onsdag 12. mai 2010

En trist dag for ytringsfriheten

Det er (nok en) trist dag for ytringsfriheten. Én ting er nyheten om at TV2 ikke kommer til å vise den omstridte South Park-episoden med Muhammed som teddybjørn. Ikke fordi de ikke vil, men fordi MTV nekter å selge den til dem. En annen sak er muslimene som gikk til angrep på Lars Vilks.

Men ingen av delene er det som virkelig er deprimerende. Det virkelig deprimerende er at Dagbladet, VG, Aftenposten og sikkert mange flere med dem rapporterer angrepet på Vilks (basert på en NTB-sak) uten å nevne det for saken opplagt høyst relevante poenget at angriperne er muslimer.

Ytringsfriheten er faktisk truet i Vesten. Ikke fordi det ligger an til at den vil bli vesentlig innskrenket av lover og forordninger, men fordi så mange er blitt skremt til taushet av trusler om vold fra islamistisk hold. At de største norske avisene makter å omtale en slik sak uten å nevne årsaken til den, vitner om at disse truslene har virkning helt inn til kjernen av norsk offentlighet.

Og det er ikke så rent lite trist.
_____

Oppdatering: VG har lagt ut en ny sak om saken og der går de så langt som å omtale overfallsmennene som "De rundt 15-20 mennene av utenlansk opprinnelse". Og for all del, de kan selvsagt være katolske chilenere som bare tilfeldigvis roper noe som høres ut som "Allahu Akbar". Ja jøss ...
_____

27 kommentarer:

Mad Mullah Hastur sa...

Eg veit ikkje om avisene hadde vore tent med å rette anklaga mot MUSLIMANE. Om vi held tunga rett i munnen, er det vel meir rettvist å påpeike at dei som står bak truleg representerar ein forvirra form for islamisme som har blitt til ein byrde for muslimar og ikkje-muslimar verda over.

Didrik Søderlind sa...

Og denne formen for islamisme er representert av Uppsalas mest berømte muslim.
http://www.fritanke.no/KOMMENTAR/2009/Dialogmuslimen_som_ble_ekstremist/

Arnfinn Pettersen sa...

Mulle: Jeg har da heller ikke sagt annet enn at det er relevant for saken hvilken religion angriperne tilhører. Det er så vidt jeg kan se noe helt annet enn å oppfordre avisene til å legge ansvaret på muslimer som sådan.

folk sa...

Om bare nettavislesere flest kunne tenke like klart og prinspipielt som deg, Arnfinn...!

Konrad sa...

Arnfinn:
Du glemte å understreke at angriperne var MENN, det er absolutt relevant for saken. 97 % av volden i verden begås av menn.

Arnfinn Pettersen sa...

Konrad: Ut fra videoen ser det ut som det er minst én kvinne innblandet blant heiagjengen, hvis du nå vil kverulere ned langs den stien. Eller mener du for alvor at religiøs tilhørighet ikke er relevant for saken?

Anonym sa...

Eh, aviser har en tendens til å vektlegge nyheter, det som avviker fra det selvfølgelige.

Som det ville vært hvis noen andre enn ytterliggående islamister hadde stått bak angrepet.

Arnfinn Pettersen sa...

Raag: Du kan selvsagt si at det er selvfølgelig, men det interessante er at det er en omtale av en sak i Sverige, hvor avisene har tradisjon for ikke å oppgi nasjonalitet eller religiøs tilhørighet i kriminalsaker. Det ville være fryktelig om den forskrudde tradisjonen skulle adopteres til Norge.

Mad Mullah Hastur sa...

What they said...

I dagens politiske klima, så bør ein faktisk presisere betre enn å berre seie at gjerningsmennene var muslimar. Det er nok brutale og vanvittige motførestillingar mot muslimar i dette landet om ein ikkje skal fyre opp meir.

Motførestillingar mot radikal islamisme må vi gjerne få meir av. Det går ikkje utover det store fleirtalet av fredlege muslimar.

Eg gisser berre sjølvsagt, ifølgje ordbekreftinga iallefall: guessms.

Didrik Søderlind sa...

Jeg er usikker på hvor relevant religiøs tilhørighet er for vanlige kriminalsaker. Om noen raner en bank, er det liksom ikke så nøye om vedkommende er hindu eller kristen. Men i denne saken er religion klart et element. Slik reagerte demonstrantene da forelesningen ble avlyst:

http://www.youtube.com/watch?v=wewLqjWSVZ8

Lord Bassington-Bassington sa...

