onsdag 22. april 2009

Om å true seg til oppholdstillatelse

Den Tvilsomme er genuint fascinert av den nye somalisk/etiopiske strategien for å få oppholdstillatelse som Utlendingsnemda (UNE) legger opp til. En strategi som svært spisst, men også svært klart, blir oppsummert slik av en gammel venn av meg på Twitter (her mildt sensurert for sarte sjeler):
"Hvordan få opphold i Norge: - Hvis jeg ikke får asyl skjærer jeg i stykker f***a til datteren min".
UNEs policy, å gi hele familien oppholdstillatelse fordi de frykter at jentene kan bli omskåret, åpner for at man vil gi etter for ren utpressing. Det er ikke akkurat noe klokt signal å sende.

Særlig ikke fordi det er de som faktisk har skjønt at strategien fører frem, slik Aftenposten melder i dag:
I en enstemmig dom i Utlendingsnemnda fikk en etiopisk familie oppholds- og arbeidstillatelse i Norge, etter at foreldrene hadde levert et varmt forsvar for kjønnslemlestelse. Foreldrene gjorde det klart at de ville omskjære datteren dersom de vendte tilbake til Etiopia.

«Far mente det var riktig å følge tradisjonen i hjemlandet dersom de bodde der. Jenter som er omskåret er roligere, ikke så interesserte i gutter og kan konsentrere seg om andre ting inntil de blir gift. Mor støttet fars syn», skriver UNE.

Som følge av foreldrenes syn og bakgrunn, klassifiserte Utlendingsnemnda deres datter som «en flyktning», med krav på beskyttelse i henhold til Utlendingsloven. Dermed fikk også foreldrene oppholds- og arbeidstillatelse i Norge.
Hva er det i grunnen de tenker på der borte i UNE? Ja, man skal beskytte barna. Men hvis det er målet, og UNE faktisk mener at faren for omskjæring er overhengende - slik det helt tydelig er i denne saken, må vel rett strategi være å ta barnet fra foreldrene, la barnet få opphold og kaste foreldrene ut av landet?

(Mildt redigert, etter at Hjorthen påpekte svakheter med min opprinnelige post. Takk for det, Firdamannen. Og på ny redigert etter at min gamle venn Unge Lorentsen påpekte at min redigering var for dramatisk, Aftenpostens oppslag tatt i betraktning. Neste gang skal jeg prøve noe nytt. De kaller det visst "research".)
_____

11 kommentarer:

ViggoStrømme sa...

Ha ha ha! Herlig!

Syltegeek sa...

Er det på ordentlig? Enig med deg, høres ut som en sak for barnevernet.

Arnfinn Pettersen sa...

Maren: Visst er det på ordentlig. Se:

http://www.vl.no/samfunn/article4271284.ece

og

http://www.vl.no/samfunn/article4277847.ece

Hjorthen sa...

Men hadde ikke mange av familiene fått opphold uten at omskjæring var nevnt med et eneste ord fra foreldrenes side da? Jeg har som vanlig bare fulgt med med et halvt øye, men vet vi i vilket omfang det er en opplagt og intendert utpressningsstratgi?

Arnfinn Pettersen sa...

Hjorthen: For å være presis: Det er UNE som selv har vurdert faren for omskjæring som begrunnelse for å overprøve UDIs vurdering. Så det vil være mer presist å si at UNEs strategi legger opp til slik utpressing.

Jeg skrev litt fortere enn jeg tenkte her. Tror jeg skal redigere teksten litt.

En annen sak er jo at så godt som alle somaliere og eritreere får opphold uansett. Så dette gjelder primært etiopiere.

Unge Lorentsen sa...

Arnfinn. Jeg ser du har moderert innlegget.

Det er det slett ingen grunn til. Modereringen er gjort på feil grunnlag såvidt jeg kan se.

Truet med omskjæring - fikk opphold

Unge Lorentsen sa...

"I en enstemmig dom i Utlendingsnemnda fikk en etiopisk familie oppholds- og arbeidstillatelse i Norge, etter at foreldrene hadde levert et varmt forsvar for kjønnslemlestelse.
Foreldrene gjorde det klart at de ville omskjære datteren dersom de vendte tilbake til Etiopia."Saken er med andre ord tatt et steg videre.

Arnfinn Pettersen sa...

Og mens du skrev det, skrev jeg om saken en gang til.

Ask Burle sa...

Hva om den godeste etioperen allerede har skjært vekk bæsa på dattera?

Eller, hva hindrer ham fra å få den skjært vekk når han om ett år eller to har spart opp nok (sosial)penger til å reise på ferie til gamlelandet?

Snakk om å premiere trusler om vold på egne barn.

En smakløs vits i sakens anleding: Hva er Etiopias siste eksportsuksess? Biffstrimler!

Arnfinn Pettersen sa...

Svært nær kanten, Burle. Slettekanten altså.

Unknown sa...

Skulle tro at man ikke har kniver å oppdrive her i landet. Antar at somaliere klarer å håndtere både Mora og Fiskars?

Metodikken er uansett på trynet. En klar barnevernssak egentlig (sammen med de som sender ungen først, helt alene).