fredag 4. april 2008

Tann for unge

VG fortsetter å lese Steinerskolens læreplaner. Nå er det på tennene eleven skal kjennes:

Tannfellingen ses i Steinerpedagogikken som et uttrykk for at barnets første livsfase nærmer seg slutten. Det går frem av Steinerskolenes pedagogiske idé og læringsgrunnlag samt et forslag til ny læreplan for Steinerforbundets grunnskoler, som ennå ikke er godkjent av Utdanningsdirektoratet.

Den aktuelle formuleringen er denne: «Tannfellingen ses i Steinerpedagogikken som et uttrykk for at denne første livsfasen nærmer seg sin avslutning. Tennene er kroppens hardeste substans, og deres utskiftning forstås som et uttrykk for at et utviklingsavsnitt er kommet til ende.»

Steinerskolene har i årevis lykkes med sin strategi med å fremstille seg selv som et alment alternativ for barn av radikale og kreative mennesker, heller enn en skole bygget på et bestemt livssyn. Strategien har vært så vellykket at de i stor grad har klart å styre unna medienes radar og stort sett sluppet kritisk omtale.

Nå later vinden til å snu. Da er spørsmålet om den rolige tilværelsen har gjort at de har mistet evnen til å takle kritikk. De siste årenes panikkartede reaksjoner på de få kritiske oppslagene som har vært, kan tyde på det.

Så får vi se om VG fortsetter å, eh, sette tenna i dem ...

Ingen kommentarer: