mandag 16. februar 2009

Antisemittisme og unnfallenhet

Fra Aftenposten (også sitert i Dagbladet og VG):

Via TV-stasjonen Al-Jazeera har den kjente muslimske lederen Yusuf al-Qaradawi de siste par ukene kommet med sterkt antisemittiske uttalelser der han har hyllet Adolf Hitler for å ha straffet jødene. Den samme Qaradawi er formann for det europeiske fatwaråd. Dette rådet brukes av Islamsk Råd i Norge til å avgjøre viktige teologiske spørsmål.

Qaradawi anses for å være en stor autoritet i islamsk teologi. Hans fjernsynssendinger fra Qatar blir sett av titalls millioner mennesker over hele Midtøsten og Europa. I et program som ble sendt over fjernsynsstasjonen Al-Jazeera for kort tid siden, sa Qaradawi følgende om jødeutryddelsene og nazilederen Adolf Hitler:

–Gjennom historien har Allah sendt folk til jødene for å straffe dem for deres korrupsjon. Den siste straffen ble iverksatt av Hitler. Gjennom alt det han gjorde mot dem, selv om de [jødene, red.anm.] har overdrevet denne saken, klarte han å sette dem på plass. Dette var himmelsk straff for dem. Ved Allahs vilje; neste gang vil det skje gjennom de troendes [muslimenes, red.anm.] hender.

Dermed makter han å kombinere grove trusler mot jøder, med Hitler-hyllest og Holocaust-benektelse. Det er nesten imponernede. Og nøyaktig som å høre nynazister om samme tema.

Og al-Qaradawi er ingen hvem-som-helst. Han er formann for det europeiske fatwarådet. Det samme rådet som Islamsk Råd i Norge venter på at skal gjøre seg opp en mening om hva Islamsk Råd skal mene om land som praktiserer dødsstraff mot homofili.

Jeg skjønner at saken kommer brått på for Islamsk råd, der alle later til å ville sende ballen til hverandre. Men Shoaib & co: Her haster det. Veldig. Hvis al-Qaradawi er i nærheten av å være rett sitert, er det ingen, jeg gjentar ingen, unnskyldning for å vakle i denne saken. Dere må ta avstand fra al-Qaradawi og hans uttalelser. Og dere må gjøre det snart. Alt etter i morgen er for sent, hvis dere ikke skal miste enhver respekt i norsk offentlighet.
_____

12 kommentarer:

Anonym sa...

Oj. Nå satte jeg kaffen i halsen. Dette er brutal hat-kost for en pasifistisk nordmann som meg selv.

Arnfinn Pettersen sa...

HvaHunSa: Jeg er på ingen måte pasifist, men det er ikke desto mindre ganske fryktelig, ja. Og kaffe låter som en god idé. Jeg visste det var noe jeg hadde glemt.

Anonym sa...

Hvorfor be islamsk råd om å fordømme noe de egentlig mener.
Den som tier samtykker og islamsk råd sin passivitet og taushet i denne saken bekrefter vel bare en del misstanker som florerer blant den norske befolkningen. Dessuten har de briliert med sine fraværelser i tidligere aktuelle verdi spørsmål. Da gjerne i forhold til menneskerettigheter.
Vi har heldigvis ennå ytringsfrihet i landet så lenge det varer, uansett hvem du er og hvordan du velger å bruke den. Om Islamsk-råd vil bruke den til å tie saken ihjel, så er det en taus form for kommunikasjon og støtte til Yusuf al-Qaradawi som når befolkningen klart og tydelig, Det er ikke noe å bekymre seg for :(
Tidlige aktuelle verdi spørsmål som Islamsk råd ønsket å frastå å kommentere er gjerne tuftet på moralske verdi og menneskeretighets spm.
Viser til:
*dødstraff for homofili
*Dødstraff for å kritisere profeten og deres hellige Bok
*kjønnslemlestelse
*tvangs giftemål
mm.

Jeg er glad for at Islamsk råd er en statsfinasiert interesseorganisasjon. Godt ikke alle skattepengene gikk til noe fornuftig som kunne gagne Norge.

Ha en fin dag

ViggoStrømme sa...

Dette er jo så gammelt nytt at det går på krykker. Velkommen til moderne historie. Det er ingenting som overrasker med al-Qaradawis uttalelser. Dette er mainstream i de arabiske landene og i det store og hele gangbart stoff i et bredere muslimsk miljø enn det vi orker å forestille oss.

Alt dette bør sees i relieff av to ting: For det første at en jødisk stat er uhørt, sett fra et arbaisk-muslimsk perspektiv: Israel (og jøder som ikke vil innordne seg dhimmiordenen) skal utraderes, å tro at den arabiske verden har, eller har hatt, noe annet mål er naivt og historieløst.
For det andre den lange arabiske fasinasjonen for Hitler og nazistene.

Det som er virkelig kvalmt er selvsagt at al-Qaradawis fans her i Norge ikke makter å ta avstand fra noe av det han sier. Men det er heller ikke noe nytt.
Jeg har ved selvsyn sett Basim Ghozlan så tvil om gasskamrenes eksistens på sine egne websider.
For å illustrere den norske naivismen må det igjen nevnes at Basim var tilstede ved Holocaustsenterets åpningsseremoni i august 2007. En gal verden?

