onsdag 25. februar 2009

Kjettersk kjeller torsdag

Minner om morgendagens kjetterske kjeller:

Runemagikere på fluesopp?
Vikinger og runer og hva vi egentlig vet om dem
Ved Nanna Løkka

Vikingfilmens teitest hits
Ved John McNicol

Minikonsert:
Kim Larsen (:Of the Wand and the Moon:)

_____

Ingen kommentarer: