mandag 2. februar 2009

Kristenungdom, homofili og statsstøtte

Vårt Land skriver:

Frelsesarmeen er ikke alene om å risikere og miste statsstøtten for sitt barne- og ungdomsarbeid.

Fredag mottok 13 kristne organisasjoner et skriv fra Fordelingsutvalget hvor de blir bedt om å redegjøre for sitt homofilisyn. I departementets nye forskrifter blir det stilt krav om at organisasjonene gjennom sine vedtekter ikke skaper hindre for full deltakelse for barn og ungdom fra alle samfunnsgrupper, uavhengig av kjønn, etnisitet, nedsatt funksjonsevne eller seksuell orientering.

Dette begynner å bli absurd. I forhold til Frelsesarmeens ungdom hadde de en slags sak, fordi de har et krav om at leder og nestleder må være soldater i armeen, hvilket innebærer et eksplisitt forbud mot praktiserende homofile. Det var fortsatt ingen god sak, men det var i det minste en slags sak.

Nå later det til at de vil enhver organisasjon som ikke ønsker praktiserende homofile i lederverv til livs. I så fall kan de like godt erklære at konservative kristne ungdomsorganisasjoner ikke får støtte, så er det i det minste klart hva de har å forholde seg til.

Det er totalt meningsløst å forlange at organisasjoner skal velge ledere som lever i strid med organisasjonens grunnsyn. Det er like tåpelig som om Humanistisk Ungdom ikke skulle kunne stille krav til at deres leder faktisk er humanister.

Ja, seksuell legning stikker dypere enn livssyn, i den forstand at de fleste av oss er enige om at det ikke er noe man kan endre, slik man kan med livssyn, men Fordelingsutvalget må forholde seg til faktum: Norge har en rekke konservative kristne ungdomsorganisasjoner. Mange av disse gjør en god og viktig jobb. Å frata dem støtte fordi de står for sitt eget grunnsyn, er et skremmende godt eksempel på hvordan man kan skade det gode i det bestes navn.

Fordelingsutvlagets standpunkt krenker forøvrig dypt mitt humanistiske livssyn, som bygger på genuin respekt for livssynsmessig mangfold. Kan jeg anmelde dem så snart den nye blafemiloven er på plass?

(Jeg øver meg som dere ser på å være krenket. Jeg mener vi alle må gjøre vårt beste for å være krenket i tiden som kommer. Den nye blasfemiloven er for oss også!)
_____

5 kommentarer:

Anonym sa...

Dette er enkelt.
Fram til 1972 var homofili kriminelt. Så ble det OK.
Snart blir det påbudt.
De siste skal bli de første etc.
Kun organisasjoner hvis hovedfomål er å bekjempe homofili tillates å ha ledelse med innslag av heterofile - og disse får ikke statsstøtte.

Anonym sa...

eg ser ikkje noko problem med dette. kvifor skal staten finansiera organisasjonar som diskriminerer mot menneske i den mest perioden av livet deira der det andre seier går mest inn på dei?

Øystein sa...

pabloq:

Fordi staten tar sine inntekter fra de menneskene som velger å være medlemmer i disse organisasjonene, og står inne for deres grunnsyn.

Jeg anser det for å være brudd på religionsfriheten indirekte: en nekter ikke folk direkte å mene noe, en stigmatiserer det bare, og gjør det vanskeligere å drive det arbeidet en driver med.

Ikke annet å vente fra Ap, forsåvidt, men jeg tillater meg å være indignert på religionsfrihetens vegne.

Anonym sa...

Hvorfor skal staten finansiere noen livssyn i det hele tatt? Kan ikke mennesker som ønsker å tro i system finansiere det selv?

Hvorfor skal jeg som ikke tror i system betale for noen som gjør? Det er ikke en livsnødvendighet som sykehus, det er ikke en investering som skole. Det er rett og slett ikke noe som kommer felleskapet til gode på en slik måte at jeg mener det bør være et offentlig anliggende.

En kan si at denne debatten er på siden av det, men når man trekker inne skatt i denne debatten blir det for meg det neste logiske skrittet.

Øystein sa...

Vel, godt spørsmål. Hvorfor skal staten finansiere i det hele tatt? Det er vel basically fordi vi har en god del sosialisme i staten, og dermed går staten inn som Den Store Omfordeler.

Jeg skulle gjerne sett 'kirkeskatten' - den delen av skatten som samles inn av staten og omfordeles dit du er medlem - kuttet ut. Og så kunne folk selv bestemme hva de skulle støtte (om noe).