forfulgt, slik at verdensbildet deres ikke klapper sammen.

Når det er sagt, vil jeg legge til at jeg blir stadig mer usikker på hva jeg mener om hijab i politiet. Jeg synes Skirbekk har et svært vektig poeng her:

"- Poenget med å bære en uniform som representant for en statlig instans som driver med legitim utøvelse av makt, er nettopp at alle personlige oppfatninger eller holdninger må legges til side, sier Skirbekk til Klassekampen.

Han mener det er naturlig at politiet skal speile befolkningen for øvrig, og at det skal være bred rekruttering både når det gjelder klasse, religion og etnisitet.

- Men dersom personen ikke skjønner at en må legge private og gruppemessige markører til side, er vedkommende ikke klare for å rekrutteres til politiyrket, sier Skirbekk."

ViggoStrømme sa...

Alles Gut, Pettersen!

Skirbekk er en sjelden røst innen akademia.

Jeg hørte her om dagen at kun ti politikvinner i UK bruker hijab. I Norge har det ikke kommet en eneste forespørsel om saken ved politiets utdanningsinstitusjoner.
Da faller vel integreringargumentet bort, sånn nogenlunde. Religionsfrihetkortet henger vel også i en...eh...tynn tråd.

For å forlate prinsippet om et verdinøytralt politi bør stilles som et minstekrav at det er et relativt høyt antall individer som berøres av saken.