mandag 23. februar 2009

HEF og hijab

Hans-Christian Holm skriver i en kommentar til forrige innlegg:

Hva med å si noe om hva HEF mener om hijab i politiet denne uka i stedet? Det var forsåvidt ikke godt å si hva HEF mente om hijab forrige uke heller, men flere soloutspill fra sentrale folk kan tyde på at HEF var for. Eller var det bare personlige meninger?

Jeg synes spørsmålet er betimelig, blant annet fordi jeg er blitt stilt det av flere, også i Humanismens hus. Jeg spurte min sjef, Kristin Mile, og fikk hennes tillatelse til å sitere fra en e-post hun har sendt ut til folk som har spurt om det samme. Noen utdrag til oppklaring:

HEF har ikke et vedtatt standpunkt til hijab i politiet. Det vil si at spørsmålet ikke er behandlet i organisasjonens styrende organer. Men jeg gikk tidlige ut og ga uttrykk for at det kan betraktes som kjønnsdiskriminerende å nekte bruk av hijab i politiet.

[...] Spørsmålet om hijab i politiet blir voldsomt debattert og det finnes gode argumenter både for og i mot bruk av hijab. Våre medlemmer har nok også ulike syn i denne saken. Mange vil legge vekt på behovet for en sekulær stat og et livssynsnøytralt politi. Dette er en argumentasjon som stemmer godt med Human-Etisk Forbunds ståsted og standpunkter i en rekke saker. Andre vil vektlegge menneskerettigheter som religionsfrihet og forbud mot diskriminering av minoriteter. Dett er også argumenter som overensstemmer med det forbundet står for.

[...] Religiøse påbud eller religiøse tradisjoner er svært ofte kvinnediskriminerende, det gjelder så vel i islam som i andre religioner. Kvinnediskriminerende påbud eller tradisjoner bør motarbeides, men jeg er redd for at et forbud mot hijab ytterligere marginaliserer muslimske kvinner.

[...] Som sagt er dette min mening. Andre vil helt klart ha andre meninger om hijab og vektlegge andre saklige argumenter.
_____

11 kommentarer:

Anonym sa...

Dette er noe av det merkeligste jeg har lest på lenge. Det burde være grunnleggende organisasjonskunnskap at en generalsekretær ikke kan tillate seg å gi uttrykk for private meninger om spørsmål som angår organisasjonens kjerneområde.

Når Kristin Mile uttaler seg, på toppen av alt til Humanetisk forbunds egen medlemsavis, om et så viktig tema som dette, må man nesten kunne gå ut fra at hun snakker på vegne av organisasjonen.

Jeg er ateist, men ikke medlem av Human-Etisk Forbund, blant annet fordi jeg ikke anser forbundet som å stole på i viktige spørsmål som dette. Miles opptreden i denne saken har styrket meg i min visshet om at det er et riktig valg.

Det kan virke som Mile selv skjønner at hun er på tynn is. Hun forsøker i det minste her å vri saken over til å være et spørsmål om forbud mot hijab. Hvilket er noe ganske annet enn det vi andre har diskutert.

Jeg forstår det hele dithen at Humanetisk forbund ikke har gitt uttrykk for en mening i dette spørsmålet. Hvilket for all del er bedre enn å ha feil mening, slik det til nå har sett ut. Men for en utenforstående kunne det være interessant å vite: Har HEF egentlig en mening om saken?

Arnfinn Pettersen sa...

Johnsen: Miles poeng er nettopp at HEF som organisasjon ikke har tatt standpunkt i denne saken og at man må regne med å finne ulike meninger blant forbundets medlemmer.

Anonym sa...

Så i et viktig spørsmål som angår statens livssynsnøytralitet velger Humanetisk forbund å ikke ha noe synspunkt? Det er ikke nettopp tillitvekkende. Men som sagt, det er bedre enn å innta feil standpunkt, som det virket som organisasjonen hadde gjort, i og med Miles "personlige meningsytring".

Jeg er stadig like glad for at jeg ikke er medlem av dette forbundet.

Anonym sa...

Jeg, på min side, er glad for å være medlem av et forbund som ikke tar raske og krystallklare standpunkter i saker der gode argumenter står mot hverandre, som de gjør i denne saken.

ViggoStrømme sa...

Ikke akkurat cutting edge, dette her?

Vel Didrik, raske og krystallklare meninger er så sin sak, men nå er jo denne saken ute av verden og HEF er fremdeles i villrede. Det er jo nesten komisk at Europas største livssynsorganisasjon ikke mener noe om en slik sak.

Hadde det vært litt guts i Mile (i denne saken) så hadde hun slått retrett.
Når det eneste hun har å si er at "jeg er redd for at et forbud mot hijab ytterligere marginaliserer muslimske kvinner" så blir det ikke akkurat stille i salen.

Skulle vi dramatisk anslå at fem kvinner med hijab hadde søkt seg til politiet over en femårsperiode? På hvilken måte kunne det faktum at de må finne seg noe annet å gjøre oppveie for hijabens og patriarkiets marginalisering av kvinner?

Når Mile også fremstiller debatten som at en av sidene "vektlegger forbud mot diskriminering" er parodien komplett.

Hvis det er slik at HEF ikke skal ha et eget standpunkt om dette, så burde Mile latt være å si noe i offentlgiehten. Eller er det slik at Mile har ødelagt for sitt eget forbund? At HEF ville landet på et nei hadde det ikke vært for formannens premature ja?

Mile er vel litt som Sponheim, "ein løve eit bur"? En løs kanon på dekk som de sier, sjørøverne!

Anonym sa...

Strømme omtaler Mile som en løs kanon. I denne saken har hun absolutt vært det. Og det er litt overraskende, for ellers er hun da taus som graven. Hvorfor er akkurat denne saken så viktig for henne?

Baile sa...

Herregud, hvordan er det mulig at jeg er medlem i en slik organisasjon?

Må skyldes autogiro at jeg ikke har meldt meg ut.

Dette Milevesnet er jo konsekvent på feil side i saker som burde vært opplagte for en organisasjon som arbeider for en sekular stat og bygger på rasjonell virkelighetsoppfattelse.

Noen som vet når åremålet hennes går ut?

Arnfinn Pettersen sa...

Zxczxc: Hvis du jevnlig henvender deg til Herren på den måten, er det selvsagt fullt mulig du befinner deg i feil organisasjon ...

Og svaret er om i underkant av tre år.

Anonym sa...

Å, er det Kristin Miele generalsekretæren heter. Hadde ikke fått med meg det.

Arnfinn Pettersen sa...

Anne: Du følger ikke så godt med, gjør du?

Anonym sa...

Arnfinn Pettersen gjør seg morsom på Annes vegne. Heller enn å hovere over de som tar seg bryet med å lese det han skriver, burde han spørre seg hvorfor mennesker som leser en blogg skrevet av en ansatt i Humanetisk forbund ikke vet hva generalsekretæren i dette forbundet heter.

Helt siden Mile overtok har hun vært komplett usynlig. Mens eksterroristen Gule nærmest bodde i mediene, har ikke Mile vært å se.

Det må i seg selv være et problem for en organisasjon å være ledet av en person som virker allergisk mot media. Det blir veldig vanskelig å vite hva organisasjonen står for på den måten.

Desto mer påtagelig blir det når hun så plutselig har sterke meninger akkurat om hijab i politiet. Jeg spør igjen: hvorfor er denne saken så viktig for henne at hun bryter sin sedvanlige taushet?