tirsdag 3. februar 2009

Pressekonferanser og menn uten ryggrad

Jens Stoltenberg snakker og snakker og snakker om endringer i blasfemiparagrafen. Hans ene poeng er at dette dreier seg om en nedskalert paragraf i forhold til dagens, slik at det som er tillatt i henhold til den nåværende paragrafen, ihvertfall vil være tillatt i henhold til den nye.

Har han overhodet ikke fått med seg at en paragrafs dato er viktig når man skal tolke dens relevans i forhold til en aktuell situasjon? Det at man får en NY paragraf innebærer derfor at den anses som langt mer relevant i forhold til dagens situasjon enn en utgammel, sovende paragraf gjør.

Stoltenbergs prinsippløse opptreden er et av de mest uverdige skuer jeg har sett på lenge. Hvordan kan den mannen stå oppreist helt uten ryggrad?
_____

En kollega har sendt e-post til Arbeiderpartiet om saken og fått følgende standardsvar

Hei,

takk for din henvendelse. Her er litt fakta om den foreslåtte lovendringen til deres informasjon.

I forslag til ny straffelov foreslår regjeringen å fjerne blasfemiparagrafen. Samtidig varsles det en utvidelse og presisering i bestemmelsen om hatefulle ytringer vedrørende kvalifiserte angrep på trossetninger og livssyn. Et forslag om dette skal legges fram for Stortinget ved ikraftsetting av den nye straffeloven, etter en alminnelig lovprosess med offentlig høring. Regjeringen tar sikte på at dette skal skje i 2011.

Blasfemiparagrafen vil nå bli opphevet. Det varslede tillegget til hatbestemmelsen i straffeloven vil være mindre omfattende enn dagens blasfemiparagraf og dagens rettstilstand.

Det er reist spørsmål ved om de såkalte Muhammed-tegningene vil bli forbudt etter den nye bestemmelsen. Det følger av forannevnte at det ikke er tilfelle. Det samme gjelder annen debatt, ironi, humor eller kritiske ytringer vedr. trossetninger og livssyn.

Ytringsfriheten gjør at både dagens blasfemibestemmelse og bestemmelsen om hatefulle ytringer må tolkes innskrenkende. Slik vil det også være om bestemmelsen om hatefulle ytringer gis et tillegg der trossetninger og religion vernes mot sterkt krenkende angrep.

Det innebærer at dersom blasfemiske ytringer skal kunne straffes, må det forutsettes at ytringene er forhånende eller på annen måte sterkt krenkende, fjernt fra ethvert saklig meningsinnhold og uten å inngå i de prosesser som ytringsfriheten legger til rette for; sannhetssøking, demokrati og individets frie meningsdannelse.

Ved utforming av den nye bestemmelsen vil regjeringen være lydhør for de innspill som nå kommer i debatten.

Vennlig hilsen,

Arbeiderpartiet

María Hevzy
Arbeiderpartiet/The Norwegian Labour Party
Politisk rådgiver/political advisor

Jeg er virkelig ikke beroliget. Problemet er at jeg ikke stemmer på disse menneskene. Kunne de av dere som pleier å gjøre det være så snille å la være?
_____

21 kommentarer:

ViggoStrømme sa...

Nei. Men jeg kan fortsette å la være. Jeg også!
Hellre jagad av vargar enn at älska med sossarna!

Anonym sa...

Pressekonferansen i ettermiddag kan ikke tolkes på noen annen måte enn at den foreslåttte lovendringen ikke blir noe av. Blasfemiparagrafen vil forsvinne og ikke bli erstattet.

ViggoStrømme sa...

Til de av dere som er arbeiderpartifolk og som sikkert også er medlem av facebook-gruppen hans (han har jo så mange fans, særlig kvinner i tredve-førtiårs alderen).

Bortsett fra at Stoltenberg er:
1. Pen
2. Sjarmerende
3. Velkledd
og
4. Sin fars sønn

Hva er det (helt konkret og presist formulert) som gjør mannen så utmerket som statsminister og partileder?
Er det noen spesielle saker? Hvilke visjoner snakker vi om?

Skulle gjerne visst, for alt jeg ser er en konturløs rikmannssønn med en viss sosialøkonomisk teft.

svein sa...

Ellers er jo standardvitsen:

- Hvordan kan politikere stå oppreist uten ryggrad?
- Fordi der er så tykkhudede

veldig relevant her.

Og så må jeg nok tilstå at jeg foretrekker denne regjeringen framfor alternativene.

svein sa...

Det skulle jo selvfølgelig være
"fordi DE er så tykkhudede".

Anonym sa...

Slutter meg til Sveins poeng.

Også Viggo bør forstå at en regjering utgått av Høyre, Kristelig Høyreparti og Åpne-grenser-Venstre med støtte fra Frp, er verre enn alternativene.

Baard Thalberg sa...

Vel, dersom et av alternativene inkluderer Frp så vil det i det aller minste fortsatt være tillatt å kritisere Islam. Resten går det til en viss plass med :-(

Anonym sa...

Som mange andre andre her kan jeg bare love å ei heller stemme på dem i fremtiden. Problemet er at ingen av alternativene er noe å hive seg i veggen heller. Stemme blankt kanskje?

Anonym sa...

Etter å ha hørt Dagsnytt 18 i dag, og sett Stoltenberg på TV 2-nyhetene 18.30 tror jeg vi som er motstandere av dette forslaget kan slå oss på ryggen og si at vi vant. Saken er død.

