onsdag 4. mars 2009

HEF og hijab 2

Hijab i politiet-debatten later ikke til å gå sin vei, til tross for at det for lengst er klart at det ikke blir noe av. Det er i stedet blitt en debatt om metode, saksbehandling og fremgangsmåte. Også i HEF fortsetter debatten.

I en tidligere post fremstilte jeg saken som om HEF ikke har tatt stilling, til tross for generalsekretærens tidlige og klare uttalelse i saken. Kristin Mile klargjør hvor spørsmålet står i et intervju med Fri tanke:

Mile bekrefter at når en generalsekretær toner flagg i en sak, er dette å oppfatte som "organisasjonens mening".

– Jeg er ingen privatperson i denne saken. Når jeg som generalsekretær mener ting offentlig, er det å oppfatte som "forbundets mening". Men jeg vil presisere at saken ikke er styrebehandlet, og at et styrevedtak i saken selvsagt vil veie tyngre som "forbundets mening" enn meningsytringer fra min side.

Hvilket var greit å få avklart, ettersom det tydeligvis var flere enn meg som var usikre.

I samme sak bringer Fri tanke sine funn etter å ha intervjuet samtlige fylkesledere. De er gjennomgående ikke enige med generalsekretæren. Femten fylkesledere er mot å tillate hijab i politiet, én har ikke gjort seg opp en mening og to er for (Sør-Trøndelag har for tiden ikke et fungerende styre).

Hvilket hadde vært interessant, hadde det ikke vært for at det ikke spiller noen rolle hva HEF mener. Saken er allerede lagt stein død, ikke minst takket være regjeringens ikke nettopp kloke håndtering av debatten. Akkurat den diskusjonen kommer til å holde på en stund til.
_____

14 kommentarer:

Anonym sa...

Det er svært sjelden HEF uttaler seg om forhold som blir diskutert i media, og uttaler de seg, blir de sjelden hørt på. Som medlem av Human-Etisk forbund synes jeg allikevel det er veldig viktig å vite hva HEF mener om hijab og andre diskusjonstemaer i samfunnet. Nå har vi iallfall fått klarlagt at når generalsekretæren sier hva hun mener, er det ikke hennes personlige oppfatning, men HEFs mening, selv når fylkeslederne, dvs. valgte ledere, er av en annen oppfatning. Det hadde vært interessert å vite hva HEFs styreleder mener, men det er så langt en stor hemmelighet.

Arnfinn Pettersen sa...

Det siste burde la seg ordne med en telefon. Hører dere, der nede i Fri tanke?

Anonym sa...

Men hva mente kantinebestyreren og rengjøringskonsulenten? Hekket de en ond plan for å styrte ledelsen i østre krok? Var det deres skyld at Arnfinn ikke var i sync med sin generalsekretær? Eller var ikke hele medlemsmassen informert om alle eventuelle tilråingar?

Fylj med, fylj med!

Arnfinn Pettersen sa...

IvarE: Vi har ingen kantinebestyrer og rengjøringskonsulentene er innleid fra et rengjøringskonsulentbyrå.

Anonym sa...

"at det ikke spiller noen rolle hva HEF mener"

Joda, det spiller en stor rolle. Hijab i politiet er en symbolsak, toppen av isfjellet eller en testballong om man vil.
I denne saken har HEF sentralt tatt stilling og tidligere uttalelser tyder på at ledelsen også støtter alle de andre tiltakene som gjør at det utvikles muslimske parallellsamfunn i Norge slik som i f.ex. Storbritannia.

Så dette er i samme ånd som at HEF-ledelsen samarbeider i det såkalte samarbeidsrådet for tro- og livssynssamfunn med steinkonservative og islamistiske Islamsk råd.

Da er det heller ikke overraskende at for bare noen dager siden utnevnte Fritanke Yusuf al-Qaradawi til "moderat muslim". Alle som gidder å lese kan lett finne ut at han er stokk konservativ med alle de skremmende islamske holdningene til kvinner, homoseksuelle og frafall fra islam.

Fylkesledernes standpunkter og det faktum at islamkritiske innlegg nå dominerer Fritankes debattsider sier i hvert fall meg at HEFs ledelse er fullstendig i utakt med egne medlemmer.

Vi er mange som meldte oss inn i et religionskritisk HEF fordi vi ville arbeide for større frihet fra religiøse påbud. Nå har vi i stedet fått en organisasjon med en ledelse som fortsatt er i mot kristendom, men som nå mer enn noe annet er opptatt av å logre for islam og verdier som sto oss fjerne selv århundrer før HEF var påtenkt.

Unknown sa...

Det virker som om denne Kristin Mile har tatt vel mye tran. Hvor lenge kan HEF leve med en generalsekretær som kommer med soloutspill i åpenbart kontroversielle saker? Det er jo ingen tvil om at en generalsekretær oppfattes som representant for en organisasjon når hun uttaler seg.

En ting er nå den døde, men symboltunge hijabsaken. En atskillig verre blemme er dagens uttalelser om muslimske friskoler.

I Dagbladet i dag snakker hun om å "trekke minoritetene inn i samfunnet, ikke å skille dem ut", og at "muslimene er en uensartet gruppe, og det er skremmende å se hvordan alle skjæres over én kam i debatten nå".

Og løsningen skal være å gi muslimene egne skoler? I møtet med en slik klartenkthet framstår plutselig kirkeskatt som det minste av to onder.

Anonym sa...

@Dag:
Synes faktisk det virker på mye av det dama sier og gjør som om hun tror at hun fortsatt er likestillingsombud.

Og det er ikke ment som ros.

Anonym sa...

Det beste argumentet for hijab i politiet kommer fra Nina Moen Olsen, fylkesleder i Finnmark. Hun sier at langt hår kan være lett å få tak i for folk som setter seg til motverke og derfor bør det være mulig å bære hijab for å unngå dette problemet. Jeg er enig i at det kan være et problem med langt hår som folk griper tak i, både for politifolk, lærere, og andre som har kontakt med udisiplinerte personer. For ikke å snakke om bakere; hår i brødet er jo ganske ekkelt.

Anonym sa...

@Dag:
Dagbladet siterer fra Nettavisen, men unngår å ta med at Mile i utgangspunktet er skeptisk religiøse skoler.

Siden Norge likevel har en lovgivning som tillater dette, kan man ikke godkjenne noen religiøse skoler (kristne) uten å også godkjenne andre som ønsker å drive religiøse privatskoler i tråd med loven, f.eks. muslimer og andre ;-)

"Når vi har frikirkeskoler, katolske skoler og Steinerskoler, så blir det helt galt å ikke tillate muslimene å ha sine skoler. Det er usedvanlig prinsippløst av Frp at de er for privatskoler, men mot muslimske skoler," sier Mile i artikkelen du viser til.

Her er artikkelen fra Nettavisen.

Er det vanskelig at verden ikke er sort/hvit?

Unknown sa...

Natt: Jeg kan lese, og har selvsagt forstått at poenget hennes er likebehandling mellom religioner. Men med dette utgangspunktet kan man enten argumentere mot religiøse skoler som sådan (et synspunkt jeg som humanist og forsvarer av enhetsskolen vil forfekte), eller man kan oppmuntre til ytterligere balkanisering av skolesystemet. Hun burde holdt seg til det første poenget - å kritisere religiøse skoler - istedenfor å oppmuntre til ytterligere balkanisering av skolevesenet. Trossamfunnene får tale sin sak, så får humanistene ta seg av sitt.

ViggoStrømme sa...

Fra Wikipedia:
Demokratisk sentralisme
Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Demokratisk sentralisme er en av hovedkomponentene i Lenins partimodell. Demokratiske sentralisme innebærer at man står fritt til å diskutere motsetninger internt i partiet samtidig som man har felles front utad.
Dette grunnet Lenins erfaring fra Russland med svakhetene et parti som ikke viser en sterk front utad. Man skal da ikke snakke mot, eller vekk fra partets linjer offentlig, for det vil svekke partiet. Noe som man ikke har råd til dersom man ønsker en revolusjon. Men innad i partiet skal man etter marxistisk dialktiske prinsipper ha sterk diskusjon. Dette for¨å styrke, rense og herde partiet. Derved vil partiet se trygt og samlet ut fra utsiden, mens man likevel får diskutert, debbatert saker. De norske kommunistpartiene NKP og Akp har operert med en viss demokratisk sentralisme og baserte seg på Lenins partimodell.
Ifølge Lenin var dette den eneste måten å få et skikkelig revolusjonært parti. Denne teorien henger hand i hand med hans teorier om kaderparti. Som tilsier i bunn og grunn at medlemmer av partiet må være skolerte nok til å ikke virke svake for å så skade revolusjonen.

Even Gran sa...

HEFs holdning til religiøse skoler har det jo vært noen runder på tidligere også, for å si det sånn.

Spesielt interesserte kan jo begynne med denne saken og så klikke seg videre inn på lenkene nederst.

even :-)

Arnfinn Pettersen sa...

Når HEF tar til orde for muslimers rett til privatskoler, er utgangspunktet todelt og som følger:

Menneskerettighetene er soleklare på foreldrenes rett til å velge sine barns utdanning. Denne foreldreretten har vært blant de viktigste argumentene i HEFs kritikk av det forkynnende KRL-faget (og mangelen på fritak fra dette).

Vi kan ikke bruke foreldreretten som argument i en type saker og så se bort fra den i andre. Er vi tilhengere av foreldreretten, må vi også forsvare foreldrenes rett til å velge en undervisning i tråd med sitt eget livssyn (selvsagt på betingelse av at denne foregår innenfor lovens rammer).

Vi kan selvagt ta et standpunkt mot kristne privatskoler, men da må vi samtidig legge foreldreretten til side i debatten om norsk skole. Sara Azmeh Rasmussen gikk i sin tid inn for det.

Dernest kommer argumentet om likhet for loven: Selv om vi hadde vært konsekvente motstandere av religiøse privatskoler (noe som altså ville kommet i strid med foreldreretten), følger det at når kristne grupper (og antroposofene for den saks skyld) får drive skoler, må også muslimene få gjøre det.

Begrunnelsen for at HEF ønsker å tillate hijab i politiet er av en helt annen art. Jeg tror kritikerne av begge (eller ett) av disse standpunktene, vil komme lenger med å holde de to fra hverandre.

Arnfinn Pettersen sa...

For å kjefte litt på meg selv: Det er ikke "muslimene" i bestemt form som ønsker å drive skoler, det er muslimske grupper.