mandag 23. juni 2008

Forfulgt vitenskap

Ben Steins, eh, dokumentarfilm Expelled: No Intelligence Allowed, om hvordan de dakkars tilhengerne av intelligent design blir hundset og plaget, er høyt oppe på listen over filmer jeg ikke har noen planer om å se. (Men jeg har sett traileren.)

Jeg er mer fristet av, eh, oppfølgeren: Sexpelled: No Intercourse Allowed, som du kan se en trailer for her. Et par sitater fra en introduksjon til filmen:

Sexpelled tells of how Sex Theory has thrived unchallenged in the ivory towers of academia, as the explanation for how new babies are created. Proponents of Stork Theory claim that “Big Sex” has been suppressing their claim that babies are delivered by storks.

Furthermore, Stork Theory proponents warn of the serious moral dangers posed by teaching children that sex has a function. They point out that evil dictators such as Hitler, Stalin and Mao all believed in Sex Theory, and they may have even had sex themselves.

Det er også en nyere, mer sofistikert versjon: Avian Transportation Theory:

Unlike the original Stork Theory, the modern, sophisticated "Avian Transportation Theory" (ATT) merely points out that there are gaps in the orthodox Sex Theory, and that current sonogram imaging is unreliable. Moreover ATT does not specify that babies are necessarily brought by storks but by "large birds unspecified" (although many individual ATT theorists PRIVATELY believe it is a stork).

1 kommentar:

Anonym sa...

Det er vel bare å tilføye at det mest sannsynlig ligger en okkult konspirasjon bak. Som for eksempel den som skapte den utbredte og på ingen måte beviste globularismen, teorien om at vi lever på en rund klode...
http://theflatearthsociety.org/forum/index.php?topic=7026.35;wap2