tirsdag 3. februar 2009

Seieren er vår (?)

Hm, det er mulig jeg hørte dårlig etter på dagens pressekonferanse (det var en genuint elendig linje). Jeg har nå lest en bunke nettaviser (VG, Dagbladet, ABC Nyheter og Aftenposten, pun intended) og hørt meg gjennom Dagsnytt 18.

Jens fremstår fortsatt som et sausehue. Man fremmer ikke et slikt forslag uten i det minste å ha lest sin egen Stortingsproposisjon. Han ror så det fosser, men han ror i riktig retning.

Hvis jeg nå gjør rett i å tolke ham dithen at det kun er ved avskaffelsen av blasfemiparagrafen partiets representanter ikke vil bli fristilt, mens de vil bli det når det endelige forslaget til paragraf 135/185 skal vedtas i 2011, er jeg enig med min kommentator Unge Lorentsen: I så fall kan vi anse dette slaget som vunnet.

En annen kommentator mener at Stoltenberg ikke sa annet enn hva som har vært sagt hele tiden. Det er jeg ikke enig i. To ting ble klart som ikke før har vært klart (blant annet, tror jeg, fordi det slett ikka har vært klart for regjeringens egne medlemmer):

For det første at det kun skal stemmes over blasfemiparagrafen nå. Hittil har det sett ut som man skulle vedta en slags rammelov, som ikke skulle tre i kraft før i 2011 og som det ikke ville bli klargjort endelig hva innebærer før da. Det høres ut som det rene tøv, men så langt har det vært tøv det har virket som regjeringen mente.

For det andre at man ikke vil binde representantene ved avstemningen om ny hatparagraf i 2011. Det er en svært viktig nyhet, fordi det betyr at man må legge frem en lov som er gjennomarbeidet og gjennomdiskutert, blant annet i skikkelige høringer. Hvilket det til nå har virket som regjeringen hadde tenkt å gi blaffen i. Og det innebærer at et dårlig forslag kan falle, selv om Senterpartiet måtte ønske noe annet.

Krigen er selvagt ennå ikke over, det gjenstår å se hva det endelige lovforslaget vil bli - og ikke minst å påvirke det slik at det blir så godt som mulig, eller helst: lagt rolig til side - men dette er i det minste slutten på begynnelsen. Og det er en god slutt.

(At Senterpartiet blir nedverdiget anser jeg som en ekstra, riktig hyggelig, bonus.)
_____

2 kommentarer:

Carl Christian sa...

jeg håper du har rett, jeg trakk en litt mer reservert konklusjon enn deg.

Anonym sa...

Det nytter! http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/politikk/article2905574.ece