fredag 29. august 2008

Ateisme er ... ateisme

Jeg har vridd hodet en smule for å opparbeide tilstrekkelig entusiasme (les: aggresjon) til å ta tak i Espen Grønlies kommentar "Ateisme er nihilisme" i forrige ukes Morgenbladet. Men jeg orker bare ikke. Det føles som å tråkke gjennom gjørme. (Og for så vidt kan publiseringen av mitt forord til Julian Bagginis bok Ateisme være svar godt nok.)

Nå har dessuten Steingrimur Njálsson levert et udmerket svar i Morgenbladet, under tittelen "Ateisme er humanisme". Og selv om jeg mistenker at vi opererer med to litt ulike humanisme-forståelser, synes jeg det gjør jobben.

I tillegg har Levi Fragell en kommentar om ateisme og agnostisisme i Fri tanke, Dagens Ateist har mange gode poenger i sin kommenter til Grønlie og Bjørn Are har (som tidligere nevnt) levert noen vektige betraktninger om den fra kristent ståsted. Det får være nok.

Jeg klarer dog ikke å la være å kommentere en kort passasje hos Grønlie. Han skriver, med henvisning til Sam Harris:

"I fjorårets andreutgave av Harris’ verk skriver Dawkins et forord der han viser til en undersøkelse som indikerer at 53 prosent av den amerikanske befolkningen er kreasjonister: De tror altså at verden ble skapt for 6000 år siden. Dette er selvsagt kritisk."

Det er også tull. Undersøkelsen viser at 53 prosent av landets befolkning tror at en gud på en eller annen måte skapte verden. Det er bekymringsfullt i seg selv, men det er noe ganske annet enn at de alle som én skulle være ungjordskreasjonister, slik Grønlie påstår.

9 kommentarer:

Anonym sa...

"Det er også tull. Undersøkelsen viser at 53 prosent av landets befolkning tror at en gud på en eller annen måte skapte verden. Det er bekymringsfullt i seg selv, men det er noe ganske annet enn at de alle som én skulle være ungjordskreasjonister, slik Grønlie påstår!
om vi ser på http://www.pollingreport.com/science.htm kan vi finne langt mer enn 53% som mener at "mennesket ble skapt av gud i sin nåværende form i løpet av de siste 10 000 år", og ikke "er et resultat av millioner av års utvikling." For eksempel USA Today/Gallup Poll. Juni 1-3, 2007. hvor 39% er helt sikre på det første, og 27% regner det somm mest sannsynlig. Det må vi vel regne som ungjordskreasjonisme, selv om det rent teknisk kan betegnes ungmenneskekreasjonisme?
se også http://www.ncseweb.org/resources/news/2004/US/724_public_view_of_creationism_and_11_19_2004.asp

Arnfinn Pettersen sa...

Hm, disse tallene er høyere enn jeg husket dem som, men spørsmålene er for uklare til at det går an å avgjøre hvor de spurte står i spørsmålet ung- kontra gammeljordskreasjonisme.

Men jeg har aldri sett en undersøkelse som er i nærheten av å konkludere med at over halvparten av USAs befolkning tror at verden, heri opptatt universet, ble skapt for 6600 år siden, som er det Grønlie hevder.

Anonym sa...

vel, se på pollingrapportsiden NBC News Poll mars 8-10, 2005: Hva forklarer menneskehetens opprinnelse, evolusjon eller Bibelens skapelsesberetning: 33% evolusjon, 57% skapelsesberetningen.
Ved supplerende spørsmål til de som svarte skapelsesberetningen: mener du at det skjedd ved at jorden ble skapt på seks dager, og gud hvilte på den sjuende(Ja, 44%), eller ved gudommelig nærvær ved universets grunnlegging, som 13% støttet(det siste svaret kan ikke ensidig tolkes som at det har tatt millioner av år, bare mer enn seks dager)
Så alle som en av de 53% som ble anført er ikke ungjordkreasjonister, bare minimum 83% av dem? Kan vi ikke si at alt tyder på at det store flertall av de som tror mennesket ble skapt fullt ferdig for under 10 000 år mente dette skjedd samtidig med at jorden ble til?

Anonym sa...

Er det så nøye om folk tror jorda er 6600 år gammel eller rundt 10000 da Arnfinn?


http://www.pollingreport.com/science.htm

Ser i alle fall ut som at jeg leser dataene her som Dawkins.

Arnfinn Pettersen sa...

Jeg må muligens krype delvis gjennom det sure gresset, samtidig peker statistikken i alle mulige retninger på en gang. Det aktuelle talle på 53 prosent antar jeg er tatt fra de 53 prosentene som sier seg enig i dette utsagnet:

"God created human beings in their present form exactly the way the Bible describes it."

Samtidig sier 61 prosent, og dermed nødvendigvis en del av disse ja til at "Do you believe that it is possible or not possible to believe in both God and evolution?" Det trenger selvsagt ikke mene det selv, men det er likevel interessant.

Men jeg skal moderere meg en del: Grønlies utsagn er ikke tull, men det er en overdrivelse slik å hevde at over halvparten av USAs befolkning tror verden ble til for 6600 år siden. Det er tross alt ikke "exactly the way the Bible describes it", men en vesentlig senere tolkning. Skjønt det kan være det de mener.

OK, så er de dumme da.

Anonym sa...

Jeg har hatt Grønlie som lærer. Jeg tror jeg må dulte ham i siden neste gang jeg treffer ham og stønne litt over artikkelen hans i Morgenbladet. Nei & Nei, Espen.

Arnfinn Pettersen sa...

Gjør det. Gi ham en dult fra meg også.

Forøvrig har affæren avfødt en ganske langvarig debatt borte hos Bjørn Are:

http://dekodet.blogspot.com/2008/08/ateisme-er-humanisme.html

Bjørn Are sa...

Kanskje denne her kan være av interesse - enten man nå liker tonen i den eller ei.

Arnfinn Pettersen sa...

Takk BAD, lenken oppklarte min forvirring skapt av den uhyggelige opplevelse å prøve å tolke statistikk. Det var omtrent som jeg trodde.