tirsdag 2. juni 2009

Mannen som aldri kom til Lillehammer

Neste Humanist er på vei. Og som så ofte før har jeg skrevet en leder som er aktuell nå og vil være gammelt nytt før bladet er ferdigtrykket og i lesernes postkasser. Den heter "En Hitler-beundrer reiser hjem" og handler til alles store overraskelse om mannen som aldri kom til Lillehammer.

Og siden Fri tanke ville ha'n: Her er'n (bittelittegrann modifisert).
_____

8 kommentarer:

Mad Mullah Hastur sa...

Kommentaren tiltredes.

Ein kan aldri få diskutert andre verdskrig før folk med så openbare politiske agendaer er utelukka.

Olve Hagen Wold sa...

Høyreekstrem? Hvorfor aksepterer du denne konstante hitlingen av høyresiden?

Arnfinn Pettersen sa...

Olve: Er du ironisk nå?

Hvis ikke: Det er vel dokumentert at Irving i årevis har omgåttes rene og uforfalskede nazister. Han har blant annet mottatt store summer i pengestøtte fra flere av dem. Han har helt siden 60-tallet gitt uttrykk for politiske meninger som ikke kan kalles annet enn fascistiske (også av andre enn de på venstresiden som mener alle vi andre er fascister) og forskningen hans har hele tiden hatt en klar politisk agenda i å renvaske nazistene for svært godt dokumenterte forbrytelser. Ta en titt på dommen mot Irving i injuriesaken han anla mot Deborah Lipstadt, hvis du vil ha dokumentasjon. Det er ikke nødvendig å hitle Irving. Det klarer han finfint selv.

Olve Hagen Wold sa...

Irving er nazist, ja, men det var ikke det jeg snakket om. Det jeg reagerte på var din omtalelse av Irving som "høyreekstrem". Med denne språkbruken din insinuerer du at høyresiden og nazisme har noe med hverandre å gjøre, at ting som fascisme, rasisme og imperialisme hører naturlig hjemme på høyresiden; at nazismen bare er en litt mer *ekstrem* ideologi enn din egen. Du sier implisitt at konservatismen bare er *litt* rasistisk og *litt* totalitær, selv om dette overhodet ikke er tilfellet. Nazismen har ingenting med høyresiden å gjøre, verken i synet på mennesker, på staten, på raser eller på økonomi. Ved å bruke ord som "høyreekstrem" bidrar du til å spre en av de verste løgnene som er konstruert; at nazismen hører hjemme på høyresiden. Samtidig som du prøver å distansere deg fra Irving, plasserer du ham ved siden av deg.

Arnfinn Pettersen sa...

Olve: Ah, sånn sett. Jeg har forsåvidt sympati for poenget ditt, men ikke tilstrekkelig til at jeg frasier meg retten til å bruke etablerte betegnelser for å gruppere politiske ideologier.

Jeg synes høyreekstrem og venstreekstrem er helt greie termer, så lenge vi er klar over noen av de poengene du bringer til torgs.

Når det er sagt, kan det for all del diskuteres hvor fascismen, men sine revolusjonære pretensjoner og sammfunsomveltende ambisjoner, plasserer seg i landskapet, men det er en litt annen debatt.

I denne sammenhengen er dog hovedpoenget at Irving er en ufyselig ekstremist.

Olve Hagen Wold sa...

Høyre- og venstreekstrem er greie termer ja, så lenge de brukes riktig. Dvs. høyreekstrem om minarkister og anarkister, og vensterekstrem om totalitære ideologier.

Venstresidens konstante hitling av høyresiden derimot, vil jeg ikke være med på. Hvis du gjøre det, noe jeg sterkt fraråder, husk på at hver gang du bruker ordet "høyreekstrem" impliserer du at du er *litt* rasist og *litt* nazi.

Didrik sa...

Wold: Argumentasjonen din har noe for seg, men er egentlig bare relevant dersom man er veldig opptatt av sånne fiffige skjemaer som deler politiske ideologier inn på skalaer eller x- og y-akser. Sånne skjemaer er veldig morsomme å se på, men gir liten mening bortsett fra når bråkjekke Unge Høyre-typer skal matematisk bevise overfor SV’ere at sosialister egentlig er nesten nazister.

Hvis man er litt opptatt av hvordan virkeligheten ser ut, så er nazismen i praksis et fenomen som appellerer til folk fra høyresida (flere nazistiske prosjekter har strandet på å forsøke å tilnærme seg venstresida) mens kommunisme og anarkismen slik vi kjenner den i Europa appellerer til folk på venstresida.

Sjekk selv hvor mange SV’ere du vil få til å si at Hitler egentlig hadde en del bra for seg, eller hvor mange Cuba-romantikere du finner i FrP.

Ellers har du en avatar jeg bøyer meg i støvet for. Kakemonsteret hersker!

ViggoStrømme sa...

Didrik skrev:"Hvis man er litt opptatt av hvordan virkeligheten ser ut, så er nazismen i praksis et fenomen som appellerer til folk fra høyresida (flere nazistiske prosjekter har strandet på å forsøke å tilnærme seg venstresida) mens kommunisme og anarkismen slik vi kjenner den i Europa appellerer til folk på venstresida."

I så fall hopper du vel bukk over de ideolgiske og idehistoriske røttene bak både venstre og høyresiden?
Jeg følger deler av ressonementet ditt når det gjelder etterkrigstiden og fløydelingens praktiske betydning.

Historisk sett så springer (etter min mening) venstresiden ut av den utopiske førkommunistiske autoritære tradisjon på den ene siden og den leninistiske totalitarismen på den andre siden.
Den demokratiske venstresiden er et resultat av et brudd over tid med det totalitære.

Konservatismen og liberalismen har ingen totalitære røtter i seg, selv om falangnasjonalismen må sies å være autoritære retninger på høyresiden.

Når det gjelder fascismen og nazismen kan det diskuteres hvorvidt disse ideologiene i det hele tatt passer inn i en høyre-venstre-akse. Revolusjonære tradisjonalister? Millenaristiske etnonasjonalister? Ikke spesiellt høyreorientert, spør du meg.

Det er i alle fall stor forskjell på Edmund Burke/Adam Smith og Marx/Lenin.