fredag 29. august 2008

Høstens første kjeller

Høsten er her og snart slås dørene opp for neste Kjettersk kjeller. Det skjer torsdag 11. september og min gode venn og tidligere kollega Terje Emberland er kveldens ene hovedatraksjon. Terje, som var min forgjenger i redaktørstolen i Humanist, er nå forsker på Holocaust-senteret, og skal snakke under tittelen Ragnarok: Nyhedensk nazisme i Norge 1933-45.

For å sitere egenreklamen:

Norge har aldri manglet merkelige, sekteriske grupper, men denne kvelden skal vi ta for oss en av de merkeligste. På 30- og 40-tallet vokste det her til lands fram et miljø av radikale nasjonalsosialister. Deres visjon var en politisk samling av alle folk av nordisk-germansk rase, hvor samfunnet skulle organiseres sosialistisk, kulturen renses for ”artsfremmed” tankegods og kristendommen erstattes med et modernisert hedenskap.

Disse politiske og religiøse svermerne, som fra 1935 samlet seg omkring tidsskriftet Ragnarok, omfattet den homofile forfatteren og eventyreren Per Imerslund og den berømte komponisten Geirr Tveit. Blant miljøets vidløftige planer kan nevnes å gjøre Norge til førerstaten i en germansk sammenslutning, skape hele Nesodden om til et norrønt ting og å kidnappe og likvidere Vidkun Quisling.

Kveldens andre hovedatraksjon er lokalene. Vi flytter til M3 i Maridalsveien, som har et par ting som vil muligens vil komme som en sjokkartet opplevelse på kjellerns faste gjester. Ting som sitteplasser. Og oksygen. Det kan bli en rar opplevelse. Dessuten har de god mat og Guinness på fat ...

Les mer om aftenen her.

Ingen kommentarer: