fredag 11. september 2009

Om ytringsfrihet for oss tullinger

Fri tanke har intervjuet Anine Kierulf, stipendiat ved Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo og spesialist på ytringsfriheten, om Vigrids deltagelse på skolevalgsdebatter i Buskerud:
Hun advarer sterkt mot å nekte partier som Vigrid å slippe til i skolevalgene, slik blant andre SOS Rasisme har tatt til orde for.

– Det ville vært direkte i strid med ytringsfriheten. Den har vi nettopp for å beskytte de ytringer vi sterkest misliker.
Som snarlig stifter av Månen er en Gul Ost-partiet, gleder svaret meg stort, da det stiller til ro den frykt jeg har næret for at vi ikke vil få delta i skolevalgsdebatter, bare fordi vår politikker er sludder og pølsevev. Men for å være helt sikker, har jeg sendt følgende e-post til Kierulf, for å få hennes kommentar til spørsmålet:
Ærede Anine Kierulf

Jeg har merket meg dine kommentarer til Fritanke.nos journalist i spørsmålet om Vigrids rett til å stille til skolevalgsdebatter. Jeg er i ferd med å etablere et eget parti og lurte på om du kunne stille til ro noen av mine bekymringer i den sammenheng.

Vi i Månen er en Gul Ost-partiet (MGO) ønsker å kjempe for osteutvinning på Månen (som, som kjent, er en gul ost), for å kunne utnytte denne unike ressursen for å hjelpe verdens fattige. Vi ønsker selvsagt gjerne å formidle vårt budskap til ungdommen, som er de mest åpne for visjonær politikk som vår. (Det er mulig vi vil sukre pillen med å gå inn for gratis børst også.)

Noen av våre samtalepartnere har antydet at vi kanskje ikke vil få stille i skolevalgsdebatter, bare fordi vår politikk er absurd, idiotisk, irrasjonell og latterlig. Vi er på det rene med at vi vil bli motarbeidet av den onde sammensvergelsen som er moderne næringsmiddelindustri og deres lakeier (som vi innser må bekjempes med hard hånd og kraftige utrenskninger), men håper selvsagt at modige røster vil støtte oss i vår kamp for å fremme vårt unektelig absurde, idiotiske, irrasjonelle og lattervekkende budskap, for ikke å snakke om vår rett til å ta til orde for de metoder vi vil benytte for å bekjempe de som måtte være uenige med oss.

Jeg tolker deg derimot dit hen at såfremt vi klarer å samle en liste og få de nødvendige underskrifter til at listen blir godkjent, er det vår rett å stille i skolevalgsdebatter. Er det en tolkning du vil gi din tilslutning til?

Og hvis ikke: Skyldes det at vår politikk er absurd, idiotisk, irrasjonell, latterlig og voldsromantisk? Hva er det i så fall som skiller oss fra Vigrid? Er den eneste forskjell at de faktisk tror på vrøvlet sitt, mens vi av onde tunger blir beskyldt (aldeles med urette, vil jeg få understreke) for å ha en satirisk hensikt med vår virksomhet?

Vi ville bli svært takknemlige for svar på dette viktige og prinsipielle spørsmål, da vi ikke orker å ta oss bryet med å organisere vår kampanje for latterliggjøring av demokratiet hvis det allerede i utgangspunktet er klart at vi ikke får slippe til.

mvh,
Arnfinn Pettersen

PS: Da jeg tidligere har formidlet det glade budskap om Månen er en Gul Ost-partiets nært forestående etablering til mine lesere på bloggen Den Tvilsomme Humanist (http://dentvilsommehumanist.blogspot.com), tillater jeg med å formidle spørsmålet også der, slik at mine lesere kan ta del i den sitrende forventningen om et positivt svar.
Vi venter i spenning.
_____

17 kommentarer:

~SerendipityCat~ sa...

Haha :-D
Håper du får svar!!!

Marcus Ramberg sa...

