onsdag 18. februar 2009

Og de ansvarlige er ...

Den Tvilsomme siterer fra Dagbladet:

I en undersøkelse utført av Anti-Defamation League og offentliggjort i forrige uke kommer det fram at stereotyper om jødisk makt i næringslivet fortsatt står sterkt i Europa.

31 prosent av de spurte i Østerrike, Frankrike, Ungarn, Polen, Tyskland, Spania og Storbritannia gir jøder i finanssektoren skylden for den økonomiske krisen.

Mark Balloch-Brown i det britiske utenriksdepartementet sier at antisemittiske angrep også har hatt en bratt økning i Storbritannia.

250 angrep ble registrert i de fire ukene etter at Gaza-offensiven begynte. I hele fjor ble det registrert i alt 540 angrep.

Men for all del, økende antisemittisme er ikke noe problem i Europa. Nei da. Det er bare guttestreker, er det ikke sånn det er?

43 kommentarer:

Christian Brandt-Hansen sa...

Har du data på kva andre grupper som blir identifisert i undersøkelsen?

Anonym sa...

Det høres veldig urovekkende ut. Men jeg kunne veldig gjerne tenkt meg å se spørsmålsformuleringene. Det er så vidt jeg har forstått tradisjonelt mange jøder i finanssektoren (av historiske årsaker, ikke minst jødefientlighet i historien som gjorde at mange andre yrker og yrkeslaug var stengt for jøder). Kan det være en spuriøs sammenheng?

"Er det mange jøder i finanssektoren?" "Ja"
"Har finanssektoren skylden for finanskrisen?" "ja"
"Er det riktig å si at jøder i finanssektoren har skylden for finanskrisen?" "ja" (de som er i finanssektoren har - som en følge av å være del av finanssektoren - skyld i finanskrisen)

Jeg mener ikke å bagatellisere antisemitisme, men jeg har vanskelig for å tro at 31 prosent europeere bedriver antisemitisk skyldfordeling på jøder. Mulig jeg er naiv som vil tenke bedre enn som så om oss ...

ViggoStrømme sa...

Fraternite: Ha ha ha!
Logikken din er kvintessensen av all konspirasjonstenking.

Arnfinn Pettersen sa...

Dere finner ADLs egen omtale av undersøkelsen her:

http://www.adl.org/PresRele/ASInt_13/5465_13.htm

Der er det også en lenke til selve undersøkelsen som pdf.

På side 16 finner man: "Overall, 31 percent of respondents across Europe [hvilket vil si de syv landene de har undersøkt] blame Jews in the financial industry either "a great deal", "a good amount" or "a little" for the current global economic crisis."

Christian Brandt-Hansen sa...

Fra ADLs pdf (baklager om dette blir litt langt):

Respondents were asked whether or not they thought the following four statements were “probably true” or “probably false.”
1) Jews are more loyal to Israel than to this country.
2) Jews have too much power in the business world.
3) Jews have too much power in international financial
markets.
4) Jews still talk too much about what happened to them in the Holocaust.

Respondents were also asked:
Whether they agree or disagree with the statement that “Jews are responsible for the death of Christ.”

Det er i alle fall liten tvil om kva dei er på jakt etter. At spørsmåla er aldri så lite leiande håper eg òg vi kan vere einige om. Min personlige favoritt er siste spørsmålet. Kva meiner dei med det?

Det er mogleg at denne undersøkinga gir eit bilete av delar av Europas syn på jødar.

Eg trur samtidig ein kunne fått liknande resultat for andre grupper om ein stilte spørsmåla på same måte.

At denne undersøkinga på eigehand skal kunne levere den endelege konklusjonen i debatten om anti-semittisme i Europa er i alle fall vås.

s sa...

Jammen ADL er en jøøøøøødisk organisasjon, jo!!

(Ordbekreftelse stsmos...nesten stamos, som i John Stamos)

ViggoStrømme sa...

