tirsdag 17. juni 2008

Tilfellet Solstad

Jeg skrev for noen poster siden om min oppsigelse av Morgenbladet, begrunnet i at avisen på lederplass gav sin støttet til hva jeg karakteriserte som ”Dag Solstads totalitære babbel”. I en kommetar spurte Geir A: "Nøyaktig hvilket totalitært babbel er det du fikk i halsen?" Dette er mitt forsinkede svar (og det står ikke til å nekte for at det er et visst overlapp med lederen fra siste Humanist):

Det er flere aspekter ved saken. Tidvis er Solstad totalitær, tidvis babler han og tidvis henfaller han til totalitært babbel. Og innimellom sier han helt greie ting.

Solstad babler aller mest når han fastslår at ytringsfriheten ikke er viktig, fordi vi ikke kjenner et eneste eksempel på stor litteratur som til syvende og sist er blitt hindret i å nå frem til oss av sensurvennlige myndigheter. Altså at vi ikke kjenner til noen eksempler på noe vi ikke kjenner til. Dette er rent, uforfalsket babbel.

Han er på sitt mest autoritære i angrepet på Selbekk og Magazinet. (Og nei, Selbekk var ikke sentral i kampen mot Life of Brian. Han er så vidt jeg vet yngre enn meg og gikk på barneskolen da filmen kom. Hva andre kristne må har gjort er her irrelevant. Det var Selbek som i kraft av redaktør publiserte tegningene.)

Selbekk foretok i mine øyne en fullt ut akseptabel redaksjonell vurdering (og han gjorde det før saken virkelig eksploderte). På det tidspunkt var dessuten en eller flere av tegningene publisert flere ganger i norsk presse, blant annet av Dagbladet på nett.

Solstad hyller Gahr Støre, som beviselig løy i sin fremstilling av saken overfor den muslimske verden, ved å hevde at Magazinet var det eneste sted tegningene var publisert.

At dette i betydelig grad gjorde situasjonen farligere for Selbekk, er jeg ikke et øyeblikk i tvil om. Hadde Gahr Støre fra dag én vært klar på at Magazinet ikke var de første eller eneste, ville ansvaret blitt spredd utover og en mann ville ikke blitt gjort til syndebukk. Etter dette har jeg mistet all respekt for mannen jeg nå vanligvis kun omtaler som St. Jonas av Utenriksdepartementet.

Men det alvorligste er Solstads avvisning av at ytringsfriheten trenger å forsvares og hans angrep på de som forsvarer den. Her er han, i det minste sett i lys av hans politiske fortid, over i det totalitære. Ytringsfrihet er ikke en selvfølge, slik Solstad hevder. Det er derimot en frihet som hele tiden er under angrep fra en rekke krefter, være seg moralistiske kristne, autoritære muslimer, kunstfiendtlige høyrepopulister eller meningspolitiet på vensteresiden.

Solstads påstand om at ytringsfriheten er en trussel mot en dannet ytringskultur, er en kunstig dikotomi som passer perfekt inn i Solstad verdensbilde, der ytringer er noe store menn som han driver med, ikke pakk på blogger og i kommentarfelt. Og det er en farlig dikotomi, fordi den er så altfor fristende å bruke for de som selv mener seg å være den dannede kulturens fortropper. Som de gørr kjedelige pratmakerne i Morgenbladet.

Det er selvsagt ingen overraskelse at marxisten Solstad er likegyldig til ytringsfriheten, men det er en grei påminnelse om hvor han kommer fra. At Klassekampen er enig med ham, er ingen overraskelse.

Aller mest fascinerende er dog de siste sidene i artikkelen, der Solstad angriper det at man fjernet forbudet mot å brenne flagg, begrunnet i ytringsfriheten. Dette mener han er tøv, fordi ingen vil få brenne et amerikansk flagg foran den amerikanske ambassaden hvis George Bush besøker landet.

Hvilket de selvsagt ikke vil, ettersom det fra et ordensperspektiv vil være lite klokt. Men det er en politifaglig, ikke en ytringsfrihetsmessig vurdering. Det er ikke et brudd på ytringsfriheten å bli nektet å demonstrere på et sted politiet vurderer som uhensiktsmessig, så fremt ikke politiet legger noe annet enn politifaglige vurderinger til grunn. Om man ble nektet det i sin helhet er en annen sak.

