fredag 5. september 2008

Storebror dreper!

Min gode venn Bård Larsen - som er en flittig bidragsyter til Humanists spalter og for tiden skriver bok om folkemordet på armenerne for Humanist forlag - har på oppdrag fra Civita skrevet en liten bok om totalitær politikk.

Boken er rettet mot dagens unge og tar for seg totalitære overgrep både på høyre- og venstresiden, men retter et særlig fokus på sistnevnte. For mens dagens unge vet en hel del om nazismens og fascismens uhyrligheter, later mange av dem å ha gått glipp av at kommunismens på mange måter like uhyrlige overgrep.

Det er blitt riktig hyggelig lesning - om et riktig uhyggelig tema. Jeg synes Civitas egen omtale er sånn akkurat passe blomstrende:

De verste forbrytelsene i menneskehetens historie ble begått i forrige århundre, av drømmere og idealister. Det er ikke nødvendigvis slik at alle idealer og drømmer er gode eller positive. Nazistene drømte om et storgermansk tusenårsrike og kommunistene ville skape et klasseløst samfunn uten religion og uten kapitalisme. Teoriene lot seg ikke gjennomføre i praksis fordi mennesker i forskjellige kulturer og nasjoner ikke ville finne seg i å leve i terror og slaveri, på veien mot det noen tenkere og diktatorer hadde sett for seg som himmelriket på jorden. I stedet ville de leve livene sine i frihet. Motstanden ble slått ned med brutal makt og kostet over hundre millioner menneskeliv. Dette er historien om disse forbrytelsene og om forbrytelsenes forbrytere.

Bernt Hagtvet har viet en hel Signert-spalte i Aftenposten til å reklamere for trykksaken. Den er kostelig lesning i seg selv, ikke minst for sine utfall mot Aslak Sira Myhre og Dag Solstad:

Aslak Sira Myhre [har] lagt mye arbeid i å fremholde de historiske forskjeller mellom Hitler og Stalin. En relativt enkel øvelse. Han kaller seg ennå kommunist, sier han, og får følge av vår fremste essayistiske rikspludrer, Dag Solstad. Den første bør slutte med å betrakte politikk som sen-pubertal utagering, den siste bør ha et mer ærbødig og presist forhold til politiske begreper. De er ikke hei og hå-ullballer du kaster ut som forundringspakker til beundrere i salen.

Hvis du ikke vil gi pengene dine til NHO-finansierte liberalister, kan du laste det hele ned - aldeles gratis.

Og omslaget er blitt en riktig lekkerbisken ...

16 kommentarer:

Anonym sa...

Lastet ned og scannet et par-tre kapitler. Velskrevet, lettlest og poengtert som vanlig. Likte den kjappe nedsablingen av den irriterende romantiseringen av "Che".

Gratulasjoner til forfatteren, og med forventninger til boken om folkemordet på armenerne.

Peter sa...

S.24: På den tiden da det ble reist utallige statuer av Lenin og han ble balsamert og fremstilt som en gud, hadde kommunistene revet og gjort hærverk mot kirker og religiøse monumenter i lang tid over hele Russland. En tradisjonell religion ble tvunget til taushet til fordel for en ny, politisk religion.

Bort med forstyrrende kulturelle røtter, altså.

Dyrk det rene.

I Den norske Kirke her i Norge minner dette meg blant annet om de som etter hvert ble mer lutherske enn Luther selv, og gikk løs på inventaret i en del kirker. Bort med alt det gamle.

Og for å ta noe helt annet, i dag nevner reklamefolk over en kaffekopp at det ikke minst er de som har kulturelle røtter som er vanskelig å bevege til å bruke penga.

Hvilket tre er du?

Mad Mullah Hastur sa...

Dette såg jo rett interessant ut, eg gleder meg til å få lest. Eg ser fram til å vere samd i ein del, men vere usamd i ganske mykje.

Det er viktig å fram umennesklighetane utførd av totalitære på dei såkalla høgre og venstresida i politikken. Særleg når det kjem til kommunismen slik Lenin forma den, og etterkomarar som Stalin og Mao vidareførte den, trengst det langt meir medvite. Særleg blant dei som erkjenner seg til venstresida i politikken.

Dog er eg ingen tilhengjar av å sable ned heile venstresida. Det virker som like unødvendig som å skyte alle borgarlege under revolusjonen.

Men eg er vel kanskje miljøbelasta ;-)

Anonym sa...

Mye forferdelig har skjedd under kommunistisk styre, men indistruelt folkemord er vel ikke på listen, og derfor topper vel facistene lista over mest uhyrlige overgrep. Sikkert en spennende bok - tenker nå ihvertfall å bla litt i PDF-versjonen.

Bjørn Are sa...

Hvis man mener flest drepte på kortest mulig tid, er vel industrielle folkemord raskest, ja.

Selv om Pol Pot avgjort viste hvor effektive også ikke-industrielle folkemord kan være (Djengis Kahn holdt forsåvidt også et visst tempo).

Sett under ett er det vel mer et akademisk spørsmål hva som var verst av Stalin, Hitler og Mao, men fra et pragmatisk vinkel er det nok i dag lettere å nærme seg Stalin-grøften enn Hitler.

Arnfinn Pettersen sa...

BAD skriver: "Hvis man mener flest drepte på kortest mulig tid, er vel industrielle folkemord raskest, ja."

Hvis man kun teller lik pr minutt, og kun foholder seg til faktisk gjennoførte folkemord, er kombinasjonen av å hogge folk ned med machete og å stenge dem inne i kirker og tenne på raskest.

Folkemordet i Rwanda: 800 000 drepte på 12 uker. Overlegen ledelse. Så langt.

Tor: Rwanda demonstrerer at det ikke er viktig om folkemordet er industrielt eller ikke. Det viktige er at det er godt organisert.

Å stue folk inn i togvogner og frakte dem hundrevis av mil for så å gasse dem, er ekstremt lite effektivt. Det er mye raskere å hogge dem ned på stedet. Eller mener du at drap blir verre fordi det er industrielt organisert?

Bjørn Are sa...

Rwanda hadde jeg fortrengt...

Takk (hvis det er ordet) for påminnelsen.

Anonym sa...

Det er sikkert på mange måter en verdifull tekst, men jeg blir litt bekymret når jeg leser dette (side 9): Lenin var en kriger som leste Darwin og trodde på den sterkestes rett. Er dette igjen det vanlige kristenkonservative tullet om at darwinisme avler diktatur og drap? Når forfatteren tydeligvis ikke kjenner forskjellem mellom Darwin og Herpert Spencers såkaldte sosialdarwinisme så blir jeg litt skeptisk.

Mad Mullah Hastur sa...

Det vil eg seie meg samd i. Dessutan stussar eg alltid over den norske fortolkinga av "Survival of the fittest". I mine auge vert det problematisk å vektleggje "styrke", når det er snakk om dei som er mest tilpassingsdyktige.

Elles hadde jo ekorn vorde dødd ut for lenge sidan, eller?

Besynderleg dette med omsetjingar gitt.

Arnfinn Pettersen sa...

Rune: Det står to ting: Lenin leste Darwin. Hvilket vi vet at han gjorde. Og at han trodde på den sterkestes rett. Hvilket vi vet at han gjorde. Det impliseres at han trakk den denne slutningen gjennom å lese Darwin. Hvilket forsåvdt er sannsynlig. Det ville han ikke vært den eneste som gjorde. Du nevner Spncer som et eksempel.

Vi må gjerne mene at det er feil å tillegge Darwin ansvaret for sosialdarwinisme. Hvilket vi vil ha rett i. Men vi kan ikke nekte for at mange leste Darwin på den måten og trakk slike slutninger på bakgrunn av hans tekster. Eller det vil si, vi kan godt nekte for det, men det ville være tøys.

Hvordan du kan lese ut av setningen av Bård mener at Lenin ikke kjente til Spencer, skjønner jeg oppriktig talt ikke. Og hvis du mener at Lenin ikke kunne trukket slike slutninger på bakgrunn av Darwin på egen hånd, uten Spencers hjelp, gjør du ham dummere enn han var.

Mad Mullah Hastur sa...

Eg har ikkje vanskeleg for å tru at Lenin trudde på den sterkaste rett, men har vi kjelder på det? Skulle vert interessant å sett på.

Utover det er det jo ingen løyndom at eg meiner at Lenin var ein usedvanleg stor rass.

Anonym sa...

Nåja, på side 55 står en langt mere nyansert beskrivelse av forskjellen mellom sosialdarwinisme og biologisk darwinisme, så da så....

Noen mulige småfeil (her skriver jeg ut fra svak hukommelse, og kan huske feil):

side 38: Her får den "nye økonomiske politikken" (NEP) skylden for hungersnøden i tiden omkring den russiske borgerkrigen, men såvidt jeg husker var "krigskommunismen" navnet på den svært strenge politikken som førte til hungersnøden, mens NEP derimot var en liberalisering som en reaksjon på denne.

side 49-50: Om Stalin og alkohol: Såvidt jeg husker var Stalin selv forsiktig med spriten, men det var ganske riktig et sterkt drikkepress på hans gjester.

side 50: Boken hevder at "Den Store Terroren" sluttet med Stalins død, men dette begrepet brukes vel normalt om utrenskningene på 1930 tallet fra rettssakene etter mordet på Kirov og frem til Jesov ble avsatt som NKVDsjef (og henrettet...).

ViggoStrømme sa...

Forfatteren har så lang jeg kan se det redegjort for Darwin på side 55.....eller r det jeg som er blind?

Arnfinn Pettersen sa...

Viggo: Ikke blind, bare litt langsom

Anonym sa...

"Hvis man kun teller lik pr minutt, og kun foholder seg til faktisk gjennoførte folkemord, er kombinasjonen av å hogge folk ned med machete og å stenge dem inne i kirker og tenne på raskest."

Teller man lik pr minutt og ikke utelukker kortvarige angrep er flybombing enda raskere.

Dresden: ~40000 på to netter,
Hiroshima: ~80000 i en smekk, Nagasaki: Noe lignende.

Alle forøvrig utført av demokratiske krefter i kamp mot autoritære. Jeg tror det ligger en lærdom der også.

Ellers er forholdstallet mellom f.eks Mao, Pol Pot, Stalin og Hitler et eksempel på at det er med folkemordere som med (andre) parasitter: De er mest effektive om de er akkurat så lite effektive at de ikke dreper vertsorganismen med en gang.

Arnfinn Pettersen sa...

Johan: En atombombe over en skikkelig velfylt by er selvsagt alltid raskest. Men nå var det rekorden i folkemord vi diskuterte, og der faller så vel Dresden som Hiroshima utenfor.