Og så relativiseres det:
"Eg trur samtidig ein kunne fått liknande resultat for andre grupper om ein stilte spørsmåla på same måte.

At denne undersøkinga på eigehand skal kunne levere den endelege konklusjonen i debatten om anti-semittisme i Europa er i alle fall vås."

Et fritt land. Det er fullt tillatt å være både blind, stum og døv.

Christian Brandt-Hansen sa...

Viggo meiner med andre ord at denne undersøkelsen er tufta på bunnsolid vitskapleg metode? At denne undersøkelsen leverer sanninga om anti-semittisme i Europa?

Eller er poenget at Viggo ønskjer at det er slik og i eit fritt land òg har lov å tru på det? Du er i så fall hjarteleg velkomen.

ViggoStrømme sa...

Neida, din starwars-nerd! Viggo mener selvsagt ikke "At denne undersøkelsen leverer sanninga om anti-semittisme i Europa".
Men den har sin validitet, uavhengig av at andre offergrupper har sitt og sine å slite med.

Jeg vet ikke hvor du har befunnet deg de siste årene, men når du ikke har fulgt med såpass at antisemittismen er sterkt tiltagende i Europa, og at denne undersøkelsen bekkrefter denne tendensen, så er du enten uvitende eller politisk vrang og tendesiøs.

Det er nemlig slik stilt at mange rett og slett ikke VIL at det skal være sånn. Jøder er overgripere, ikke ofre. Dermed basta.

At IRN og Yusuf al Qaradawi nå ser ut til å slippe unna med en smekk på fingrene (fy! rampegutter!)og business as usual, vitner om en toleranse for jødehat som er dypt bekymringsfull.

Det har kommet inn utallige rapporter de senere årene, ikke minst fra Frankrike, om systematiske angrep på jøder, særlig i forbindelse med Israels krigføringer mot Hizbollah og Hamas. Franske, tyske og nederlandske jøder emigrer til USA og Israel fordi de ikke får puste i klimaet som vokser frem i forbindelse med den nye antisemittismen.

Etter 11. september ble riktignok også muslimer angrepet på europieske gater, men av et helt annet omfang. Reaksjonene på slike uhyrligheter var også unisont fordømmende.

Når det gjelder antisemttisk utagering mot jøder i etterkant av Gaza møter slike angrep en helt annen kontigent av forståelse. Nå sist i Oslos gater hvor oppfordring på drap på jøder ble redusert til guttstreker og julebordsmorro.

ViggoStrømme sa...

Viggo har vært på en demonstrasjon i sitt "voksne" liv. I 1991 snudde jeg ryggen til Arne Myrdal sammen med 10 000 andre antirasister på Youngstorget.
En herlig følelse.

I år ropes det på jødisk blod i Oslos gater. Protestene er halvkvedede. Ingen demonstrerer. Det utvises en viss grad av forståelse, for disse ungdommene er genuint frustrerte og har ikke ungdomsklubber.

Vel.

Arbe Myrdal var alkis og arbedisløs den stakkaren.

ViggoStrømme sa...

Demonstrere til forsvar for jøder, forresten...? Det ville lignet seg. Hvem ville våge noe slikt? Det er jo gatas parlament som bestemmer hvem som er undertrykt.

Anonym sa...

Jeg har lest undersøkelsen, og synes i det store og hele den gir mange verdifulle opplysninger. Spørsmålsstillingene er ikke så gale, rent bortsett fra det konkrete spørsmålet om finanskrisen - som er temmelig upresist.

Når for eksempel 74 % av de spurte Spanjolene sier seg delvis enig i at jødene har "too much power in the international financial markets". Hvordan skal det tolkes? Hvordan kan det bortforklares?

Anonym sa...

Viggo: Nei, det er slett ikke kvintessensen av all konspirasjonstenkning!! Det er lov å stille spørsmål vedrørende hvordan spørsmålene er stilt (og mulig det ikke var godt nok formulert) uten å bli slått i hardtkorn med konspirasjonsteoretikere!

