torsdag 29. oktober 2009

Sekularisme på fransk

Fri tanke har lagt ut kollega Kaja Melsoms artikkel fra siste nummer av Humanist, hvor hun ser nærmere på Frankrikes særegne form for sekularisme. Jeg liker'n.
_____

5 kommentarer:

Lord Bassington-Bassington sa...

Jeg liker'n også!

KS sa...

Jeg liker'n ikke.

For meg oppsumeres artikkelen i denne setningen:

"Å nekte elever adgang til den obligatoriske undervisningen fordi de viser en sterkere lojalitet til en religiøs tradisjon enn til det republikanske kravet om ”nøytralitet”, minner mistenkelig om det gamle regimets krav om total underkastelse."

Jeg synes ikke krav om å fjerne noen symboler på en tullete, kvinne-undertrykkende religiøs tradisjon "minner mistenkelig om" den undertrykkelse som fant sted før den franske revolusjon.

Arnfinn Pettersen sa...

KS: Kajas artikkel er to ting: En lang innføring i prinsippene bak fransk sekularisme og en kort meningsytring. Det er helt greit at du er uenig med meningsytringene, men har du noe å utsette på den faktuelle innføringen?

Konrad sa...

KS: I den franske tradisjonen handler ikke dette forbud mot symboler på "tullete kvinne-undertrykkende tradisjon", det handler om religionsnøytralitet i staten (offentlige skoler etc). Den franske staten tar ikke (og har ikke noe med å ta) stilling til om noen religioner er bedre enn andre (slik du antyder).

Dersom staten (f.eks. den norske eller franske) begynner å vurdere å religionene og tar stilling til hvilken religion vi liker og setter inn selektive tiltak har vi åpenbart et problem.

Ask Burle sa...

"Dersom staten (f.eks. den norske eller franske) begynner å vurdere å religionene og tar stilling til hvilken religion vi liker og setter inn selektive tiltak har vi åpenbart et problem."

Tja, har vi det da?

Hvis en norsk minister kommer i skade for å uttale at han misliker scientologien eller wahabbismen, og foretrekker zen-budhisme og kvekerisme, bør da denne minister irettesettes for å ikke likebehandle religioner?

Det franske forbudet mot religiøse symboler i skolen er selvsagt en tildekket måte å bekjempe islamismen på og dens fremste symbol: hijaben.

Man ga seg selvsagt katta i et lite sølvkors rundt halsen eller en kippa eller to - men av hensynet til "likestillingen" så kamuflerte man det som et forbud mot religiøse symbol per se.

Anyhow, det var en riktig beslutning.