torsdag 3. april 2008

For oss dolikokefale

Her hos den tvilsomme husker man fortsatt med glede den gang den store vismann Henning Hai Lee Yang besøkte NRK-programmet Migrapolis og gledestrålende fortalte om fordelene ved ansiktsanalyse -hvordan man kan lese personlighetstype utfra ansiktsform.

Ingen kom på å spørre om ikke dette minnet bittelitt om skallemåling, en av den vitenskapelige rasismens fremste forskningsgrener. Det var jo tross alt årtusengammel kinesisk visdom det var snakk om ...

VG kan i dag opplyse om en tilsvarende tradisjon på Steinerskolen, der personlighetstype skal leses ut av elevenes kroppsform. Hvilket er fascinerende nok, på en littegrann ubehagelig måte. Nesten like fascinerende er det at personlighetstypene det er snakk om er henholdsvis melankolsk, sangvinsk, kolerisk og flegmatisk. Altså de klassiske personlighetstypene fra kroppsvæskelæren.

Da var det for mye gul galle som gjorde deg kolerisk. Nå er det "et fast blikk og en selvsikker gange".

Som dolikokefal, altså langskallet, befinner jeg meg på toppen av skallehierarkiet, og ser med glede på at kroppsmålinger av ulik art brer om seg. Endelig skal jeg få bevist at det er jeg som er overmennesket!

Undervisningsministeren er, som han gjerne er, sjokkert. Og han varsler, slik man gjerne gjør, en granskning. Han er sikkert kortskalle ...

6 kommentarer:

Lord Bassington-Bassington sa...

Vi basseter har ikke bare lenger skalle i forhold til bredden enn noe menneske, vi leder også klart på ørefronten. Så hvis man skal begynne å snakke om rasehierarkier, er det klart at det er VI som er den overlegne rasen.

ViggoStrømme sa...

Skal dere kritisere Rudolf Steiner også nå!? Skulle nesten tro mannen var en okkult antisemitt eller noe...jøss!

Anonym sa...

For en evangelisk versjon av disse utmerkede vurderingsmetodene anbefales Ole Hallesbys "Temperamentene i kristelig lys". Utgitt i 1927, men solstrålene i Lunde Forlag fant det betimelig med en ny utgave i 2000.

Bjørn Are sa...

Dette tilhører vel den noble sjangeren som kan kalles hverdagspsykologi basert på mine intuisjoner.

Jeg aner ikke hvor mange konsulenter og bøker og ukebladsartikler og slektninger jeg har hørt/sett/registrert/grøsset over om dette. Og alle uten snev av annet enn folkelige forestillinger.

Som faktisk av og til ikke treffer så helt halvgærnt mine egne (ikke alltid så folkelige) forestillnger, i hvertfall så lenge de holder seg unda The Secret-vrier.

Arnfinn Pettersen sa...

Takk til Armagnac for Hallesby-tipset. Om boken skriver solstrålene i Lunde:

Ole Hallesby
Temperamentene i kristelig lys

Hvilken type er du? Sangvinsk, melankolsk, kolerisk, flegmatisk
En klassisk bok når det gjelder menneskekunnskap og selvinnsikt.

Alle har et temperament, og det har vært vanlig å dele dem i fire grupper. Ingen har et rendyrket temperament, men man kan kjenne igjen seg selv og andre i én fremtredende sjelens grunnstemning overfor omverdenen, hever professor dr. philos. Ole Hallesby i denne boken.

Temperamentene i kristelig lys kom ut første gang i 1927 og ble straks trykt i flere opplag. Hallesbys sikte er å hjelpe oss til å forstå oss selv og andre, og som i alle sine bøker knytter han tankene til det kristen livet slik det leves i hverdagen.

Boka viser hvorfor Hallesby var en så høyt skattet forkynner og respektert kristen leder i sin tid. Han er klar og strukturert i tanken. Samtidig merker leseren nærheten til mennesker og den gode omsorgen for leseren. Han kombinerer psykologisk innsikt med bibelkunnskap og klok menneskelig innsikt.

Xytq**f88Pz sa...

"VG kan i dag opplyse om en tilsvarende tradisjon på Steinerskolen"

Bortsett fra at det løgn fra gærningene i HEF fra ende til annen.

Jeg leser, av gode grunner, aldri VG.