Med ditt ensaksparti Månen er en Gul Ost-partiet føler jeg at du stiller litt i samme klasse som piratpartiet og kystpartiet. For å bli tatt seriøst bør du nok ha noen flere valgkamp-saker. Hva med Jorda Er Flat, f.eks.? Eller Julenissen Eksisterer. Eller kanskje Jorda er under 10000 år gammel og dinosaurer er et ateistisk komplott?

Oppfølgerspørsmål; bør KRF få stille til skolevalg?

Arnfinn Pettersen sa...

Marcus: Vel, vi er for billig børst til ungdommen, førerkort til trettenåringer, stemmerett til tiåringer og porno i skolebøkene. Det må da være noe.

Selvfølgelig bør KrF få stille til skolevalg.

JDD sa...

Bør Kristent Samlingsparti få stille til valg? Enkelte vil sikkert påstå at deres politikk er "absurd, idiotisk, irrasjonell, latterlig og voldsromantisk" eller noe sånt. Bl.a. vil de vel ha kreasjonisme inn i kolen, hvis jeg ikke tar helt feil. Hva mener du om deres rett til å stille? Og hvis jeg mener at enkelte partier har en latterlig og irrasjonell politikk, kan jeg da hevde at de ikke bør få stille til valg og komme med i skoledebatter?

Arnfinn Pettersen sa...

JDD: Skal vi være seriøse nå?

OK: Jeg mener alle som oppfyller de formelle kriteriene bør få stille til valg. Inklusive Kristent Samlingsparti, Vigrid og (om ikke lenge) oss i MGO. Men samtidig mener jeg det bør være opp til den enkelte skole hvem de inviterer til skolevalgsdebatter. Hvis jeg var rektor, ville jeg ikke invitert noen av oss.

Som det er, er det opp til fylkeskommunen. De burde ikke invitere noen av oss de heller. Hvilket departementet sier de har i sin fulle frihet til ikke å gjøre. Buskerud fylkeskommune har selv valgt å mene at de ikke har noe valg.

Kierulf mener dette handler om prinsipper. Jeg mener testen på dine prinsippers kvalitet er deres konsekvenser. Hvis prinsippene dine tilsier at det er Vigrids eller MGOs RETT å stille i skolevalgsdebatter, bør du revidere prinsippene dine.

Ask Burle sa...

Jeg er jo tilhenger av sjølstyre, og derfor intuitivt positivt til at rektorene skal få bestemme hvem som møter.

Motargumentet er at den offentlige skolen er en såpass schvær og mastodontisk sak, at det hadde ikke blitt til at de 100 blomstrer blomstre, men heller et minste felles multiplum - et slags sosialdemokratisk middle of the road. Safe heller enn sorry.

Jeg ville definitivt latt alle komme - definitivt MGO, samt Partiet for Medvind på alle sykkelstier.

(Det provoserende med Vigrid er vel ikke at de kom, så mye som at de fikk 10 %. Eller? Folkets valg er tidvis ganske usunt, ikke sant! Personlig er jeg meritokrat).

abre sa...

Det burde ikke ha noen betydning at Vigrid får slippe til i skolevalg og debatter. Det er latterlig og ubehagelig, men det burde være veldig uviktig.

Når det så viser seg at de får 10% av stemmene, er det uansett ikke
Vigrid som er problemet. Problemet er de holdninger eller den
kunnskapsløshet som gjør dette mulig. Dette problemet ville vært der også uten Vigrid til stede, men det er ikke sikkert vi hadde vært oppmerksom på det.

Delirium~ sa...

Hm. Hvor kan jeg signere for partiet sier du?

Du har slik en herlig evne til å balansere ting akkurat passe på spissen! :D

ViggoStrømme sa...

Arnfinn skrev: OK: Jeg mener alle som oppfyller de formelle kriteriene bør få stille til valg. Inklusive Kristent Samlingsparti, Vigrid og (om ikke lenge) oss i MGO. Men samtidig mener jeg det bør være opp til den enkelte skole hvem de inviterer til skolevalgsdebatter. Hvis jeg var rektor, ville jeg ikke invitert noen av oss.

-Godt oppsumert og helt enig.

Sigrun sa...