Forøvrig er det jo interessant å se på tallene i forhold til 2007-tallene; på de fleste områder har prosentandelene faktisk gått ned. For eksempel er tallene for England når det gjelder spørsmålet om folk tror jøder har større lojalitet til Israel enn eget land gått ned fra 50 % i 2007 til 37% i 2009. Fortsatt et høyt tall,kanskje, men en positiv utvikling like fullt.

Og hva sier tallene om finansmarkedet?
In responding "probably true" to the statement "Jews have too much power in international financial markets," the 2009 survey found:

Austria – 37%, down from 43% in 2007
France – 27%, down from 28% in 2007
Germany – 22%, down from 25% in 2007
Hungary – 59%, down from 61% in 2007
Poland – 54%, unchanged from 2007
Spain –74%, up from 68% in 2007
The United Kingdom – 15%, down from 21% in 2007

Anonym sa...

"At denne undersøkinga på eigehand skal kunne levere den endelege konklusjonen i debatten om anti-semittisme i Europa er i alle fall vås".

Med respekt og melde (he he), hva mener du med det der?

Nei, på egenhånd leverer ikke denne undersøkelsen noen "endelig konklusjon". Men hva slags argument er da det? Man skal være ganske konspiratorisk for ikke å innrømme at den viser en klar tendens, ja noen vil sågar være så dristige å hevde at den sier en hel del om antisemittismens utbredelse i Europa. Men noen endelig konklusjon? Hvorfor krever du det?

"Det er i alle fall liten tvil om kva dei er på jakt etter."

Igjen, hva er problemet? Det behøver slett ikke være diskvalifiserende for en undersøkelse som denne at spørsmålene er ledende. Snarere tvert i mot! Litt av poenget er jo nettopp å fange opp hvor tilbøyelige folk er til å si seg enige i utsagn av antisemittisk karakter. Det farlige med antisemittismen har historisk nettopp vært at så mange - passivt - har godtatt og akseptert den.

Jeg spør meg hvilke motiver du har for å relativisere og ufarliggjøre denne undersøkelsen. Mener du at fenomenet antisemittisme er overdrevet?

Redegjør og grei ut.

ViggoStrømme sa...

Det kan kun tolkes dithen at svarene er utrykk for klassiske antijødiske stereotypier, altså antisemittiske i form.
Selvsagt kan man si at svarene grunner i uvitenhet. Mor Nille.

Uvitenhet er jo antisemittismens forutsetning. Man tager hva man haver, nemlig en flere hundre år gammel del av den europeiske kulturarven.

Arnfinn Pettersen sa...

Her går'e unna, ser jeg.

Jeg er enig med Fraternite i at tallene ikke danner grunnlag for å si at antisemittismen er økende.

Anonym sa...

For ordens skyld: jeg vil OVERHODET ikke bagatellisere antisemittisme! Men jeg er skeptisk til påstanden om at antisemittismen skal være økende over hele Europa. Og bryter vi ned tallene, ser vi da også at problemet er verst i Øst-Europa. Faktisk overrasker det meg at GB, som har såpass stor muslimsk befolkning, har så lave tall. Og likledes er Spanias høye tall skremmende (er det katolikkene??).

Men jeg er ikke sikker på at slike spørsmål avdekker antisemittiske holdninger. Den avdekker kanskje noen fordommer om jøder, men det er vel ikke nødvendigvis antisemittisme? På samme måte som fordommer om muslimer ikke nødvendigvis er islamofobi?

ViggoStrømme sa...

Fraternite viser liten forståelse for antisemittismens historie:
("Det er så vidt jeg har forstått tradisjonelt mange jøder i finanssektoren (av historiske årsaker, ikke minst jødefientlighet i historien som gjorde at mange andre yrker og yrkeslaug var stengt for jøder")
Jeg gidder ikke å gå inn på dette her. Det er bare flaut.

Antisemittismen er på mange måter banal, slik du beskriver det ovenfor. I sitatet over har du faktisk inkorporert antisemittiske banaliteter til en historisk kjennsgjerning.

I Norge ble som kjent jødedrapene under den andre verdenskrig utført med høy presisjon og effektivitet. I Vest og Sentraleuropa er det bare Nederland som likviderte en høyre prsoent av den jødiske populasjonen.
Allikevel var den norske antisemittismen av den, relativt sett, banale sorten, slik du beskriver selv.
Gode nordemenn satt på gjerdet eller gikk på auksjoner for å kjøpe jødebo. De hadde jo så mye penger, disse jødene. Men hvor ble det av jødebuitkkene? Og pass på å få tilbake alle vekslepengene når du handler hos en jøde...

Det store flertallet av jødene i Oslo bodde i Groruddalen eller på Grunerløkka, langt unna finansmarkedene. Hva hjalp vel det?


Gå hjem og gjør leksa di. Du kan begynne med å sette deg inn i antisemittismens mekanismer: Fra banale forestillinger, fra uskyld til rent folkemord.
Til syvende og sist bekreftet jo bare Hitler og Himmler folks fordommer. Det ble bare litt voldsomt etterhvert. Det var jo ikke sånn vi mente det.

Anonym sa...

Viggo: Ja, takk, les meg i verste mening! Beklager hvis jeg har misforstått historiske fakta om hvorfor/at det har vært relativ overrepresentasjon av jøder i finans og handel (og akademia) i forhold til jødiske bønder, snekkere, bygningsarbeidere osv. Det var ikke noe ladet i det! (eller oooo, er det den innebygde antisemittismen som ligger latent i alle europeere og som vi tydeligvis ikke kan komme oss unna? I så tilfelle, snakk om essensialisering!)

Og, jeg sier ikke at fordommer er ufarlige og noe vi skal se gjennom fingrene på osv. Men er det slik at alle fordommer folk ahr om jøder er antisemittisme? Jeg trodde det var når de ble satt i en sterkere konspiratorisk sammenheng de var det, jeg. Og at det nettopp er årsaken til at fordommer mot muslimer - hva enn hvor grove og ondsinnede de er - IKKE er å lignes med antisemittisme, nettopp fordi de ikke har dette innslaget av konspirasjonstenkning. (Men når jeg leser Document.no blir jeg litt i tvil, da, det er ganske mye essensialiserende og konspiratoriske fordommer ute og går der...)

ViggoStrømme sa...

Fraternite skrev: "Den avdekker kanskje noen fordommer om jøder, men det er vel ikke nødvendigvis antisemittisme? På samme måte som fordommer om muslimer ikke nødvendigvis er islamofobi?"

-Ikke på samme måte.
Historikere, sosiologer og kulturstudier har i årevis forsøkt seg på komparative studier når det gjelder koblingen mellom antisemittisme og Holocaust og andre former for rasisme og systematiske overgrep. De er sjeldent vellykkede.

Antisemittismen er unik, fordi den er global, altoverskyggende og konspiratorisk, bygget på et nettverk av forestillinger som bygger på en kontiniutet fra middeladeren.
Det som gjør antisemittismen spesiellt intrikat er selvsagt at begrepet jøde er så anvendelig for den som måtte søke et fiendebilde:
Religion, etnisitet, sosiologi og kulturelle felleskap.
Jøden har alltid fremstått som infam og farlig fordi "han" er sosialt og kulturellt mobil, i flux.

ViggoStrømme sa...

Fraternite skrev: "Ja, takk, les meg i verste mening! Beklager hvis jeg har misforstått historiske fakta om hvorfor/at det har vært relativ overrepresentasjon av jøder i finans og handel (og akademia) i forhold til jødiske bønder, snekkere, bygningsarbeidere osv. Det var ikke noe ladet i det!"

-Men hvor har du det fra? Har du missforstått. Missforstått hva da, og hvorfor? Det du påstår er bare tøv. Det bodde 1,5 millioner jøder i Polen. 2 millioner i Ukraina. De ble så godt som alle utryddet. De aller fleste av dem var lutfattige. Samtidig vet vi at det var fra øst Zions vise protokoller kom fra.

Anonym sa...

Det finnes fordommer om muslimer - altså usanne, stereotypiske oppfatninger - som ikke er av det vi kan kalle islamofobe sorten.

Finnes det ikke fordommer om jøder som ikke er antisemittiske?

Er feks den stereotypiske oppfatningen "jøder er mer intellektuelle enn folk flest" (og da tar vi det for arguments sake for gitt at den ikke er koblet til andre fordommer) antisemittisk?

Anonym sa...

http://en.wikipedia.org/wiki/Model_minority

Interessant artikkel rundt stereotypier.

Morsomt at i USA regnes arabiske og muslimske innvandrere som forbilledlige.

ViggoStrømme sa...

Joda, Fraternite, selvsagt finnes det fordommer mot jøder som ikke er antisemittiske. Selvsagt. Dette synes jeg blir litt infantilt rett og slett. Hvis du vil ha en slik bekreftelse så har du den nå. Fornøyd?

Det gjør ikke dine vrangforestillinger mindre alvorlige. Ideen om en internasjonal jødisk pengemakt er nemlig den moderne antisemittismens force majoure. Og du svelger den med agn, søkke og snøre. Det hjelper ikke å bruke eufemismer som "jødisk overrepresentasjon". Det er faktuellt feil og grovt missvisende.
Idden er også utledet av konspiratorisk tankegang: Hvis det var slik at jøder var overreprsentert i finansverdenen, hva så? Hva betyr det, og hva legger folk i det? Hva om vi byttet ut "jøde" med "neger". Forutsetningen for hele denne koblingen mellom jøde og finans er jo grunnet i noen ukalre egenskaper en jøde måtte ha, og som åpenbart er negativt eller i beste fall ambivalent ladet.

ViggoStrømme sa...

Joda, Didrik, men her eltes stereotypier sammen med fordommer. Kausaleffekten av slikt er nødvendigvis historisk betinget.
Det viser at komprative analyser må være fryktelig presise, noe Wikipedia ikke nødvendigvis borger for.

Hvis en undersøkelse hadee vist at spanjoler mener at jøder styrer verdensøkonomien, og at det er flott og en styrke, og at det i tillegg var sånn noenlunde verfisert, så ville det vært en helt anne kosteballet. Da kune vi snakket om steretypier, som faktisk kan være sanne.

Men så naive er vi vel ikke?

Christian Brandt-Hansen sa...

Viggo: Eg held meg i denne omgang til rapporten frå ADL, som eg meiner har svake punkt reint metodisk. Trudde kanskje fleire ville vere einige i det eller i alle fall villig til å diskutere det. Tydeligvis er metodekritikk mest populært når det dreier seg om kvasivitskap og humbug ala snåsamannen.

Windingstad:
Poenget rundt ein endeleg konklusjon var mynta på Arnfinn, som i sitt blogginnlegg uttala seg som om dette var det endelege beviset. Noko fraternite ved å lese undersøkinga no har slått fast at det ikkje er. Tendensen er heller motsatt.

Bjørn Are sa...

Viggo:

Verre enn som så - nettverket av forestillinger bygger på en kontiniutet fra før middeladeren, vi må tilbake til selveste antikken (grøss).

Jøder ble sett som en samfunnstrussel etter opprørene i det første og andre århundret, noe som ble befestet av sterkt negative sterotypier hos mange retorikere i århundrene fremover.

ViggoStrømme sa...

Starwars: I så fall har jeg vært for løs på avtrekkeren. Metodekritikk er bra og når sant skal sies en av mine mange svake sider.

ViggoStrømme sa...

Bjørn Are: Antikken ja, det hadde jeg glemt! Jeg er jo bare femoførtiårvettu!