Derimot vil sikkert innvandringsmotstandere få lov til å brenne pakistanske, iranske eller palestinske flagg på Grorud torv, gjetter Solstad. Dermed, avslutter han artikkelen: ”… kan ikke paragrafendringen ”få noen annen betydning enn eventuelle raseopptøyer på Grorud, alt avhengig av ordensmaktas skjønn – og lune.”

Solstad blander her hummer og kanari, eller ytringsrett og politifaglige ordensbetraktninger, og konkluderer med at vi ikke bør få lov til å spise epler fordi han ikke liker pærer. Det er en av de merkeligste oppvisningene i rene feilslutninger jeg har vært vitne til. Men det er ikke eneste gang Solstad er nødt til å dikte opp tenkte situasjoner for å ha noe å argumentere ut fra:

Det merkeligste i hele artikkelen skjer når Solstad skjeller ut Per Edgar Kokkvold fordi han har støttet Se & Hørs rett til å snikfotografere Lars Lillo-Stenbergs utendørsbryllup og bruker dette som et eksempel på moderne ytringsfrihet løpt totalt løpsk. Og jeg kan være enig i at det er ganske ille.

Solstads problem er at det har to rettsinstanser også ment. Både i Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett tapte Se & Hør behørig. Så for i det hele tatt å ha noe å rase over, er Solstad tvunget til å postulere at Se & Hør vil vinne i Høyesterett. At dette virker en smule desperat, er ikke nettopp noen overdrivelse, men så har det dag også vist seg i debatten at Solstad gjør sitt beste for ikke å vite noe om de fenomenene han uttaler seg så sterkt om.

For eksempel er han ekstremt negativ til disse vulgære bloggerne. Men tilstår at han aldri har lest en blog. Så da slipper jeg i det minste kommentarer fra ham …

23 kommentarer:

Anonym sa...

Jeg er så lei av folk som lar Vebjørn Selbekk slippe unna skyld i Life of Brian-affæren.

Selbekk er i følge Wikipedia (som man ikke skal stole på, for eksempel mener "leksikonet" at jeg er en kjent person, men de pleier å være greie på årstall) født i 1969. Han var altså gammel nok til BÅDE å kaste vannballonger, rope ukvemsord og bite folk da Life of Brian gikk på norske kinoer.

Når vi som leser norsk presse VET at Selbekk er slem, trenger vi da ikke mer dokumentasjon på hans rolle i denne affæren, da?

ViggoStrømme sa...

Solstad og co´s (Braanen, Støhre etc) prosjekt:

1. Ytringsfriheten skal benyttes til å skape det mandarinene oppfatter som riktige verdier. Den skal ha et politisk formål, et instrumentelt redskap for å fremme det gode. Ytringsfrihet uten et politisk høyverdig felles mål er å anse som støy og umoral. Det er altså et farvel til både Montesquieu, Voltaire og grunnleggende opplysningsverdier.
2. Kritikerne av Kokkvold vil skape en debatt preget av moralsk konsensus. Som Braanen sier det: Det skal skapes et miljø hvor det skal være mulig å si ifra om rett og galt. Det skal altså skapes en moralsk presedens. Umoralen har ingen rett til å slippe til i mediene. For Braanen er det intet problem at pressen blir ensrettet. Å fremheve verdien av politisk uenighet har aldri vært AKPs varemerke.
3. Ytringer som strider mot den gjeldende konsensus er å anse som overflødige, umoralske (les: islamofobe, rasistiske, fordomsfulle, stigmatiserende, høyreorienterte, høyreavvikende). Det skal skapes et debattklima som støter ut de umoralske ytringer, fratar dem plass i det offentlige rom. Det er venstresidens selvpålagte historiske ansvar. Venstresiden har som kjent historien og moralen på sin side, dette er en objektiv og vitenskaplig sannhet grunnet i den historiske materialismen og dialektikken.
4. For Braanen og Solstad måles verdien av ytringsfrihet kun etter ønskede politiske formål. Debatt for debattens skyld anses som en trussel mot den formålsetiske overbygging. Forkastelige eller avvikende ytringer har ikke krav på beskyttelse.
5. Solstad, Braanen og Støhre mener at ytringsfrihet er et instrument for det de oppfatter som dannelse og konstruktivisme. De har altså ingen prinsipiell begrunnelse for ytringsfrihet som sådan. Når de slemme og umoralske ikke forstår dette, er lovverket neste instans, som vil svi mer enn en smekk på fingrene og et ”fy”! Folket og livet slik de opplever det er skittent, la de rene tanker regjere!!!!