Min kjære mullah: Velt talt. Humanister må bekjempe både islamisme og islamofobi.

Arnfinn Pettersen sa...

Hvis jeg fornærmer paven og et foredrag jeg holder blir avbrudt av demonstranter, er det opplagt relevant for saken hvorvidt de er katolikker eller ikke. Det betyr ikke at alle katolikker har ansvar for angrepet, bare at den religiøse tilhørigheten er journalistisk relevant.

Didrik: Poenget her er relevans. For eksempel er det relevant for en ranssak hvis alle de involverte har en bestemt etnisk tilhørighet, for eksempel (for å ta et HELT tilfeldig eksempel) at alle er albanere. Eller serbere.

Unknown sa...

In 2007 Islam and Judaism's holiest holidays overlapped for 10 days.
Muslims racked up 397 dead bodies in 94 terror attacks across 10
countries during this time... while Jews worked on their 159th Nobel Prize.

Arnfinn Pettersen sa...

PC: Du må gjerne lenke til Truthtube og annet rasistisk søl, men ikke i mitt kommentarfelt. Du er slettet.

Waldebert sa...

Etter tre generasjoners uttreden fra fantasi/eventyr/overtro moetes vi av en horde fanatikere, som som gaar i doeden/dreper for det vi har fjernet oss fra.
Himmel og helvete eksisterer ikke, ei heller et utall jomfruer i et doedsrike. - Det er jo mer surrete enn Valhall og dets gleder.

Godt og vondt, det gode og det onde, er universelt, men er godt surret inn i religioner, idelogier, tvangsforestillinger, hjernevask, etc.

Saa maa vi ogsaa ta hoeyde for at ikke alle er i psykisk ballanse, og er lette aa manipulere - og det er ofte fra de vi faar de fanatiske reaksjonene.

NB: Forunderlig at det er religioner med en gud (som er god og vil godt)) som som slakter hverandre.
Enten har ikke guden naadd frem med sitt budskap, eller alle tilhengerne er splitter pine gaerne.

Bedre med god gammeldags overtro - kamp om mat og kvinner, og saa slenger vi en slant i broennen, for aa tilfredsstille ... ja hvem vet - Tor, en alv, hulder, Allah, Joshua, Odin,Jesus, Zevs, Jupiter, solen, Muhammad m.fl.

Øyvind Strømmen sa...

Jeg lukter salafister. Det er iallfall høyst relevant å påpeke om det er tilfelle.

Hvorfor det er av relevans om en gjeng ranere er bare albanere, bare kongolesere eller bare trøndere, har jeg imidlertid større problemer med å se. Selv om Bartebanden høres forferdelig skummel ut. Men det kan jo ha mer relevans dersom det f.eks. er albansk mafia, eller hva de enn kalles.

Leisha Camden sa...

Folk kan skylde på ekstremister så mye de vil, men en stor del av problemet her er jo at det ikke begrenser seg til ekstremistene. Når det gjelder avbildninger av den såkalte profeten, så er det et fåtall som går til fysiske angrep på denne måten, og dem kan man kalle ekstremistene. Men hovedproblemet er jo at en stor del (jeg for min del er redd for at det er snakk om flertallet) av de såkalte moderate muslimene støtter holdningene dette fåtallet uttrykker.

Det at vi ikke-muslimer skal være underlagt muslimske regler (foreløpig: ikke tegne Muhammed - hva blir det neste?) er noe jeg personlig dessverre har inntrykk av at de fleste muslimer støtter. F.eks. alle drosjesjåførene som streiket i protest mot Dagbladet. Spør en såkalt moderat muslim, så får du som regel høre det samme ... jeg er for ytringsfrihet, men innenfor visse grenser. Men da er man mot ytringsfrihet, ikke for, og denne holdningen er IMO det virkelig farlige her. Den er ikke begrenset til en liten gjeng med tullinger som går rundt og skaller ned folk.

Øyvind Strømmen sa...

@Leisha:

Å mene at Vilks hundebilde av Muhammed er blasfemisk, og at blasfemi burde være forbudt er også standpunkt som dekkes av ytringsfriheten.

Jeg er ikke noe mer bekymret for muslimer som mener dette enn jeg er for kristne som synes at blasfemisk kunst med Jesus i sentrum er utenfor ytringsfrihetens enser.

Jeg er dypt uenig med dem, og vil kjempe for at mitt syn på evt. blasfemilovgivning vinner frem, men that's about it. Gærninger som tyr til vold for å hindre ytringer de ikke liker er jeg imidlertid langt mer bekymret for. Det er farlige folk. Det andre er farlige meninger.

