torsdag 10. september 2009

I anledning aftenens kjeller

Tema til debatt ved Debatselskabet Hereticums første sammentreden:

Bør kjettere brennes på bål?

Det vil være en pro og kontradebatt, med påfølgende avstemning, over følgende uttalelse:

Til tross for at vi er mitt i en valgkamp, der landets fremste politikere foregir å mene noe om viktige saker i dagens Norge, har vi i Debatselskabet Hereticum merket oss at ingen mener noe om den største utfordringen som møter oss alle: Den stadig mer omseggripende kjetterplagen!

På gater og streder fremfører kjettere av ulik valør sine samfunnsundergravende budskap. Dette må ta slutt!

Ettersom de akademiske miljøer også viser påfallende unnfallenhet i dette viktige spørsmålet, må vi gå til historien for å finne løsninger på problemet. Heldigvis finner vi der gode forbilder, vel funderte i vår felles tradisjon:

Vi krever handling i møte med den største trussel mot vår sivilisasjon står overfor. For å få satt en stopper for kjetternes undergravende og samfunnsnedbrytende virksomhet, tar dette hus tar derfor til orde for at vi på ny må tenne kjetterbålene!

Stedet er M3 i Maridalsveien 3. Det hele tar til 19.00. Det er et foredrag også. Se her for mer info.
_____

3 kommentarer:

Bjørn Are sa...

"Vi krever handling i møte med den største trussel mot vår sivilisasjon står overfor."

Denne setningen er jeg mot. Den er en trussel mot vår grammatikk.

Bjørn Are sa...

Jeg tar også til orde for å fjerne ett tar fra "tar dette hus tar derfor".

Konrad sa...

Jøss!
Kanskje jeg må slenge innom M3 på vei gjem (eller heter det hjem?).
:)