onsdag 4. mars 2009

Hijab og menn uten ryggrad

Skal vi se om jeg forstår dette rett (basert på skriverier i VG og Dagbladet):

Regjeringen har ikke på noe tidspunkt bestemt seg for å si ja til hijab i politiet, den har bare "... åpnet for å endre uniformsreglementet for å ta religiøse hensyn". Hvilket bestod i at Storberget var for, Stoltenberg var for og de besluttet å be Politidirektoratet om å endre politiets uniformsreglement.

Det er mulig jeg er litt enkel i hodet, men kan noen forklare meg forskjellen på dette og å beslutte å tillate hijab i politiet er? At det gjenstod å strø sand på Politidirektoratets forslag til endring?

Kanskje noen skulle slå opp "sannhet" og "integritet" i nærmeste ordbok?
_____

5 kommentarer:

Knut Johannessen sa...

Mye tyder på at det ikke holder med en ordinær ordbok, men heller en fremmedordbok?

Liv-Marit sa...

Det verste er vel at Stoltenberg ikke kan stå frem og si at de tok en feil avgjørelse. Istedet lar han oss sitte igjen med inntrykket at det enten var Storberget, eller rådgiveren og statssekretæren eller en ukjent byråkrat som har skylden. Bare ikke Stoltenberg.

Anonym sa...

Ærlig talt: VGs eget referat fra vedtaket gir da ikke grunnlag for VGs konklusjon?

Riktignok sier VG (http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=548430) at Storbergets forslag til regjeringskonferansen var å si ja til hijab. Og riktignok hevder VG at dette forslaget ble vedtatt. Men så sier VG, i neste avsnitt, at forslaget ble tonet ned og at det ble vedtatt å utrede litt mer før en endelig konklusjon.

Og dette er "tilfeldigvis" det samme som Stoltenberg selv og SMK prøver å forklare.

Jeg forstår for så vidt at opposisjonen griper de mulighetne de har til å kritisere regjeringen. Men dette er da ingen politisk blåblogg?


(Og forøvrig lurer jeg på når alle dem som roper på politiets nøytralitet skal begynne å bekymre seg for politifolk som er aktive i politikk og i religiøse organisasjoner. For de finnes - og lokalsamfunnene er oftest klar over deres engasjement selv om de ikke har utvendige symboler på uniformen.)

Anonym sa...

Anneu:

Det er da ikke noe problem at politifolk engasjerer seg i politikk og religion på fritida?

Å være nøytral i tjenesten betyr ikke å være uten egne meninger, men at man er villig til å legge disse til side, og er lojal mot de regler og krav som gjelder.

Hvis det er et alvorlig problem for noen å legge fra seg sine ytre symboler på egne meninger, signaliserer man ikke bare hvilke meninger man har; man skaper også tvil om hvor ens lojalitet ligger.

Unknown sa...

Vel, Finn Gustavsen sa en politiker var en mann som var så tykkhudet at han kunne holde seg oppreist uten ryggrad. Han hadde nok rett!