Didrik Søderlind sa...

Øvind: Du skriver "Jeg er ikke noe mer bekymret for muslimer som mener dette enn jeg er for kristne som synes at blasfemisk kunst med Jesus i sentrum er utenfor ytringsfrihetens enser."

I en eller annen prinsipiell verden er jeg enig med deg, men forskjellen er at de siste tiårene har vist at én av disse gruppene i større grad griper til vold ved anklager om blasfemi.

Øyvind Strømmen sa...

@Didrik:

Og følgelig nettopp neste del av kommentaren du siterer:

"Gærninger som tyr til vold for å hindre ytringer de ikke liker er jeg imidlertid langt mer bekymret for. Det er farlige folk. Det andre er farlige meninger".

Voldsbruken er farlig, og et direkte angrep på ytringsfriheten. At norsk-pakistanske drosjesjåfører mener at Muhammed-tegninger er blasfemi er imidlertid til å leve med, og må kjempes på en annen front.

Anonym sa...

@ Mad Mulla Hastur
hmmmmm
Du mener at den tvilsomme humanist bør presisere
......... basert på dine/sine(?) GJETNINGER!?

Det var noe til presisering, du :-)

Cassanders
In Cod we trust

Mad Mullah Hastur sa...

@Cassanders, rull inn og kjøp humor for 100 kroner.

Ordbekrefting: Osing. Og meir rett kunne det vel ikkje vore?

Anonym sa...

@Mulla Hastur

Du som er opptatt av presisjon.

Hva er det som får deg til å tro at de oppriktig indignerte vi her så i fri dressur, representerer
"en forvirra form for islamisme"?

Eller helt generelt: at negative religiøse uttrykk og negative konsekvenser av religioner, kun skyldes en eller annen pervertering av en a priori sann og god lære...?

Give me a break!

En konkurrerende hypotese kunne jo være at muslimer som IKKE reagerer med tilsvarende sinne og handlinger, faktisk er dårlige representatner for det egentlige islam.

Hvliken hypotese er egentlig mest plausibel hvis vi går (dvs til koranen og ahadith)?

Cassanders
Monism is the theory that anything less than everything is nothing"
S.Gorn's Compendium of Rarely Used Clichés

Mad Mullah Hastur sa...

Eg gjer eit prinsipp av å ikkje kaste vekk tid på å mate humørlause troll.

Anonym sa...

Mulla Hastur står selvfølgelig fritt til å velge hvem han vil diskutere med.

MMH mener tydeligvis jeg er et humørløst troll, og ba meg kjøpe moro for 100 kroner.
I aim to please og stakk derfor innom hjemmesiden hans.
Der ver det i grunnen ikke stort å finne, hverken av substans eller moro, -og i hvert fall ikke noe som var verd 100 smekk.

Jeg kan ikke diskutere med en vegg (selv om det kanskje hadde vært mer givende), og avstår med glede fra å kommentere MMH heretter.

Cassanders
In Cod we trust

Anonym sa...

Hei,Predikeren spør:
Hva vil man med ytringsfriheten?
Vil man ikke noe mer enn det de senere års eksempler har vist oss? Nemlig, retten til å "skikanere", og retten til å "tenne lunter" når man ser en lunte, uten ansvar for om lunten viser seg å gå ned i kruttønna ?
Jeg skulle likt det om noen brukte ytringsfriheten til å snakke sant om de politiske prosessene i samfunnet vårt.
Til å la de små politiske grupperingene få sendetid og spalteplass.
Til å gi alternativerne ytringsfriheten tilbake.
Til å gi vitenskapsreformatorene spalteplass.
Til å påpeke politisk dobbeltkommunikasjon.

Ja, om vi kunne brukt ytringsfriheten til å le godt av oss selv til en forandring, og ikke bare frenetisk lete etter grunner til å "le av" andre.

Anonym sa...

@Predikeren
....
------------------------Beginquote
...
Til å gi alternativerne ytringsfriheten tilbake.
Til å gi vitenskapsreformatorene spalteplass.
Til å påpeke politisk dobbeltkommunikasjon.
---------------------Endquote

Mener du virkelig at nenvte grupper ikke har muligheter til å ytre seg?
Er det noen som truer med arrestasjoner, eller -som er aktuelt i denne saken, med vold?

Eller forveksler du kanskje ytringsfrihet med generell aksept og enighet ? ..en slags samfunnsgaranti for at enhver ide skal hilses vennlig velkommen- hvor sprø, eller til og med farlig den måtte være?

Cassanders
In Cod we trust