torsdag 19. juni 2008

(Sv)iiiiiiiiiiiiiiiik

Kjell Horns bok Svik - Fra humanetikk til humanisme er ute på Norges største vanity-publisher. Foreløbig er jeg ikke kommet lenger enn en rungende latter over omslaget, som ser ut som en kriminalroman av det mindre lødige slaget. Men jeg har bladd litt og han skriver tross alt, på en tilfeldig valgt side, om likvideringen av humanismebetegnelsen ...

For å gi en smak av innholdet, her er et sitat fra forlagets presseskriv (som jeg har en viss mistanke om hvem som har skrevet):

I 2005 ble alle forbundets seremonier gjort humanistiske og forbundets tidsskrift har for lengst skiftet navn til Humanist. Det eneste som gjenstår, er å ”døpe” om organisasjonen Human-Etisk Forbund til Humanistisk Forbund. Et utvalg er satt ned forå utrede saken!

Når – eller hvis – dette vedtaket fattes, er den siste spikeren satt i kista til Human-Etisk Forbund, og det er tid for å sende ut en nekrolog.

Men vi er ikke der ennå, og det er som et siste desperat forsøk– i ellevte time – at Kjell Horn skriver denne boka i håp om at den kan bidra til å hindre et lenge varslet ”kulturdrap”!

Som redaktør for Humanist og medlem av nevnte utvalg, må jeg si at det er en overraskende tilfredsstillende situasjon å være sentral aktør i noens konspirasjonsteori.

Det er forøvrig sikkert fordi vi er så onde at han velger å se bort fra uvesentligheter som opphavsrett og slikt og i sin helhet gjengir en leder jeg i sin tid skrev til Humanist ...

(Hadde ikke Horn omtalt hedersmannen Levi Fragell på usedvanlig ufyselige måter, skulle jeg vurdert å lenke til boken. Hvis dere vil kjøpe den, får dere google den selv.)

8 kommentarer:

Bjørn Are sa...

Han tror kanskje at lividering betyr livsinnsprøytning?

Triste greier. Men jeg tilhører nok ikke akkurat grupperingen som skal stille seg først i rekken over de som hoverer over andres mer eller mindre interne strid.

Eller stridividering som det heter i enkelte kretser.

Anonym sa...

Finnes det noen skikkelig forklaring noe sted på hva denne saken egentlig handler om? Jeg antar det må være noe mer enn bare et navneskifte, men jeg finner ikke helt ut av hva.

Arnfinn Pettersen sa...

Hvis Bjørn Ares kommentar over fremstår som noe uforståelig, skyldes det at det opprinnelig stod "lividering" og ikke "likvidering" i posten. Ved å gjøre meg oppmerksom på det gjorde han samtidig sin egen kommentar uforståelig. Så jeg forsøker med dette å skape forståelse. Jeg håper dere forstår.

Arnfinn Pettersen sa...

Tomas2: Dette handler om at Kjell Horn er bitter over at han ikke har fått forme Human-Etisk Forbund i sitt bilde.

Han hevder (gang etter gang) to ting: at forbundet er blitt en sekt fordi det har satset på å avholde egne seremonier, heller enn å (i ånden fra DDR og Nord-Korea) kjempe for at staten skal avholde for eksempel ikke-religiøs kofirmasjon. Sekt-anklagen har jeg besvart flere ganger, blant annet her: http://dentvilsommehumanist.blogspot.com/2007/09/en-humanistisk-sekt.html

Horns tilsvar til en leder med samme innhold, er at han liker folkelige definisjoner. Han overser helt at jeg påpeker at den folkelige definisjonen er en minst like dårlig beskrivelse av HEF som den akademiske.

Hans andre poeng er at HEF med å gå bort fra betegnelsen humanetikk og over til humanisme begår et kulturpolitisk drap. Derav det absurde omslaget.

(Nå har jeg fortsatt ikke lest den, men dette er de to poengene Kjell Horn (og andre familiemedlemmer) har kvernet på i årevis. Og det er det fortsatt, ifølge de som har lest boken.)

Bjørn Are sa...

Og jeg som trodde du gjorde et poeng av en trykkfeil hos Horn...

Siden det var din egen feil, er nok den beste løsningen å likvidere trykkfeilen. Selv om uskyldige tilskuere rammes.

Arnfinn Pettersen sa...

Da hadde jeg [sic!]-et ham.

ViggoStrømme sa...

Men er det ikke i det minste noen fine bilder i boken?

Lord Bassington-Bassington sa...

Nei, Viggo, Kjell Horn er nok ikke like fotogen som oss to.