ViggoStrømme sa...

Jo, en ting til: Dette moralske antiseoptiske konsensussamfunnet disse gutta sikler etter, det er jo som snytt ut av nesa på Aldous Huxley.

Callan sa...
Denne kommentaren har blitt fjernet av forfatteren.
Callan sa...

Sarkasme kan være morsom når den er treffsikker, men når den bommer har det lett for bare å bli dumt. For å gjenta meg selv har jeg aldri koblet Selbakk personlig mot noen boikott. Hvorvidt han er slem eller ikke kan vel Didrik bedre bedømme selv siden det er nærmere hans fagfelt enn mitt.

Men det var visst ytringsfrihet vi diskuterte, og der er vi vel også enige om at dette skal vi ha. Solstad virker å være av en annen oppfatning, men dette synet virker han jo å dele med mange innen norsk eksportindustri når de ser at den har sin pris. Imidlertid finnes det vel en glidende overgang mellom de som aktivt forsvarer ytringsfriheten og de som bare benytter seg av den. I så måte vil jeg vel plassere Selbekk i siste kategori. Nå skal jeg ikke spekulere for mye i hans motiver for å trykke tegningene, men jeg vil tro de er noe forskjellige fra Adresseavisens og Jyllands-Postens. Riktignok er jeg ingen ivrig leser av Magazinet, men de siste tiders artikler om kjønnsnøytral ekteskapslov, RLE-faget og 30-årsdagen for abortloven vitner ikke akkurat om at det er stedet for særlig nyansert debatt. Dersom man betegner de som en marginal pressgruppe som ensidig argumenterer for synspunkter med stadig minkende tilslutning blant størsteparten av befolkningen tror jeg man ikke tar munnen for full.

Så dersom nyansert religions- eller politisk debatt ikke er formålet, er det vel vanskelig å trekke andre konklusjoner enn at tegningene føyer seg inn i rekken av religiøs, pro-israelsk propaganda som dette. I så måte synes jeg ikke Selbekks hensikter skiller seg vesentlig fra en annen kjent religiøs satirisk tegner som jeg setter stor pris på.

(redigert pga irriterende stavefeil)

ViggoStrømme sa...

GeirA skrev: "Dersom man betegner de som en marginal pressgruppe som ensidig argumenterer for synspunkter med stadig minkende tilslutning blant størsteparten av befolkningen tror jeg man ikke tar munnen for full."

Jeg tror du tar munnen for full. Riktignok beveger majoriteten av etniske nordmenn seg i den retningen du antyder. Samtidig er Norge et flerkulturelt samfunn, noe du sikkert har fått med deg. Da oppstår det noen snodige allianser. Den sterkt voksende invandrerbefolkningen står nok mye nærmere Selbekk en den norske hedonismen.
Dessuten har deler av venstresiden mer enn antydet at de kan være villige til å ofre en god del av sine hippieliberale kjepphester til fordel for en nyreligiøs islamistisk frigjøringsteologi.

ViggoStrømme sa...

Satans bra tegneserie forresten!

Arnfinn Pettersen sa...

Geir A: Jeg synes du er svært urimelig i din tolkning av Selbekk og hans motiver for å trykke karikaturene.

Han argumenterer i sin bok om affæren godt for hvorfor han valgte å trykke dem: Fordi det på det tidspunkt begynte å bli kraftig debatt rundt dem, men svært få faktisk hadde sett dem. Derfor valgte han ut fra en journalistisk vurdering å sette en faksimile på trykk, fordi han mente de hadde nyhetsverdi.

Jeg mente da og mener fortsatt at det var en korrekt vurdering. Debatten etterpå viste nettopp hvor galt det går når mange diskuterer tegninger de ikke en gang har sett.

Slik sett mener jeg Selbekk hadde langt mer hederlige motiver for å gjengi tegningene enn Jyllandsposten hadde for å trykke dem i første omgang.

Problemet var at Selbekk ble stående alene og ble en enkel syndebukk fordi han er en mann som står for ting de pratende klasser misliker. (Dessuten har han rart hår.)

Forøvrig mener jeg din analyse av deres sosiologiske plassering er irrelevant. De gjorde en redaksjonell vurdering, selvsagt farvet av sitt ståsted (som vi alle er), men jeg klarer ikke å se noe odiøst i vurderingen.

