fredag 8. mai 2009

Friskt ord

Mens jeg sitter her og nileser artikkelmanus til neste nummer av Humanist, er det noen som gjør nytte for seg:

Min gode venn Dodofuglen har nettopp lansert bloggen Friskt ord. Jeg tillater meg å sitere hele åpningsposten:
Vi har den ubetingede glede av å ønske velkommen til Friskt ords sider på det mye omtalte internettet.

Friskt ord er innstiftet for å fremme det friske ordskfte. Vårt fremste formål er å verne om og styrke ytringsfriheten og dens vilkår i Norge, særlig ved å stimulere det høylytte, det usaklige, det fjollete, det absurde, det merkverdige, det markskrikerske og det knekkebrødsprø i det offentlige ordskiftet.

Friskt ord ønsker å verne om mangfoldet i norsk debatt. Vi vil gjøre det ved å fremheve særegne røster som beriker den offentlige samtalen på måter som stemmer overens med et eller flere av kriteriene beskrevet over.

Vi vil oppfylle dette formålet på to måter. Dels ved å videreformidle særlig friske bidrag til norsk debatt, dels gjennom utdelingen av FRISKT ORDS PRIS, som vil tildeles kandidater i våre øyne har levert særlig fortjenestefulle bidrag til forfriskningen av norsk debatt.

Det er ikke et kriterium for å få prisen at vi slutter oss til kandidatens meninger. Men det er heller ikke slik at prisen primært tildeles de som har levert de mest ufyselige utsagnene. Det er ikke en pris for politisk ukorrekthet. Man må først og fremst fremme sine meninger på en frisk måte, være seg om disse meningene er sympatiske eller stein hakke sprø.

For å holde temperaturen oppe, vil vi dele ut prisen månedlig. Vi oppfordrer våre lesere om å presentere forslag til kandidater. Ta del allerede nå og foreslå kandidater til Friskt ords pris for mai 09.

Gakk hen og nominer dine kandidater.

Ingen kommentarer: