onsdag 5. mars 2008

På parolen

Fra årets 8. mars-paroler i Oslo:

Fred og trygghet for afghanske kvinner! Hent soldatene hjem!

Ett ord: Taliban.

4 kommentarer:

Anonym sa...

Høhø,
vel, allereie før 11. september, medan store delar av verda framleis tykte Taliban var gromme, så gav eg mi støtte til Afghangske kvinnerettsorganisasjonar.

Dei var imot krigen.

Og er imot okkupasjonen no.

Og eg støttar dei framleis. Norsk bidrag til ein okkupasjon er ikkje ei løysing på kvinneundertrykking i Afghanistan... sist eg sjekka var ikkje norske, eller andre NATO-soldatar, representantar for likestillingsombodet eller noko kvinnerettsforkjemparar.

På den andre sida, gamalt nytt at ein har gått tom for parolar her i landet... ein blandar korta oftare enn rundt pokerbordet.

Per CJ sa...

Det er jo klart at en av de neokonservative drømmene, at man skulle kunne gjøre det man mente at man hadde gjort med Europa på 40-tallet, dvs. marsjere inn i et land eller et kontinent som er «gått i vranglås» og ordne opp, i mangt har vist seg å bare være en drøm (eventuelt at Vest-Europa var et lysende særtilfelle).

På den annen side er det slik at når det først er et multinasjonalt nærvær eller intervensjon i et land, så kan det jo diskuteres om det aller riktigste er å gå inn på en umiddelbar tilbaketrekning-linje, om man ikke da er bundet - på godt og ondt - av at man tross alt har valgt å gå inn.

Det virker som om den ytre norske venstresiden mener at isolasjonisme (eller, som jeg noen ganger - men langtfra alltid - mistenker: at deres «venner» skal få fritt spillerom) er det eneste moralske, og vil det være det i alle tilfeller. Det er kanskje bra multikulturalisme, men er det alltid bra?

Anonym sa...

Venstresidens definisjon av kvinnesak: Rettigheter tillempet middelklassekvinner fra den vestlige halvkule. Uegnet for kvinner fra kulturer som kommer langt borte fra, eller for kulturer som er implisert av amerikansk utenrikspolitikk.
Det største overgrep mot kvinnesak er voldtekt. Unntak fra denne regelen er voldtekter begått av representanter fra kulturer langt borte fra, eller kulturer som er implisert av amerikansk utenrikspolitikk, f.eks Taliban. Å påstå noe annet regnes for å være menneskerettighetsfundamentalisme, noe som kommer langt verre ut i den store sammenhengen, enn f.eks steining og halshugging av voldtektsofre,

Anonym sa...

Kvinner i Afghanistan vil ha vansklige kår uansett hvem som sitter ved makta der.Århundrer med kvinneundertrykking som tradisjon blir ikke fjernet over natta.En gruppe syntes at kvinnene allerede har gått langt over streken og må bølles inn i burkaen og vekk fra enhver form for samfunnsdeltagelse.Tror de eneste kvinnene Taliban liker er godtroende kvinnesakskvinner i vesten,som gir dem en mulighet til å gjeninnføre "fred og trygghet" for sine medsøstre der nede...