Godt å lese, for jeg har ikke klart å¨bli enig med meg selv om dette.

Også jeg håper du får svar.

Anonym sa...

En liten historisk opplysning:

I sin tid var det praksis at rektor bestemte hvem/hva som skulle få leie (den gang gjerne låne hvis man vaska etter seg) skolens lokaler.

Likte han pinsevenner, fikk de leie; hvis ikke var det nei. Humanetikere? Nei, er ikke det i strid med grunnloven da? Statens religion og det der?

Osv.

Siden vi nærmer oss seniliteten dag for dag skal vi være forsiktig med årstall da det ble grundig påpekt at sånn sensur ikke måtte forekomme - men antar noe rundt midten av 70-tallet.

Tidligere praksis åpner for det fenomenet som ble illustrert av Flettfrid Andresen, da hun påpekte at hun var upolitisk; hun stemte Høire.

Even Gran sa...

Arnfinn: Du skriver at fylkeskommunen (evt. rektorene) selv må kunne bestemme hvem som skal få være med i debattene.

Men hva om hvis disse bruker skjønnet sitt og sier JA til å ha med Vigrid o.l. da? Er det da greit at det offentlige utsetter mindreårige elever for ren nazisme? Jødiske elever med besteforeldre som døde i Holocaust?

Slik jeg tolker deg, synes du egentlig Vigrid ALDRI bør få stille opp i skolevalg, uansett, og at det heller ikke i realiteten skal være opp til rektorer/fylkekommune å kunne tillate dette.

Det synes jeg er overraskende lite liberalt til å komme fra deg, men hvis det er det du mener, synes jeg like godt man kan stoppe Vigrid o.l. i valgstyrene. Dvs. underkjenne listene deres. Det er ryddigere. Man kunne f.eks. gå gjennom valgprogrammet og enkelt finne ting som bryter mot rasismeparagrafen f.eks. Oppfordring til ulovligheter o.l.

Ellers er det jo slik at hvis folket vil ha idioter, så får de idioter. Det er demokratiets pris. Demokratiet er sårbart og avhengig av at flertallet er noenlunde fornuftig, og ikke bevisst prøver å sabotere systemet med tullepartier o.l. Gjensidig tillit er demokratiets grunnkapital. Uten den går samfunnet i oppløsning.

Spørsmålet ditt til Kierulf er derfor ganske enkelt å svare på: Ja. Hvis MGO klarer å skaffe nok underskrifter, må dere få lov til å stille, både liste og i skoledebatter.

Jevnt over mener jeg vel at Kierulf er ryddig her. Taket må være høyt. Det er bedre å diskutere ting åpent enn å undertrykke det. Skal man nekte noen, må det anføres PRAKTISKE årsaker.

Men jeg er enig med deg i at rektoren i Ål er skremmende holdningsløs. Han burde absolutt ha gått ut og sagt hva han mener!

Han burde også ha satt igang et program på skolen for å diskutere dette med elevene. Det hadde egentlig vært et bra case for dem for å lære en lekse om demokrati og liberalitetens paradoks.

Det er alles plikt å protestere i møtet med uhyrligheter som Vigrid. Men jeg er ikke sikker på om det riktig av det offentlige (her skolene) å aktivt undertrykke dem. La dem slippe til så sprekker trollet i sola.

even :-)

Bjørn sa...

Jeg er enig i at rektor på den enkelte skole bør få avgjøre, og synes godt at relevans kan tillegges vekt. Partier som ligger an til å kunne få stortingsplass bør prioriteres. Så hvis Vigrid hadde vært et 5%-parti, synes jeg de måtte få møte. Det samme gjelder hvis MGO kommer opp på det nivået. Ingen av delene er særlig sannsynlige på en stund.

Men når Vigrid får 10% på en skole, sier ikke det mest om at det var dumt å la dem delta. Det sier mest om at skolen har sviktet i sin historieundervisning, for eksempel. Og hvis MGO får 10% i et skolevalg, sier det tilsvarende mest om naturfagundervisningen.