Christian Brandt-Hansen sa...

Spørsmålet er sikkert stilt av mang ein skittenbrun luring opp gjennom åra, men tru meg når eg seier mine intensjonar ikkje er dei same:
Kvifor blei jødane på eit så tidleg tidspunkt uthengt som skuldig i alt som var galt? Kvifor blei akkurat dei utpeikt? Finst det gode historiske arbeid rundt dette?

Anonym sa...

Viggo: "Misforstått hvorfor ELLER at", hvis du ser hva jeg skriver.

Jeg skal ikke gå inn i noen diskusjon om historiske fakta. Jeg har - med utgangspunkt i Vest-Europa - oppfattet det slik som at det har vært en RELATIV overvekt av jøder innenfor finans og handel, av spesifikt historiske årsaker (som i grunnen skyldes jødefientlige holdninger - og ikke at "jøder har forkjærlighet for penger", "rotter seg sammen i pengekonspiratoriske foreninger" osv).

Jeg trodde det jeg skrev nettopp var et svar på antisemittiske holdninger - altså en historisk forklaringen på HVORFOR det har vært en RELATIV overvekt av jøder innen et visst samfunnsområde (i Vest-Europa).

Hvis dette bare er myte (en slags antisemittisk anti-antisemittisk myte, da?) så har jeg misforstått, misoppfattet noe i min historielesning (som ligger noen år tilbake). Eventuelt lest noen fryktelig gale bøker. ;)

I så fall tar jeg det til etteretning. Preget som jeg er av min vest-europeiske identitet hadde jeg ikke forholdene i Øst-Eruopa i tankene.

Hvis det (uavhengig av hva det faktisk er, siden du har sådd tvil om mine oppfatninger er riktig) er relativ overrepresentasjon av jøder innen finans - hva betyr det? Nei, det betyr vel ikke annet enn at det er en del jøder som driver innen finans.

Forøvrig, sånn for ordens skyld, tror jeg vel at selv om det TRADISJONELT OG AV HISTORISKE ÅRSAKER har vært en RELATIV overrepresentasjon av jøder, så er det ikke slik lenger i 2009, og var det sikkert ikke i 1987, eller i 1971. Når vi snakker historisk snakker vi lengre tilbake i tid.

Synes du forøvrig at undersøkelsen som viste at tallene faktisk har gått ned på mange områder - i så tilfelle må kunne tolkes litt positivt?

Takk for meg!

[Mitt tips til deg, Viggo Strømme, er at du legger an en litt annen tone når du skal diskutere med folk du er uenige med og som du mener har misforstått ting. Det er rett og slett litt ubehagelig, og vil i lengden fungere lite konstruktivt hvis du ønsker en fruktbar diskusjon, hvor folk ikke bare står og stanger. Jeg har ikke noe problem med å bli gjort oppmerksom på at jeg eventuelt tar feil, men det er måten.]

Anonym sa...

Jada, jeg ser den. Ganske sikkert ikke i det hele tatt etter en gang på 1930-tallet. :(

ViggoStrømme sa...

Spør Bjørn Are om antikken, han vokste jo nesten opp på den tida.
Ellers finnes det en veldig enkelt svar på middeladeren: Jødene kom til Europa i mystikkens og katolisismens tid og ble sett på som fremmede og mystiske. De ble utestengt fra alle former for felleskap og ble fra tidlig av tillag magiske egenskaper. De fikk skylden for epidimier og tapte kriger osv. Etterhvert kom også mytene om blodsritualer og barneofringer.

En liten anekdote: en del jøder i midt-østen praktiserer fremdeles tradisjonen med å spise alle sine måltider med åpne dører, slik at alle skal se at de ikke spiser, tja...barn...

Blodsritualmytene lever forøvrig i beste velgående fremdeles, særlig i midtøsten. Den tidligere syriske forsvarsministeren Mustafa Tlass skrev i 1983 boka The Matzoh of Zion som er direkte nedkommet fra myten om at jøder brukte kristen/muslismk blod i offerbrødene sine. Boka er visstnok en bestselger i land som Syria, Egypt og Jordan.

