onsdag 26. mai 2010

Vilks får allikevel forelese (kanskje)

Det har tidligere vært sagt at universitetet i Uppsala ikke ville invitere Lars Vilks tilbake, etter opptøyene på hans forelesning. (Det er blant annet forutsetningen for Sara Azmeh Rasmussens kommentar i Aftenposten her om dagen, som ikke desto mindre er svært lesverdig.) Nå har det bestemt seg for å alikkevel inviterere ham tilbake, til høsten, for å avslutte foredraget han aldri ble ferdig med. Slikt gleder et tvilsomt hjerte.

Men om universitetet har tatt til vettet, er det fortsatt en mulig hake: "Föreläsningen ska hållas under hösten 2010 förutsatt att säkerhetsansvariga på universitet i samråd med polisen samtycker." Så får vi se da, om svensk politi er laget av hel ved eller ikke.
_____

13 kommentarer:

brumlebass sa...

Politisk propaganda burde ikke ha noe på et universitet å gjøre.

Anonym sa...

@brumlebass

La oss se på definisjonen av propaganda: (Fra : http://en.wikipedia.org/wiki/Propaganda
Propaganda is a form of communication that is aimed at influencing the attitude of a community toward some cause or position. As opposed to impartially providing information, propaganda in its most basic sense, presents information primarily to influence an audience. Propaganda often presents facts selectively (thus possibly lying by omission) to encourage a particular synthesis, or uses loaded messages to produce an emotional rather than rational response to the information presented. The desired result is a change of the attitude toward the subject in the target audience to further a political agenda.

For det første er det diskutablet om Lars Vilks kunstprosjekt faller inn under begrepet propaganda, men dine forestillinger om universiteter fremstår som nokså selsomme, for å si det forsiktig.

Hvis det er noen steder hvor (reell eller inbilt) politisk propaganda skulle ha muligheter til å bli avslørt og satt under debatt, måtte det vel være på universitetene?

Jeg tror vi skal være glade for at brumlebass ikke er bestyrer for et sannhetsministerium.

Cassanders
In Cod we trust

Admin sa...

Man må gjerne kalle den politiske propagandaen "kunst" eller endog "kunstprosjekt" - men det er da valgfritt for enhver om man kjøper slikt med hud og hår eller lar være.

Et universitet står fri til å velge hvilke personer de gir talerstol til.

Og Vilks, og andre politiske propagandister, burde man naturligvis være skeptiske til å slippe til. For propaganda og lærested burde da ikke passe særlig bra sammen.

Vilks anti-muslim kampanje burde være like åpenbar som Irvings anti-jødekampanje.

Men Irving ville sluppet inn på universiteter om han satte sammen en "montasje" og kalte sitt budskap "et kunstprosjekt"?

Neppe.

Og takk og lov for det. Det får da være måte på hvilket propagandistisk oppgulp fellesskapsfinansierte læresteder skal legitimere.

Konrad sa...

Vilks er en tåkehode og muligens halv-rasist. Han har selvsagt ytringsfrihet, han kan bable i vei så mye han vil for min del. Men hva har han på universitetet å gjøre? Selv ville jeg ikke invitert Vilks, like lite som jeg ville invitert Irving, bin Laden eller Tom Cruise.

Anonym sa...

Ytringsfrihet men.....

Først en repetisjon av det forslitte "Voltaire"-sitatet:
"Jeg er uenig i hva De sier, men vil inntil døden forsvare Deres rett til å si det".

http://www.dagsavisen.no/meninger/article413456.ece?pageNum=3&status=showall#response

Det er ikke vesentlig hvem som egentlig sa det. Men innholdet, slik det i dag tolkes og brukes, er interessant.

I motsetning til det mange synes å tro er utsagnet for liberalt.

Ytringsfriheten gjelder (selvfølgelig) ikke alt. Det er ikke en beskyttet menneskerett å publisere artikler á lá : "Slik lager du en bilbombe ved hjelp av rimelige husholdningsartikler".

...."Her er de hemmelige telefonnumrene til regjeringen"....osv osv.

"Alle .......... (sett inn din favorittminoritet her) er undermennesker som ikke fortjener å leve" .... (I koranen: de skal være taperne i dette livet og komme til helvete i det neste).

Ytringer innskrenkes også ved at løgnaktige påstander mot ENKELTpersoner (injurier) ikke er tillatt.
.....

Men når en omskriver disse grensene for ytringer til et: ansvar for ikke å støte følelsene til personer, grupper, eller religioner, begår en selvlobotomi.

Det ser dessverre ut til å ha vært en populær øvelse blant mer eller mindre intellektuelle de siste par tiår.

Cassanders
In Cod we trust

Thomas Myhrvang Gadourek sa...

Kondrad: Hva får deg til å mene at Lars Vilks "muligens er halvrasist"? Gi oss gjerne et belegg for denne påstanden. Å kalle folk rasister i hytt og vær kan faktisk skade antirasismens sak.

Ask Burle sa...

Men vil brumlebass si at Arnulf Øverland bedrev anti-kritstelig propaganda med sin "Kristendommen, den tiende landeplage"?

Og var dette i så tilfelle kritikkverdig?

Man bare spør!

Det har seg nemlig sånn jeg til stadighet tar meg i å undres over liberalernes/kulturradikalernes resonnementer.

I det ene øyeblikket er de bolde forsvarere av religionskritikk.

Men ikke før man trodde å ha etablert at religionskritikk var salongfãhig kutyme i de dannnete kretser, så slår de om og utbasunerer at religionskritikk er "politisk propaganda" og halvrasisme.

Jeg henger ikke med i svingene!

Please do educate me!

Ask Burle sa...

Men vil brumlebass si at Arnulf Øverland bedrev anti-kritstelig propaganda med sin "Kristendommen, den tiende landeplage"?

Og var dette i så tilfelle kritikkverdig?

Man bare spør!

Det har seg nemlig sånn jeg til stadighet tar meg i å undres over liberalernes/kulturradikalernes resonnementer.

I det ene øyeblikket er de bolde forsvarere av religionskritikk.

Men ikke før man trodde å ha etablert at religionskritikk var salongfãhig kutyme i de dannnete kretser, så slår de om og utbasunerer at religionskritikk er "politisk propaganda" og halvrasisme.

Jeg henger ikke med i svingene!

Please do educate me!

Ask Burle sa...

Men vil brumlebass si at Arnulf Øverland bedrev anti-kritstelig propaganda med sin "Kristendommen, den tiende landeplage"?

Og var dette i så tilfelle kritikkverdig?

Man bare spør!

Det har seg nemlig sånn jeg til stadighet tar meg i å undres over liberalernes/kulturradikalernes resonnementer.

I det ene øyeblikket er de bolde forsvarere av religionskritikk.

Men ikke før man trodde å ha etablert at religionskritikk var salongfãhig kutyme i de dannnete kretser, så slår de om og utbasunerer at religionskritikk er "politisk propaganda" og halvrasisme.

Jeg henger ikke med i svingene!

Please do educate me!

Anonym sa...

Ask Burle, Ask Burle og Ask Burle skrev:

"Men ikke før man trodde å ha etablert at religionskritikk var salongfãhig kutyme i de dannnete kretser, så slår de om og utbasunerer at religionskritikk er "politisk propaganda" og halvrasisme."

Øvelse:

Ta den typen moderne religionskritkk som du henviser til at vi raddiser stiller oss tvilende til, og bytt ut ordet "muslim" med "jøde."

Så går du på biblioteket og låner noen av de mer "jødekritiske" publikasjonene fra siste halvdel av trettitallet og første halvdel av førtitallet, og bytter ut ordet "jøde" med muslim.

Skriv det pent ut, nøytraliser språket til moderne norsk, bland de bearbeidede "sitatene", og la et passe stort utvalg av dine likesinnede sortere hva som er gammelt og hva som er nytt.

Da vil du finne at noen av sitatene er lette å skille fra hverandre, mens andre går over i hverandre og ikke.

Det som ikke er til å skille fra hverandre - kan du gå med på at det i beste fall er tvilsomt som "religionskritikk"?

Anonym sa...

@raagraaum

Artig elevøvelse.

Men hvis det skal ha noen verdi ut over å skulle fungere som propaganda(sic) for velmenende bien pensant'er, må det klargjøres om antagelsene som ligger til grunn for utsagnene er sanne eller falske.

Hvis ikke premissene også er like (like sanne) har det liten argumentativ verdi om du kan "bevise" at utsagnenes struktur er lik.

Cassanders
In Cod we trust

Ask Burle sa...

Jeg beklager å ha gjentatt meg selv tre ganger...her må det være en delay som jeg lar meg lure av...

Tja, du unnlot behendig å ta i eksemplet Øverland, raagraaum.

Hvorfor det?

Hva om du tar deg en tur på biblioteket og setter inn "jødedom" og "jøde" der det i dag står "kristen" og "kristendom" i Øverlands pamflett.

Hva får du da?

Ja, i det hele tatt så kan man vel gjøre det samme med alle mer eller mindre kritiske skrifter: bytte ut "sosialisme" og "sosialister" med jøde eller "FrP" og "Frp-poltikk" med jøde.

En effektiv retorisk øvelse eller en øvelse i røyklegging?

Forøvrig raagraaum, hvor går grensen mellom adekvat islamkritikk og islamofobi? Det er veldig nyttig å kjenne hvor demarkasjonslinja går. Er du ike enig?

Anonym sa...

MENINGSPOLITIET I VG

”Islamkritikk i feil frakk” kaller Yngve Kvistad sine synspunkter om kritikere av islamismen i VG 22. mai. Kvistad er nemlig av den oppfatning at de som skal kritisere islam må tilfredsstille helt bestemte krav om forstand og folkeskikk. Han mener dessuten at det er diskvalifiserende å være ukjent for offentligheten, være en relativt mislykket filmskaper eller være en kunstner med latterlige og suspekte personlige ambisjoner. Og er man først det, så har man i høy grad fått det som fortjent når noen skjærer over halsen på filmskaperen Theo van Gogh eller truer redaktør Vebjørn H. Selbekk på livet. Det er imidlertid den svenske kunstneren Lars Vilks som Kvistad beskriver mest inngående med anekdotiske negativiteter.

Når Kvistad unnlater å nevne at det ble kastet brannbomber mot Vilks hjem for et par-tre uker siden og heller ikke gjør noen forsøk på å beskrive de kreftene som truer Vilks eller andre, er det grunn til å undres over saklighetsnivået hos Kvistad og VG.

Det er dessverre tydelig at enkelte meninger ikke må komme offentligheten for øre.

Jens Terje