Skolens undervisning bør faktisk også tilpasses debatten i samfunnet, etter min mening. Hvis MGO får stor oppslutning og myten får kraft, blir det desto viktigere å jobbe skikkelig med dette i skolen. Og hvis myten om at Holocaust ikke skjedde griper om seg, må skolene satse mer på det faglige temaet.

(Og med det samme: hvis det blir vanlig at partier sprer løgn i skoledebatter, bør skolene ta opp temaene derfra i undervisningen og prøve å finne svaret i troverdige kilder. Løgn som spres i skoletida må ikke få stå uimotsagt.)

Anonym sa...

Bjørn - det er vel noe naivt å tru at Vigrid ved å delta i et skolevalgmøte greier å få en oppslutning på 10%. Holdningene ligger der nok allerede. Det ville forundre oss om ikke Vigrid er godt planta i enkelte miljøer lokalt.

Skolevalget får trollet ut i lyset. Vi kommer til å se det. Met erfaringene fra Øvre Eiker er det nettopp dette som skal til. I Øvre Eiker var det lenge en bagatellisering av problematikken. Det var jo bare guttestreker når innvandrere ble plaga, ikke sant? Og egentlig var det jo ikke nynazister, "bare" innvandringsmotstandere. Osv.

Til det virkelig ble dokumentert, at råttenskapen kom fram i lyset.

Da begynte kommunen å gjøre noe. Og det på langt breiere front enn skolen. Skolens politiske påvirkningskraft overdrives.

Spør bare de (ikke lenger helt unge) konservative som hadde ML-lærere.

Gullstandard sa...

Det dreier seg (desverre) om en OFFENTLIG skole, dvs skattefinansiert med minimale muligheter til å slippe unna. Det er en helt annen ting en en hederelig privat skole, der rektor selvsagt kan og bør ta slike beslutninger. Men så lenge Enhetsskolen er et spleiselag der ingen kan unnslippe å delta, er det ikke på noen som helst måte rom for at en lokal kommisær å stenge ute lovlige partier som stiller til valg.

> Løgn som spres i skoletida må ikke få stå uimotsagt.

Morsomt. De fleste som ikke stemmer på de største, dominerende partiene mener altså at skolen er en sentral arena for å spre løgn, til orientering.

Det er ille nok at den offentlige skole kjører hard indoktrinering i sosialisme, og nå for tiden miljøteologi, om ikke man skulle direkte sensurere avvikende meninger åpent.
Jeg registrerer at folk flest er motstandere av ytringsfriheten, og at man vil redigere den offentlige debatt, med midler som man later som man ikke liker.
Det er lett å ville forby Vigrid, og så ser vi at enkelte begynner å sammenligne dem med Kristent Samlingsparti. Hva blir det neste ? DLF har blitt sammenlignet med mye rart, og enkelte har tatt til orde for at DLF ikke skal kunne stille til valg, siden de er motstandere av velferdsstaten. Hvor stopper det ?

Og hvorfor har ingen tatt til orde for å sperre Rødt ute ? Deres favorittfolkemord skjedde riktignok i Gulag, og ikke i KZ.

Anonym sa...

Gullstandard: "Det dreier seg (desverre) om en OFFENTLIG skole, dvs skattefinansiert med minimale muligheter til å slippe unna."

Tull. Foreldre kan når som helst velge å gi sine barn ethvert annet pedagogisk tilbud, inkludert hjemmeundervisning, bare det følger visse minstemål.

Jonas sa...

Er enig (om jeg forstår deg rett) i at ytringsfrihet ikke skal legge til rette for alle meninger. Ytringsfrihet er friheten til å si det man mener, uten at du skal sensureres og straffes for dine uttalelser. Man kan ikke kreve å få stille i en skoledebatt av den grunn.
Jeg stifter forresten også et nytt parti for tida. Litt mer - men ikke altfor - seriøst som sådan, og ikke så interesseorientert som mange av de andre. Les mitt siste blogginnlegg om Inngangspartiet, og se om du hadde latt oss stille opp på skoledebatt ;)

Mvh.

Jonas Vårum Olafsen, stifter og partiboss i Inngangspartiet