Men de politiske skadevirkningene vil selvsagt rulle videre.

raag raaum sa...

Nå er vel ikke dette annet enn hva som har vært sagt hele tida?

At de vanlige høyrøstede motstanderne har skreket sine private tolkninger ... det er vi da vant til. Og kritikkløs journalistikk som ikke forsøker å finne ut hva som blir sagt?

Anonym sa...

Jeg lover å ikke stemme på Arbeiderpartiet. Jeg har forøvrig ALDRI stemt Ap, men du verden som jeg angrer på at jeg stemte på Senterpartiet ved siste stortingsvalg. Liv Signe Navarsete (som overtok etter Åslaug Haga) er jo helt fjern og kan sikkert unnskyldes med at hun ikke vet bedre, personlig kristen visstnok.

Men Stoltenberg er en ynkrygg som prøver å innføre begrensninger i ytringsfriheten bak vår rygg, og da det blir avslørt så står han bare å stotrer og bortforklarer hele greia som en misforståelse. Patetisk!

ViggoStrømme sa...

Unge Lorentsen skrev: "Også Viggo bør forstå at en regjering utgått av Høyre, Kristelig Høyreparti og Åpne-grenser-Venstre med støtte fra Frp, er verre enn alternativene."

-Også Viggo? Hva er dette for slags selvutnevnt objektivisme? Er det en del av naturtilstanden at AP er det beste partiet og at Jens er verdens sol? Er det den historiske nødvendighet som slår til, i en slags ettertygd lyserød geriatrimarxisme? Hva vet jeg.

Viggo vil ikke la seg ta som gissel i en vinn og forsvinn holdning. Viggo tror at Jens er en såpekoker og at dette faktum verken blir større eller mindre i lys av eventuelle alternativer.

Anonym sa...

Viggo skrev:

"Hva er dette for slags selvutnevnt objektivisme? Er det en del av naturtilstanden at AP er det beste partiet og at Jens er verdens sol? Er det den historiske nødvendighet som slår til, i en slags ettertygd lyserød geriatrimarxisme?"

For å bruke teskje: For tiden er den politiske situasjonen slik her i Norge at borgerlig side ikke er noe å satse på. Dette kan endre seg, men nå er det slik at at Høyre er svekket og er nesten på størrelse med et alt for stort Kristelig Høyreparti, som ikke bør få innflytelse i det hele tatt. I tillegg er Åpne Grenser-Venstre utstyrt med unødvendig stor selvtillit om dagen.

Samlet vil disse tre partiene, etter Bondevik-erfaringene å dømme, føre en politikk som er mindre å foretrekke enn den dagens regjering fører. Blant annet på innvandringsfeltet.

ViggoStrømme sa...

Mer teskje: På tross av dine meninger om regjeringsalternativer som du tydeligvis har sterke meninger om, men som er saken fullstendig uvedkommende og noe jeg ikke har nevnt med et ord: Jensemann er (fremdeles) en visjonsløs sjarmør som på ingen måte utmerker seg som statsmann.
At Høyre roter og Venstre famler i blinde er intet nytt, men bidrar lite til å heve Jensemann. Det er som kjent ikke slik at et dårlig grensesnitt bedrer kvaliteten på de elendige. Da lar man seg lure.

Anonym sa...

Og statsmannen din på høyresiden er Erna Solberg?

ViggoStrømme sa...

Jøss, så monoman! En gang til: Jens er en fargeløs og visjonsløs statsminister. Det er han helt av seg selv. Hvem eller hva som er et bedre eller verre alternativ rokker ikke ved Jensemanns (mangel på) egenskaper.

Erna? Tja. Hun er vel nesten en blå(!)kopi av Jens når det gjelder forutasigbar kjedsommelighet, selv om det på ingen måter ser slik ut.

Anonym sa...

Det står du fritt til å mene Viggo. Det kan til og med hende at du har et poeng.

Jeg kan likevel ikke annet enn å konstatere at du nekter å ta inn over deg det faktiske valget norske velgere står overfor til høsten.

ViggoStrømme sa...

Jeg for min del forstår ikke hvilken debatt du deltar i.
Jeg har snakket om Jens, Jens og basta Jens. Så kommer du farende med "er du for eller i mot det hardt arbeidende norske folk?".

Altså: Flott at du er en samfunnsengasjert ung (?) mann som har sterke meninger om hva vi bør og ikke bør stemme ved kommende valg. Gratulerer. Men det er altså fullt mulig å mene noe om en politikers egensakper uten å delta i det aliminnelige ordskifte rundt regjeringsalternativer.

Ok?

Anonym sa...

Klart det er mulig å la være å diskutere regjeringsalternativer, Viggo.

Likevel er det nå slik at når vi snakker om en sittende statsministers egenskaper - og det er valg til høsten - er det naturlig å bruke debatten til å diskutere valget vi står overfor.

Når det er sagt har jeg stor forståelse for at du ikke ønsker en slik debatt.

ViggoStrømme sa...

Ho ho. Endelig!
Takk

ViggoStrømme sa...

Siden saken er avsluttet så kan jeg avsløre at Viggo kommer til å stemme på et eller annet borgerlig parti og lar det stå til. Alt er bedre enn de rødgrønne. Selv ikke FrP skremmer Viggo mer enn fire nye år med Bondepartiet, et løsemiddelskadet SV og et AP med en upolitisk statsministerkandidat, en justisminister som ikke tror på straff som virkemiddel og en fransk utenriksminister.