fredag 6. juni 2008

Om å ville misforstå

Adresseavisens ikke-Muhammed-tegning debatteres friskt på nettet i den muslimske verden, forteller avisen selv. Hvilket ikke er så overraskende. Det er heller ikke så overraskende at ikke alle ser ut til å ha fått med seg deres poeng: At det ikke er en tegning av Muhammed, men av en terrorist som skjuler seg bak religionen og vår frykt for å støte.

Det er forståelig at poenget er vanskelig å kommunisere. Det er også forståelig at man i andre kulturelle settinger misforstår. Det er ikke like forståelig når norske kommentatorer gjør hva de kan for å misforstå, slik Kirkens Nødhjelp ifølge Vårt land gjør:

– Ytringsfrihet er et viktig tema og ta opp, igjen og igjen. Men Kirkens Nødhjelp tror at dette må gjøres på en måte som ivaretar respekt for andre mennesker, og mennesker med en annen religion enn en selv. Det gjør en ikke når en tråkker på det som andre holder for kjært og hellig. Det å provosere og såre tilbake, slik Adresseavisen gjør i dag, bidrar ikke til å løse noe som helst, snarere tvert i mot, sier Arne Sæveraas, spesialrådgiver for fred og forsoning i Kirkens Nødhjelp, i en pressemelding.

Hva mener egentlig Sæveraas - Adresseavisen og tegnerens forklaring tatt i betraktning - med at tegningen"tråkker på det som andre holder for kjært og hellig"? At muslimer holder terror i islams navn for kjært og hellig? Hvem er det i så fall som tråkker på andre her?

Og er det å gå inn for å misforstå en særlig høyverdig strategi fra en "spesialrådgiver for fred og forsoning"?

1 kommentar:

Bjørn Are sa...

La inn en link til deg i min egen velmente kommentar.