tirsdag 24. juni 2008

En sviker om SVIK

Fri tanke-redaktør Kirsti Bergh har skrevet en udmerket omtale av Kjell Horns bok Svik - Fra humanetikk til humanisme. Omtalen er imponerende saklig, men også betimelig streng, i sin omgang med en bok som blir villere og mer konspiratorisk jo lenger jeg leser. Jeg er redd jeg ikke kommer til å klare å unngå å bringe noen utvalgte sitater etterhvert ...

Jeg har særlig sans for Kirstis lille, og ikke fullt så saklige, postskrift: Det må gjøres oppmerksom på at Fri tanke/Fritanke.no fortsatt gjør bruk av Levi Fragell som skribent og i så måte også tilhører hans hoff av nikkedukker og dermed ikke kan tas på alvor.

Ingen kommentarer: