mandag 30. august 2010

Mamma Behn og lysvesnene

Mamma Behn har møtt utenomjordiske, vet VG å fortelle. I et intervju som av en eller annen grunn får meg til å tenke på ordene "beskyttes mot seg selv".

7 kommentarer:

Anonym sa...

Hvorfor så nedlatende? Ærlig talt, hun er ikke noen trussel hverken for seg selv eller oss andre. At hun tror på noe "lysvesen", er vel like greit som å tro på Gud? Ingen av oss kan bevise deres eksistens alikavel

Anonym sa...

hvis alle hadde fokusert på ting som dette istedenfor religion, hadde nok verden sett ganske annerledes ut. mvh runar

Finn Cato sa...

tja...

I og med at hun ikke drar denne opplevelsen fra en hellig bok, er det lite sannsynlig at hun føler for å gå fra det til å gå og skade andre.

Samtidig er det ikke grenser for hva folk kan finne på å gjøre så sant de føler at kraften bak en sterk opplevelse krever det. De tradisjonelle religionene har mistet mye av opplevelsesaspektet og der hvor dette er tilfelle er gjerne litt av gløden borte også. Heldigvis.

Marianne sa...

Her er et av Einsteins sitater: "Phantasie ist wichtiger als Wissen" eller slik det har blitt oversatt til norsk "Fantasi er vel så viktig som kunnskap(er)".
Tenk over dette sitatet og døm ikke andre mennesker fordi de tenker annerledes enn mange andre.

David sa...

@Marianne: Det er sant at fantasien er en viktig del av hvordan sinnet virker. Det er også sant at fantasi og virkelighet bør holdes klart adskilt i tankene. Å dikte opp en historie om utenomjordiske vesener er én ting - en helt annen ting er å tro at den historien er sann, og postulere det som sådan. Det førstnevnte er fiksjon, det andre er psykose.

Hans-Christian Holm sa...

Da regner jeg med at Arnfinn også er innom tanken på at kristne som påstår de har møtt utenomjordiske, kosmiske herskere bør beskyttes mot seg sjøl?

Leif sa...

Hvor intolerant går det an å bli? Les om livssyn for humanetikere som står under her. Jeg blir litt slått ut av slik omtale, som minner meget om de maktmidler kristne. og andre religiøse fanatikere bruker.


Humanismen er et livssyn som setter mennesket i sentrum og fremhever den enkeltes menneskeverd, selvstendighet, ukrenkelighet og iboende verdighet.

Humanister anser at moralske verdier har sin basis i menneskets natur og erfaringer og at de har forståelse og omsorg for andre som grunnlag. Vi har en naturlig evne til å leve oss inn i andres situasjon som kommer til uttrykk gjennom vår samvittighet og som gjør oss til moralske vesener.

Humanismens menneskesyn kommer til uttrykk i FNs menneskerettighetserklæring: "Alle mennesker er født frie og like i verdighet og rettigheter. De er utstyrt med fornuft og samvittighet og bør handle mot hverandre i brorskapets ånd."

Humanismens virkelighetsforståelse, etikk og menneskesyn er basert på fornuft og erfaring, rasjonell og kritisk tenkning, empati og medmenneskelighet. Sentralt i humanismen er at mennesker alltid skal behandles som mål i seg selv. I Norge er dette livssynet også kjent som humanetikk.

Humanismen er uten forestillinger om guder eller andre overnaturlige makter, men understreker verdien av respekt for andre menneskers livssynsvalg og toleranse for innholdet i deres livssyn. Humanister kjemper for livssynsfrihet, som også inkluderer retten til frihet fra religion.