torsdag 14. august 2008

Føler De dem syk?

Og søker De, til tross for at De har rotet dem inn på denne hedenske side, en helgen å be til for å kurerer problemene? Libby Purves lister opp hele femti, med tilhørede sykdom, på sin Faith Central. Så det er nok å velge i.

Men ikke skyld på meg hvis det ikke hjelper ...

Ingen kommentarer: