torsdag 15. oktober 2009

Advokat Schiøtz og jødeproblemet

For et par poster siden antydet jeg at Jan-Erik Ebbestad Hansens artikkel Norsk litteraturs største antisemitt ville bli møtt med den ydderste taushet fra antroposofisk hold. Der tok jeg feil.

Klassekampen har intervjuet Cato Schiøtz om saken og Schiøtz svarer i hovedsak godt for seg - der det ikke går aldeles, aldeles galt.

Sciøtz er klar på at Larsens antisemittisme er ufyselig og intervjuet har overskriften "En uspiselig type". Schiøtz slår Larsen i hartkorn med Hamsun, hvilket er rimelig, selv om Larsen ikke var kolaboratør. Han slår ham også i hartkorn med Rolf Jacobsen, som rett nok var kolaboratør, men som aldri har fremstått som utpreget antisemittisk - og slett ikke på 60-tallet. Dette er smart av Sciøtz, men nokså ufint.

Når Schiøtz snakker om Alf Larsens arkiv, der det famøse manuskriptet befant seg, får det hele et komisk skjær:
- Søker man for eksempel på stikkordet «jødeproblem», vil man finne seks mapper, inkludert Ebbestad Hansens hovedreferanse. Så dette er ikke noe vi akkurat har prøvd å skjule, vår ambisjon har vært å få fram alt.

[...] - Har noen av dere lest dette manuset eller kjent til innholdet i «Jødeproblemet»?

- Nei, vi ikke hadde kapasitet. Det var også hovedgrunnen til at vi overdro materialet til Nasjonalbiblioteket.

- Men burde ikke den av dere i stiftelsen som registrerte manuskriptet med navnet «Jødeproblemet», ha sjekket innholdet nærmere? Burde ikke den tittelen ha fått noen varsellamper til å blinke?

- Det er mange eksempler, spesielt fra mellomkrigstida, på at ordet jødeproblem har blitt brukt temmelig nøytralt.
Eeeeeeeh, vel, altså, øh.

For å sitere KK: "Cato Schiøtz ... har tidligere avvist koblinger mellom antroposofien og nazistiske og antisemittiske strømninger ved å vise til anti-nazistiske sitater fra nettopp Alf Larsen." Og det falt ham aldri inn å sjekke hva Larsen faktisk mente om jødeproblemet? Jeg er ikke så veldig imponert.

Men dette er tross alt mest komisk, om enn et eksempel på "... at antroposofene har oversett negative aspekter fordi de praktiserer en apologetisk historieskrivning". Verre, mye, mye, myyyye verre, er følgende sitat:

- Men Ebbestad Hansen mener at Alf Larsen argumenterer ut fra et «antroposofisk grunnskjema» ...?

- Her tar Ebbestad Hansen feil. Larsen er kritisk til jøder av samme grunn som han er kritisk til nazister: De bygger på et foreldet rase- og blodsbegrep. Dette handler om jødenes raseforståelse, ikke om Steiners kristologi.

OK, i fall dere ikke fikk det med dere, tar vi den én gang til:
Larsen er kritisk til jøder av samme grunn som han er kritisk til nazister: De bygger på et foreldet rase- og blodsbegrep. Dette handler om jødenes raseforståelse, ikke om Steiners kristologi.
Det handler om vafforno da, sier du Schiøtz?

Jeg er åpen for at Schiøtz er feilsitert - om ikke annet så fordi sitatet er rablende sprøtt. Men for å være heeeeeelt soleklar her:

Dette handler ikke om jødenes raseforståelse. Den har overhodet ingenting med saken å gjøre. Dette handler om at de norske antroposofenes kanskje fremste ideolog i det 20. århundre viser seg å ha vært en rabiat antisemitt og Holocaust-fornekter, i det minste på sine eldre dager. Og det handler om at antroposofer som Schiøtz i ren panikk insisterer på at dette overhodet ikke har noe med hans antroposofi å gjøre.

Det er i beste fall en prematur konklusjon. Det bør være opp til idéhistorikere som Ebbestad Hansen, ikke apologeter som Schiøtz å avgjøre hvorvidt de to tingene henger sammen eller ikke. Personlig har jeg en sterk mistanke om at konklusjonen vil bli at de gjør det.

Antroposofien hører, så mye som de enn nekter for det, ideologisk til innenfor völkisch-tradisjonen. Og at denne var (og er) litt opptatt av rase er ingen direkte overdrivelse.

Schiøtz-sitatet er enten et eksempel på at Larsens tankegods er bedre fundert i antroposofiske miljøer enn selv en odiøs antroposofi-skeptiker som meg trodde. Eller det er et eksempel på at Schiøtz er så innforlivet i antroposofiens apologetiske tradisjon at han ikke ser hvor uheldig siatet er.

Så fremt det da ikke er et eksempel på at Schiøtz bør begynne å be om sitatsjekk.
_____

StuttURL: http://is.gd/4kAu7
_____

11 kommentarer:

Asbjørn Dyrendal sa...

Jeg tror sitatet du reagerer på kunne trenge en ganske omfattende utpakking. Det kan virke som om det ligger mange usagte tanker inni der.

Ellers synes jeg nok Schiøtz var bedre enn du gir inntrykk av. Ikke minst vektleggingen hans av kritikk bør jo ønskes velkommen og siteres så ofte som mulig.

F.eks.:Som Cato Schiøtz sier "man er for lite Steiner-kritisk." Og til neste polemiske runde, minne om at det er "bedre å bli kritisert enn oversett". Og ved interessante enkelteksempler: "De må tåle kritikk for sine uakseptable holdninger."

Gleder meg allerede til neste runde i Bjørneboe-debatten...

Virrvarr sa...

Da jeg var liten og gikk på Steinerskolens ungdomskole, fikk jeg en diktsamling av Alf Larsen fordi jeg hadde vært så flink.

Så jeg synes alle disse jødeproblem-greiene er litt ekstra lol.

Konrad sa...

"Larsen er kritisk til jøder av samme grunn som han er kritisk til nazister: De bygger på et foreldet rase- og blodsbegrep."

Prøver å Schiøtz å gi jødene selv skylden for Larsens (og andres?) anti-semittisme? Her håper jeg virkelig at Schiøtz er feilsitert. Argumentasjonen er jo helt hinsides.

Arnfinn Pettersen sa...

Asbjørn: Når jeg ikke er mer velvillig til Schiøtz enn jeg er, skyldes det at jeg rett og slett ikke tror på ham når han tar til orde for øket Steiner-kritikk. At han kategorisk avviser at Larsens antisemittisme har noe med hans antroposofi å gjøre er et eksempel på hvorfor.

Virrvarr: Gjorde den inntrykk?

Konrad: Slik sitatet står, ser det helt klart slik ut. Men dette er samtidig Larsens jødesyn i et nøtteskall, så det KAN være at Schiøtz bare vil oppsummere dette. I så fall er det veldig klønete gjort.

Geir Lyngstad Strøm sa...

Enig i at sitatet du kritiserer er noe dunkelt, men jeg leser det slik at Schiøtz sier at Larsen er kritisk til både nazisters og jøders "foreldet rase- og blodsbegrep", med andre ord at Larsens kritikk av jødene er basert på (de kritiserte) jødenes egen forståelse av seg selv som rase.

Hvorvidt dette er en rimelig lesning av Alf Larsen fra Schiøtz' side vet jeg ikke, men ut fra Jan-Erik Ebbestad Hansen referat av Larsen virker det unektelig ikke slik.

Asbjørn Dyrendal sa...

Arnfinn: Det at du ikke tror han mener det, er da ingen grunn til å ikke ta ham på ordet?

Og selvsagt bør han siteres på det om man gjør det.

Konrad sa...

Schiøtz er advokat og en belest mann, han bør klare å formulere seg presist.

Det er en ganske vesentlig forskjell på omtale Alf Larsens *påstand* om jødenes raseforståelse, og jødenes raseforståelse som et *faktum* i henhold til Schiøtz' egen oppfatning.

Uansett er det ikke en imponerende prosedyre fra Schiøtz.

ViggoStrømme sa...

Nå må dere slutte med denne utdritingen av Rudolf Steiner!!!!
Han hadde mange fine tanker og var forut for sin tid, en skikkelig innovatør som et heter.

Det var blant annet han som fant ut at sjokolade fører til overdreven onani. Det har faktisk vist seg å stemme ved empirisk belegg: 90 prosent av de som onanerer spiser faktisk sjokolade.

Konrad sa...

Mer krangel:
http://www.morgenbladet.no/apps/pbcs.dll/article?AID=2009710169953&NL=1

Knut Holt sa...

Ikke si noe stygt om onani.

Onani er deilig og sundt.

Hvis Steiner mente noe annet, var han en dust.

Xytq**f88Pz sa...

Har gått 12 år på steinerskole, døpt i Kristensamfundet m.v. Aldri hørt om denne Alf Larsen.