onsdag 28. november 2007

Med slike venner ...

Fri tanke intervjuet nettopp en fersk doktor som mener Teologisk fakultet må sekulariseres. Og nå er de sjokkerte på TF, nå. Dekanus Trygve Wyller er, fnis, forskrekket og kommenterer den uartige doktorens uforskammetheter slik:

– Teologien er ikke "kristen", og har aldri vært det. Teologi er et vanlig universitetsfag som jobber med teksttolkning av Bibelen og andre kristne grunnlagsdokumenter. Teologi er humanioraforskning på den kristne tradisjonen.

Klart det Wyller. Skulle bare mangle det Wyller. Rett nok utdanner dere knapt prester på TF lenger, men dere utdanner fortsatt prester, gjør dere ikke? Er de, eh, sekulære prester, de da? (Det vil nok gutta på MF si seg helt enig i ...)

Ingen kommentarer: