tirsdag 30. september 2008

Kall meg ... tvilsom

Jeg skal tilbringe eftermiddagen i et møte i gruppen som skal vurdere hvorvidt Human-Etisk Forbund muligens, eller muligens ikke, på en eller annen måte, kanskje bør skifte navn. Av en eller annen grunn føltes denne vitsetegningen merkelig relevant ...

1 kommentar:

svein sa...

Jeg har - takket være både min far og diverse onkler - et veldig godt forhold til ordet "Fritenker".
Det klinger godt og er både romslig og passe uklart som definisjon.
"Norsk fritenkerforbund" - klinger ikke det bra da?