Ellers kan du jo lese "Jødehat" av Eriksen, Lorentz og Harket. Den tar for seg antisemittisemn i et langt perspektiv. Det beste som er skrevet på norsk om temaet.

ViggoStrømme sa...

Beklager altså, Fraternite, men jeg blir genuint provosert av kunnskapsløsheten din.
Dessuten lærer du ikke av dine feil overhodet, men gjentar dem gang på gang. Det kalles for tautologier.

Anonym sa...

" Bad Mynock sa...

Spørsmålet er sikkert stilt av mang ein skittenbrun luring opp gjennom åra, men tru meg når eg seier mine intensjonar ikkje er dei same:
Kvifor blei jødane på eit så tidleg tidspunkt uthengt som skuldig i alt som var galt? Kvifor blei akkurat dei utpeikt? Finst det gode historiske arbeid rundt dette?"

For et par år siden, på reise i Sverige, hørte jeg en historiker som argumenterte for at det var en konflikt mellom de tidlige kristne og jødene som er opphavet til faenskapen og mytene.

Ifølge denne historikeren hadde jøder en spesiell form for skattefritak - noe de kristne forsøkte å overta. Metoden som ble brukt var det vi kan kalle konspirasjonspåstander fra det med ågervirksomhet til spising av barn.

Hvorvidt dette stemmer vet jeg ikke - men det var i svensk radios versjon av "Verd å vite" på norsk P2.

Mad Mullah Hastur sa...

Her er vi vekke på konferanse, og kva skjer? Nok ein jødehat debatt, og attpåtil der Viggo sleng med leppa og finn på nye kallenamn på folk.

Alt eg går glipp av når eg jobbar.

Oh well. Eg skumma gjennom ADL sin rapport då den først kom - den er jo langt i frå ny, vel? Og følte tala var litt høge, men dei kan godt stemme. Lik Bad Mynock still eg spørsmål ved metodebruken, men det har aldri vore mi sterke side heller, så eg lot vere å kritisere den.

Eg er vel i utgangspunktet skeptisk til ADL. Ein organisasjon tufta på ein god idè, men som gong på gong virker som om dei har sett seg blinde på problematikken.

ViggoStrømme sa...

Har jeg funnet på nye kallenavn til folk? Spennende! Hvilke da?

Windingstad sa...

Bad Mynock:
Jeg er enig i at denne undersøkelsen ikke gir grunnlag for å si at det har vært noen oppblomstring av antisemittisme den senere tiden.

Når det gjelder dine innsigelser på metodikken er de nok på sin plass, for det er klart den kunne vært bedre. Men jeg er helt uenig i at man på grunnlag av metodikken kan si at undersøkelsen er verdiløs. Viser her til mine tidligere innlegg.

Mad Mullah Hastur sa...

Viggo: Eg berre merka meg at du prøvde å umyndiggjere Bad Mynock ved å trekkje merksemda mot at han var ein Star Wars fan. Billig hersketeknikk som jentene på bøllekurset seier.

Men han lot seg heldigvis ikkje affektere nemneverdig.

ViggoStrømme sa...

Nåh Mullah!
Eg trur ikkje du har vori på kurs i det heile tatt eg.
Du har bedrive tida med å være kranglevoren med på den tvilsame.
Du er gjennomskua.

Mad Mullah Hastur sa...

Viggo, insinuerar du at eg er den dildoen av ein mann Bad Mynock?

Eg veit ikkje kven du fornærmar akkurat no ;-P

ViggoStrømme sa...

Dildoen? Fra jødehat til dildo. Via kaker. Ikke verst!
Vi har nådd bunnen!

: )

Mad Mullah Hastur sa...

Tull og tøys Viggo, det er framleis langt att ned! Dette kan eg!