onsdag 22. april 2009

I begynnelsen var ... Facebook?

Herrens veier er uransakelige, som kjent. Derfor skulle det bare mangle at han havnet på Facebook. De to første kapitlene av Første mosebok, for å være presis. Det begynner slik:


God LET THERE BE LOU!!

Archangel Lou is now online.


God D'oh!! freakin typos. I wish there were a way to take these things back. Hi, Lou, welcome, sorry it's still dark. Please go find a job in my administration. Now let's try this again.

God LET THERE BE LIGHT!!

God has posted an album: Light.


Og det slutter, som seg hør og bør, slik:

Cobra and Eve are now friends.


(Takk til Bibliotekmann. Selvfølgelig.)

Ingen kommentarer: