onsdag 7. november 2007

Promilleprestproblem

Irland vurderer å senke promillegrensen fra 0,8 til 0,5. Ikke alle er like begeistret. Deriblant mange katolske prester på landsbygda.

Grunnet stadig synkende prestetetthet, må mange av dem holde messe i både tre og fire kirker på en dag. Og kjøre bil fra sted til sted. Problemet er nattverden. Prestene får nemlig i seg såpass mye vin at mange frykter de vil havne over promillegrensen.

Fader Brian D'Arcy oppsummerer problemet: "I don't like to use the word wine, as it is Christ's blood in the Eucharist - but it still has all the characteristics of wine when in the blood stream."

4 kommentarer:

Anonym sa...

Nei skulle du sett! Vin er vin selv om man later som om det er noe annet, gitt!

Bjørn Are sa...

Ikke lett når ting er både og, nei. Eller når man følger Aristoteliske begreper fremfor almenskolens.

Katolsk kommunion, vin, transsubstantiasjon og alt det der er koblet til begreper som substans og aksidens. Tingens innerste vesen (substans) er forandret, men ikke dens materielle egenskaper (aksidens). Den katolske kirken har aldri vært i tvil om at du får promille okke som.

Det hele er altså hevet over Poppers falsifiseringsbegrep og uvitenskapelig, men så har jeg vel ikke funnet spor av noen som noengang har påstått at kommunion er naturvitenskap.

Stadig forvirret? Ikke etter neste episode av transsubstantiasjoner.

Anonym sa...

"Drink, arse, fekk, grrrls"

Er det ikke det den alltid påseilte father Jack sier i fantastiske "Father Ted"?

For meg ble den katolske kirke aldri det samme etter Father Ted. Den fikk nesten et forsonende skjær over seg (helt uten at den hadde gjort seg fortjent til det)...

Arnfinn Pettersen sa...

"Father Ted" er noe av det morsomste Den Tvilsomme vet om.

Jeg er usikker på om serien har gjort noe til eller fra for min sympati for den katolske kirke, men helt det samme skal jeg være enig i at den aldri blir.

Og jeg tror sitatet fra Father Jack er ganske presist.