Sammenligningen mellom Selbekk, som jeg anser som en dyktig pressemann som jeg dog er dypt uenig med om mye, med en konspiranoisk sprøtting som Jack Chick finner jeg helt urimelig. Det er et rent stemplingsforsøk.

Forøvrig har jeg skrevet en del om en beslektet problemstilling, Adresseavisens nye karikatur, her: http://dentvilsommehumanist.blogspot.com/2008/06/dette-er-ikke-muhammed.html

Callan sa...

For all del, så lenge man har ytringsfrihet bør selvsagt alle ha lov til å trykke karikaturene, inkludert Selbekk. Og jeg synes også det var feigt av politikerne å høre mer på næringsinteressene enn lovene de selv har vedtatt ved ikke å støtte ham så han måtte ta støyten alene. Men jeg synes det er drøyt å opphøye ham til martyr av den grunn. At man bruker journalistiske argumenter som "the public has a right to know" er valid nok i rikspressen, men en nisjepublikasjon med opplag på drøyt 4000 eksemplarer har liten eller ingen direkte inflytelse på samfunnsdebatten. Hva han senere etter å ha levd under sterkt press i lengre tid bruker som forklaring er nå én ting, om dette var spesielt gjennomtenkt på forhånd eller er et mer eller mindre ubevisst forsøk på å rettferdiggjøre seg i ettertid er en annen.

Man skal ikke lese mye i Magazinet for å skjønne at dette ikke er noen nyhetsavis. Hvor interessant er det egentlig at lesbiske har et høyere alkoholkonsum enn heterofile, dersom det ikke samtidig foregår en debatt om lovfestet rett til kunstig befruktning? Selbekk er en lobbyist, og de sedvanlige regler om journalistisk balanse benytter han kun sett i forhold til sin egen lesermasse. Han vil derfor være nyansert i forhold til Palestina siden det ikke er så mange totalt ukritiske Israelsympatisører etter Kåre Kristiansens generasjon, mens kristne homofile vies liten spalteplass i avisen i motsetning til alle og enhver som tar til orde mot revisjon av ekteskapsloven. Ikke at det nødvendigvis er noe galt i å være lobbyist – samfunnet trenger både anklagere, forsvarere og nøytrale dommere – men det er greit å vite hvilken plattform man taler fra før man vurderer argumentene deres (uten derved automatisk å fordømme dem, slik enkelte virker å gjøre av alle med politisk ståsted til venstre for statsministeren).

Nå det gjelder Jyllands-Posten er de både riksdekkende og hadde en god grunn for å publisere karikaturene (sette fingeren på frykt for represalier blant kunstnere). At man istedet for å bidra til noen løsning istedet helte bensin på bålet er selvsagt uheldig, men mer en konsekvens av situasjonen enn noe annet. Selv om Danmark generelt er endel mer fremmedfientlig enn Norge, er det meg uforståelig hvordan dette kan vris til noe uhederlig.

@Viggo: Riktignok beveger majoriteten av etniske nordmenn seg i den retningen du antyder.

Hvilket vel betyr minst 3 millioner etniske nordmenn som er for abort, partnerskap og polutsalg i alle fylker i dag, og med tiden tror jeg nok det samme vil gjelde kjønnsnøytralt ekteskap etterhvert som nye generasjoner vokser opp. Selv med en årlig innvandringsrate på 1 % er det lenge til at kombinasjonen av muslimer og reaksjonære kristne kommer i flertall. Hva enkelte radikale mener om ytringsfrihet og porno/prostitusjon er nå én sak, men at de i de fleste andre sentrale saker står i diametral motsetning til Magazinets lesere er det vel liten tvil om. Så dersom ikke en nymoralistisk bølge skulle velle over landet i de nærmeste dager tror jeg nok at jeg har mine ord i behold.

Callan sa...

Forøvrig, hvis vi utvider horisonten fra Dagen/Magazinets redaktør til også å gjelde deres medarbeidere, finner vi jo mange fascinerende uttalelser om makthomser, Christoffer Schau, partnerskapsloven, Kåre Willoch og særlig Otto Jespersen. Ut fra sistnevnte artikkel får man inntrykket at ytringsfrihet er greit når man kan bruke den selv, men ikke nødvendigvis for alle andre.

Callan sa...

Sorry, feil link ang Willoch. Sæles kommentar kan leses her.

ViggoStrømme sa...

GeirA skrev: " Selv med en årlig innvandringsrate på 1 % er det lenge til at kombinasjonen av muslimer og reaksjonære kristne kommer i flertall."

