torsdag 22. november 2007

Pandemi nå igjen

Den Tvilsomme siterer fra VG:

- Foreløpig synes det ikke som om norske politikere er informert om hvor alvorlige konsekvensene av en pandemi kan bli. Vi risikerer at samfunnet kollapser. Etter en pandemi kan det bli som etter Svartedauden, sier forsker Olav Albert Christophersen til Dagsavisen.

Og verre blir det:

- Jeg vil ikke bidra til frykt, men det er klart at situasjonen er ekstremt skummel, sier førsteamanuensis Anna Haug ved Universitetet for miljø- og biovitenskap på Ås.

Og for virkelig å understreke at han ikke vil bidra til frykt, utdyper Christophersen:

-Myndighetene må forberede seg på at inntil halvparten av befolkningen her til lands kan komme til å dø, er hans dystre budskap.

Ikke bare er dette å bidra til frykt. Det er totalt uansvarlig. Christophersen og hans kolleger opererer med apokalyptiske tall, på et syltynt grunnlag. Ja vel, så døde 90 % av fugleinfluensasmittede i Indonesia. Mens 30 % døde i Egypt.

Men de vet meget godt at sjansene for at viruset på sitt farligste skal mutere til å smitte mellom mennesker, ha svært høy smitterisiko og forbli like farlig, er lav.

Å anslå dødstall a la svartedauden, demonstrerer at de har mistet enhver ansvarsfølelse og at de aktivt spiller på medias sensasjonslyst for å spre sitt panikkartede budskap. For de har holdt på med dette lenge nok til at de burde ha skjønt hvordan media reagerer på skrekkscenariene deres.

Målet helliger ikke middelet, Christophersen!

2 kommentarer:

Anonym sa...

Jeg er forkjøla. På tredje uka. Utsikten til fugleinfluensa skremmer ikke meg etter alt jeg har vært igjennom!!
Bård

Anonym sa...

"Men de vet meget godt at sjansene for at viruset på sitt farligste skal mutere til å smitte mellom mennesker, ha svært høy smitterisiko og forbli like farlig, er lav."

Kan du utdype hvorfor du mener Christophersen burde vite at det er en lav sjangse?

For så vidt jeg vet er det ingen verdens ting som tilsier dette. Vi har begrenset kunnkap, men hvis du ser på det som et rent sjangsespill er det logisk at terningen havner et sted midt i mellom. En dødelighet et eller annet sted mellom 5-og 40% vil uansett være av enorm katastofal betydning for oss alle.. 5% var spanskesyken, og en slik epidemi er vårt moderne samfunn på ingen måte bedre rustet til å takle nå, enn hva vi var i 1918.. Faktisk er det en rekke ting som vil gjøre den værre. Flytrafikk, kollektivtransport, enorme byer.. Et hard presset og effektivisert helsevesen, matdistrubisjon osv.

Du beskylder Christophersen for krisespredning. Selv er du skyldig i det motsatte. En arrogant holdning til folks rett og evne til å ta ansvar for egen helse og sikkerhet. Et informert folk kan ta gode valg.

Som humanist setter man ikke sin lit til kosmiske krefter, og man bør heller ikke tilegne staten gudommelig kraft til å verne oss mot alle naturens krumspring. En pandemi verre enn de to siste vil kreve at alle tar sin tørn, gjør sitt. Sykepleie hjemme vil bli normalen i en slik situasjon. En sengepost kun for de heldige(?)..

Bruk tiden din til å opplyse folk om kjente fakta isteden for å forsøke å dysse ned allvoret i denne saken. For hva i all verden slags motiv skulle du ha i å skjerme folk for kunnskap om livets farer?? Er du også i mot at folk oppfordres til å ha røykvarslere? Uhellforsikringer? bruke bilbelte?

Nei.. Så kanskje dette innlegget ikke er noe annet enn din egen frykt for en "ubehagelig sannhet"?