Viggo tror vi bare ser toppen av avgrunnen. Vi har ikke engang sett ned i den, for ikke å snakke om å falle ned i den.
We are in for a hell of a ride folks! Hijab er IKKE svaret.

ViggoStrømme sa...

David Aaronovitch (The Times, Guardian) har laget en rekke dokumentarer om temaer som er relatert til dette.
David er ingen hvemsomhelst som kan anklages for islamofobi. Han er left of centre og en respektert mainstream journalist som har vunnet en rekke priser, balnt annet Orwell prisen i 1991.

Om muslimsk antisemittisme:
http://www.youtube.com/watch?v=-y5V_T0yaSw

Om islamofascisme:

http://www.youtube.com/watch?v=tbznv15JQ5M

Anonym sa...

Hele greia er veldig enkel å forstå. Selv om medlemmene av Islamsk råd er norske stats borgere, så forholder de seg ikke til det norske lovverket i dette tilfellet retten til å prakisere ytringsfriheten. De har i følge sin religion ikke lov til å kritisere sine religiøse ledere, og hvertfall ikke i det offentlige rom. Det vi er vitner til i denne saken og i mange andre verdispørsmål gjerne rettet mot grunleggende mennekerettigheter er hvordan blasfemiloven/paragrafen praktiseres. Hyggelig å tenke på at vår geniale justisminister prøvde å snike inn loven igjennom bakveien ved hjelp av sløve, uvitende eller inkompetente regjeringmedlemmer.
Jeg skjønner godt at regjeringen ikke lengre ønsker å diskutere verdispørsmål offentlig i stortingssalen. Det kan jo hende velgerene skjønner hvem de egentlig stemmer på ved neste stortingsvalg.
Men det kan også tenkes at jeg tar helt feil. Det er jo godt mulig at Islamsk råd er skjønt enig med Yusuf al-Qaradawi sine ytringer. Taushet er gull i alle kulturer.
Godt at masken endelig kommer av

takk for den

Anonym sa...

Og da har Islamsk Råd sagt det de skulle:

"Om det er slik at Yusuf Al Qardawi hyller Holocaust synes jeg det er uakseptabelt fra en som er en viktig religiøs referanse for mange muslimer. Islamsk Råd Norge vil ta denne saken opp med andre lærde som sitter i European Council for Fatwa and Research, sier leder Senaid Kobilica."

http://www.dagbladet.no/2009/02/16/nyheter/innenriks/politikk/religion/4877753/

Anonym sa...

Vel, hvis man ser Europa, Norge inkludert og fremgang av islamisme på bekostning av andre verdier så det er ikke oppløftende for fremtiden. Det er mer eller mindre uforsonlige grunnverdier som står mot hverandre, det er en illusjon at islam underordner seg andre "lov". Millimeter demokrati bidrar til å grave sin egen grav, dessuten man skulle aldri tillate å la islam organisere seg som et politisk instans, religion og stat skulle holdes adskilt, det er tross alt to maktinstitusjoner som har kjempet i århundrer mot hverandre. Det blir en paradoks i Norge med tullet å ha et costitusjonelt kirke, der ligger svakheten til at islam får etterhvert et større makt.

ViggoStrømme sa...

Uakseptabelt?
Å pille seg i nesen kan være uakseptabelt. Å snike på trikken...

Selvsagt er det flott at Islamsk Råd kommer på banen og semiunnskylder, men er det bra nok? Jeg tør ikke tenke på ordbruken hvis dette hadde dreid seg om noe krenkelse-av-profeten greier.....

Jeg tror ikke dette er mye verdt. De sier det de må si fordi uttalelsene er så hinsides ekstreme. Vil lurer oss selv ved å tro at saken er løst. Det gir dem bare anledning til å krype tilbake under steinene sine.

Arnfinn Pettersen sa...

Viggo: Nei, det er ikke bra nok. Men det er en begynnelse. Disse menneskene har jobber og familier, de må få tid til å områ seg. La oss gi dem til i morgen.

Samtidig er jeg litt usikker på hva som vil være nok for Viggo. For noen av de andre kommentatorene tror jeg ikke noe ville være nok, siden vi kjapt nærmer oss konspirasjonsparaniaen et par steder her.

ViggoStrømme sa...

Det er ikke noe "nok" i det hele tatt Arnfinn. Dette stikker dypt. Antisemittismen er en vesentlig del av det muslimske habitus, dessverre. Det er ikke irreversibelt, men vil ta mye lenger tid og kreve helt andre koster enn den reaksjonære ortodoksien som styrer Islamsk Råd.
Husk at det er Aftenposten som får Islamsk Råd på banen og ikke Qaradawis uttalelser i seg selv. De hadde Islamsk Råd klart å leve med. Jeg tror de knapt hadde algt merke til dem.


At Rådet sender ballen videre til sine kolleger og meningsfeller i Europa er like overbevisende som dern andre saken de har hat liggende på Fatwa-bordet i et års tid: Skal vi eller skal vi ikke sage hodet av homseksuelle?

Anonym sa...

Hagyya og kitman, er utrykk som i dag brukes blant muslimer. Fra gammelt av var det å lyve for å redde skinnet uten at man da syndet. Men du har bare rett til å lyve til de vantro.
Hadde ikke islamsk råd nå kommet ut med en kritisk pressemelding så kan man si at deres politiske skinn hadde blitt felt. derav politisk Hagyya og kitman?
Men håper jeg tar feil.