-Det er vel ikke akkurat en fullstendig demografisk kalkyle du gjengir her? Vi har kanpt nok innvandring til Norge. Men vi har familiegjennforening og heteeksteskap. Med fare for å virke frekk tror jeg at du er klar over det. SSBs høyalternativ tilsier at antallet innbyggere med innvandrerbakgrunn i Norge i 2060 kan komme opp i ca 3 millioner. Et forsiktig anslag mener mange.
Det skyldes ikke primært innvandring, men at den "etnisk norske" befolkningen ikke føder unger over reproduksjonsraten på minst 2.1 pr. to foreldre.

Et annet spørsmål er selvsagt hvordan et flerkulturelt Norge vil arte seg i 2060. For alt jeg vet vil muslimer i Norge ha adoptert liberale verdier. Men så langt, med bred erfaring fra Europa, er det lite som tyder på det. Kanskje tvert imot.

ViggoStrømme sa...

Dessuten er det vel ikke nødvendig "at kombinasjonen av muslimer og reaksjonære kristne kommer i flertall" før polariseringen mellom hedonisme og tradisjonalisme kan bli ganske påfristende?

Dette er ikke ment som noe annet enn dystopi fra min side. Jeg er for både homoer og innvandree jeg.

Callan sa...

Det er vel ikke akkurat en fullstendig demografisk kalkyle du gjengir her?

Fullstendig blir den vel aldri, men den er basert på reelle tall. 12 431 / 4 753 400 gir 0.26 % befolkningsøkning i 1. kvartal 2008. Riktignok har jeg estimert en lineær progresjon istedet for å plotte inn tidligere års tall i en regresjonsanalyse for å speide etter evt geometriske utviklinger, men det får da være måte på hvor mye tid jeg skal bruke på tiendedels promiller i denne debatten. 2060 anser jeg i denne sammenheng som "uoverskuelig framtid" og statistikken omtrent like presis som Kjell Aukrusts kalkyre for gjennomsnittshøyden blant vikingene.

Anonym sa...

Hvis man liker tegneserien GeirA lenket til, så vil man også like denne artisten. Sprek liten historietime...

ViggoStrømme sa...

GeirA skrev: "Riktignok har jeg estimert en lineær progresjon istedet for å plotte inn tidligere års tall i en regresjonsanalyse for å speide etter evt geometriske utviklinger...".

I beg your pardon? Ja, så er jeg vel dum da.

Men det fremdeles ikke netto innvandring som utgjør den demografiske utfordringen i Norge. Det er vedtatt politisk, hvis du ser bort fra EØS og EU landene.

I 1996 hadde 24 pst av førsteklassingene ved Osloskolene en utenlandsk bakgrunn. I 2007 hadde andelen økt til 50 prosent. I følge SSBs forsiktige anslag er 131 000 Osloborgere av utenlandsk bakgrunn. Reelt er tallet mye høyere.
En slik demografisk utvikling er eskalerende og tar generasjoner å snu, hvis det skulle være av interesse.

Dette er bare til opplysning. Femti år frem i tid er når guttungen min er voksen, og ikke i overskuleig fremtid slik jeg ser det.

I følge politiet vil andelen med utenlandsk bakgrunn øke med en million frem til 2020.

Dette er tall med store variabler, det er jeg enig i. Og hva skal vi egentlig med denne informasjonen?
Men tallene er dramatiske, og vil garantert føre til uante problemer med å innføre kardemommelovene som Vindern-mafiaen i AP tror vil komme rekende på opplysningsfjøla.

ViggoStrømme sa...

Fin film Per CJ! Men hvor var Mel Gibson?

Callan sa...

Uoverskuelig framtid betyr at det er for mange variabler til at man kan forutsi den, ikke at den er utenfor betydning.

Forøvrig er jeg fullt klar over forskjellen i befolkningsvekst mellom etniske og "nye" nordmenn. Heldigvis må man vel si, siden det er de siste som skal finansiere pensjonen min. Men dersom man er bekymret for utviklingen i differanse er det vel bare opp til en selv å gjøre noe med dette. Kanskje Christoffer Schaus neste prosjekt heller burde hete "fuck for ytringsfrihet"?

ViggoStrømme sa...

GeirA skrev: "Heldigvis må man vel si, siden det er de siste som skal finansiere pensjonen min."

-Det er mye som tyder at det kan ha vært intensjonen bak masseinnvandirngen til Europa, for å demme opp for velferdstatenes demografiske kamikazeprosjekt. Erfaringene er, som (nesten) alltid motsatt: Mens enkelte innvandrergrupper er produktive sosialt og økonomisk, er andre isolerte og passive trygdmottagere. Den sistnevnte er i solid flertall, og skillelinjene er markante i forhold til sosiale, religiøse og etniske markører. Det har lite eller ingenting med hudfarge å gjøre.
Helheten er nedslående:

I dag er det regnet som rasistisk å påpeke forhold som er åpenbare, nemlig at europisk innvandrings og integreringspolitikk er feilslått.
Dette kunne vært løst på andre måter.
Personlig tror jeg at muligheten for en total "clash of civilizations" i Europa er relativt moderat(men ikke umulig). Skulle det skje, tror jeg hovedårsaken vil være å finne i sammenbruddet av de europeiske økonomiene.
Men kanskje det "går seg til?" Kanskje det, men lite trolig. For å sette det i et tidsperspektiv viser det seg at halvparten av innvandrere som kom til Norge på søttitallet er på tryd.
Uansett er vi nødt til å forholde oss til at Norge og Europa er i dramatisk forandring. Det meste er umulig å reversere.

At du slenger inn et "heldigvis" om den norske massive demografiforskyvningen, og forventer at en ny sosial underklasse skal besørge pensjonen din, vitner bare om at myten om multikulturalismens kardemommeeffekt er en standhaftig form for idealisme.
I Oslo går omlag halvparten av trygdebudsjettet til mottagere med innvadrerbakgrunn. Tallet er økende.

Sakset fra NHO: I juni 2006 sa NHO følgende: Innen få år kan den nasjonale oljeformuen være tapt. Årsakene er innvandringen av ikke-kvalifisert arbeidskraft og at mange med innvandrerbakgrunn ikke gjennomfører utdanning. Dette fører til lav sysselsetting og derav høyt trygdeforbruk. Med dagens politikk vil innvandrerbefolkningen fordoble seg innen 2015. Tidspunktet sammenfaller med den kommende eldrebølgen. En reduksjon av arbeidsstyrken med syv prosent tilsvarer tapet av hele oljeformuen, advarte NHO Horisont (Næringspolitisk tidsskrift nr. 2 2006).

Noeng ganger må vi stikke fingern i jorda, selv om tallene peker imotsatt retning av det idealiserte samfunn. Virkeligheten er som regel skitnere enn idealismen.

Jeg tror vi går mot tøffe tider, også for homser, helt uavhengig av nye liberale lover som sidestiller kjønn og seksualitet som rene kognitive preferanser. Dessuten tror jeg du trygt kan tegne en privat forsikringsordning.

Anonym sa...

Til GeirA:

Jeg er forsåvidt enig i med deg (og Solstad?) at ikke all bruk av ytringsfriheten kan være like høyverdig motivert, men jeg trodde da at en av vestens verdier var at vi skulle forsvare ytringsfriheten også når den brukes av de vi ikke liker.

Callan sa...

Kjent og kjært Voltaire-sitat dette, om enn ikke helt autentisk.

Kan forøvrig ikke se noe i debatten over som kan tilsi noe annet. Ei heller har vel ingen ytret noen spesielle antipatier, unntagen muligens bloggeieren i retning Solstad, hvilket jo er en bloggeiers privilegium. Uenige er vel dog de fleste om det meste.

Anonym sa...

Til GeirA:

Det virket bare et øyeblikk som om du var så opptatt av motivene hans. For å parafrasere videre: Da de kom for å ta de kristne med rar tupé, så sa jeg ingenting, for jeg hadde ikke beverpels på hodet...

Smil fra
Per

Callan sa...

Det var da utrolig hva folk leser mellom linjene her. Det er da opplagt at for å ha ytringsfrihet må den være absolutt og gjelde uavhengig av motiv, ellers får man jo sovjetiske tilstander hvor man bare har ytringsfrihet inntil man velger å benytte seg av den (eller var det vetoretten i EØS-avtalen?).

Når det gjelder Selbekks motiver er dette en annen debatt, hvor jeg vil hevde han bedriver ikke så mye nøytral journalistikk som politikk eller "religiøst arbeid" (aka misjonering). Hvorvidt noen anser sistnevnte odiøse aktiviteter får stå for deres egen regning, men det sier seg selv at uten ytringsfrihet er det vanskelige å bedrive noen av delene.