mandag 16. juni 2008

Om historiefordreining

Min gode venn Bård Larsen (som bør være et kjent navn for lesere av Humanist) hadde sammen med Anton Weiss-Wendt en kronikk i gårsdagens Dagbla', der de spør hvorfor Ragnar Næss fikk slippe til i den Bernt Hagtvet-redigerte Folkemordenes svarte bok, med sin etterhvert drøvtygde påstand om at det aldri har vært noe tyrkisk folkemord på armenerne.

Siste avsnitt lyder: "Næss står selvsagt fritt til å mene hva han vil som privatperson. Det store spørsmålet er hvorfor denne metodologisk svake og tendensiøse artikkelen, som langt på vei reflekterer den offisielle tyrkiske historiefordreiningen, har endt opp i en så viktig akademisk publikasjon. Dette spørsmålet bør vel rettes til publikasjonens redaktør, professor Bernt Hagtvet."

Tiltredes.

Ingen kommentarer: