onsdag 14. mai 2008

Humanistisk salong

Det hender jeg gjør andre ting enn å redigere blad eller skrive blog i min arbeidstid. Blant annet er jeg sidekick for kollega Didrik Søderlind, når vi nå starter opp Humanistisk salong, et forsøk på å ta livssynsdiskusjonen ut av Humanismens hus og inn på kafé. Første sådane går av stabelen førstkommende tirsdag, og ettersom jeg har for mye å gjøre til å skrive noe kort, følger den lange versjonen, rett fra HEFs nettsider:

Første utgave av Humanistisk salong tirsdag 20. mai: Kan ateister møte Gud?

Hva vil det egentlig si å tro på Gud? Er ateisme en tro, det også? Kan ateister ha religiøse opplevelser? Er det noen forskjell på opplevelser man får fra Gud, fra naturen, konserter eller fotball? Og hvor stor er egentlig forskjellen mellom kristne og ikke-kristne?

Dette er noen av spørsmålene vi håper på å få svar på i første utgave av Humanistisk Salong, der vi tar for oss de største spørsmålene - med løs snipp og glimt i øyet.

Humanistisk Salong handler om livssyn, og alt dette omfatter: Tro og tvil, moral og moralisme, tradisjon og opprør. Vi vil helst slippe både de tørre, akademiske analysene og de trøstesløse TV-debattene der motstandere slår hverandre i hodet med slagord.

I stedet satser vi på dannet dialog, saklig argumentasjon, gjensidig respekt og en lett tone. Første gang skal vi simpelthen forsøke å finne ut hva en religiøs opplevelse er for noe, og hva slike opplevelser har med Gud å gjøre.

For å nærme seg dette spørsmålet har vi satt ned et panel bestående av tre forskjellige mennesker med veldig forskjellige tros- og tvilsliv.

Stian Aarebrot er teolog, gitarist i goth-bandet The Crest og tilknyttet menigheten Subchurch. Han har skrevet boken Bli hos meg (Lunde forlag), en samling fortellinger fra virkeligheten om ulike menneskers (blant dem han selv) møter med Gud.

Dag O. Hessen er biolog, professor ved Universet i Oslo, og uttalt ateist og humanist. Han er også en av Norges ledende formidlere av vitenskap, og har skrevet en rekke bøker.

Som kommentator (eller en slags linjedommer) har vi fått Hans Stifoss-Hansen, religionspsykolog og forskningssjef ved Kirkeforskning.

Diskusjonsledelse blir ved redaksjonen i tidsskriftet Humanist. Det er Human-Etisk Forbund som står bak prosjektet, men man trenger slett ikke være tilhenger av forbundets lære for å være velkommen.

Tiden er tirsdag 20. mai kl. 19, og stedet er Spasibar i St. Olavs gate 32. Siden Spasibar også gjør nytten som Kunstakademiets kantine, minner vi om at de serverer god mat til enda bedre priser. Det er selvfølgelig helt gratis å komme inn, men du må ha fylt 18 år.

Velkommen!

Vi legger oss med vilje på en nokså fluffy og inkluderende form første gang, men hvis det er noen av dere mer harbarkede ateister der ute som kunne tenke dere å ta med boksehanskene og se innom, ville vi ikke bli lei oss for det. (Så lenge dere klarer å lese det med boksehanskene billedlig.)

Og på første møte til høsten, tar vi for oss nyateismen. Forslag til gode innledere og til gode temaer tas mot med stor takk - og en kopp kaffe hvis finansene strekker til ...

15 kommentarer:

ViggoStrømme sa...

Hmmmm....Dere Humanister driver med mye rart. Det aner meg at organisasjonen er i ferd med å vannes ut - for godt! Hva med å melde seg på med egen stand på Alternativmessen, Arnfinn! Hvis dere nå allikevel vil ende opp som en organisasjon som søkende sjeler i livsynenes fantastiske og mangfoldige univers.

Jeg synes synd på reinhekla humanister og religionskritikere. Det finnes jo ingen organisasjon i Norge som kan gi overtroisk tant og fjas (og fascisme)en ørefik uten å henfalle til unnskyldninger.

Eksisterer Hedningesamfunnet enda? Jeg var med der en gang, i fjorten dager. Skremmende typer - asosiale ateister som leste Donald og gikk med hornbriller.

Ikke noe bedre det vel? Nei, Gudene veit!

Arnfinn Pettersen sa...

Du gjør den samme feilen som veldig mange av HEFs kritikere, Viggo. Du tar en bestemt aktivitet, feiltolker den og fremhever den som representativt for alt forbundet driver med.

Vårt poeng med akkurat denne salongen er å vise at også ateister og humanister har den type opplevelser som mange religiøse mennesker tolker som gudsopplevelser. Men de tolker opplevelsene på en annen måte.

Siden du nevner hedningsamfunnet, en av dets sentrale aktører oppsummerte poenget slik (i sedvanlig stil): Det du kaller den hellige ånd, kaller jeg maveknip!

Og jo, vi kan gjerne gi overtroisk tant og fjas (og fascisme) en ørefik, men da må vi først komme nært nok til at vi treffer ...

Anonym sa...

Viggo: Hva med dette arrangementet er det som tyder på at HEF er i ferd med å vannes ut? Hva i all verden er det du snakker om?

En av de norske humanister jeg har størst sans for er Haagen Ringnes, som nylig gikk fra oss. Min tilnærming til religions- og livssynsdialog har jeg, etter fattig evne, lånt fra ham. Hos ham var nettopp respekten for andre mennesker sentral. Ydmykheten overfor det jeg ikke vet noe om har jeg hentet fra Kristian Horn. Begge disse to har vært nøkkelpersoner i HEFs utvikling. Så i hvilken grad er det "utvanning" å ta opp igjen deres arv?

Hedningsamfunnet finnes enda, ja. Jeg sympatiserer med dem på enkelte punkter, og deler livssynet deres, men ville nok ikke trivdes der.

ViggoStrømme sa...

Arnfinn skrev: "Og jo, vi kan gjerne gi overtroisk tant og fjas (og fascisme) en ørefik, men da må vi først komme nært nok til at vi treffer ..."

A-ha! Da er jeg med! Dette er altså et cover up for å banke opp kristenfolket! My man!

ViggoStrømme sa...

Som du tar på vei da, Didrik!
Jeg er av den bestemte oppfatning at HEF har blitt rundere i formen og mer humanistisk orientert og mindre religionskritisk orientert.

Forøvrig er jeg såpass misantropisk at ordet respekt for andre mennesker sitter lengre inne enn hos deg og Haagen. Sorry altså!
Religion er noe jeg akstepterer uten å måtte respektere dem. Respekt er noe du må gjøre deg fortjent til, og det kommer ikke gjennom ferdigsnektet overtro som har hevd på å bli tatt seriøst.

Men seff: Jeg respekterer de fleste religiøse som mennesker. Men det er på tross av og ikke på grunn av at de er religiøse.

Jeg er jo litt religiøs sjøl også jeg....

Anonym sa...

Dette er en side ved HEF som alltid har vært der, men som er blitt synligere de siste årene, ja. Jeg synes det er veldig bra, fordi det er denne siden ved humanismen som appellerer mest til meg rent personlig. Men det ville være en tragedie hvis dette gikk på bekostning av den religionskritikken som er en så viktig del av det humanistiske prosjektet. Særlig i dag, når vi har jentebarn som skamferes på det aller verste i religionens navn her i landet.

Jeg kjenner en rekke religiøse mennesker, og ingen av dem slutter seg til noe som er ”ferdigsnekret”. Men de befinner seg innenfor en tradisjon, på samme måte som jeg gjør det, og forsøker etter beste evne å finne ut av ting med inspirasjon fra denne tradisjonen.

Anonym sa...

Viggo då; eg tykkjer ein av dei finaste tingene ved HEF er faktisk det som Arnfinn og Didrik her syslar med. Open dialog og respekt. Kva skal vere viktigst? Å vere ein god humanist eller ein sint religionskritikar? Personleg foretrekk eg humanisten.

Og til Arnfinn og Didrik: Sweeeeet! Det er ikkje måte på sprell frå dykk. De bør forsøke å ta det der konseptet til HEFarane i Bergen. Då trur eg at eg hadde stukke snuten innom.

ViggoStrømme sa...

Til Didrik: Så du reduser religion til en tradisjon? Høres ut som Karl Marx. Jeg ville nå hevde at religion er langt mer problematisk enn kritisk refleksjon og metode. Religionens hovedproblem er jo at den er ferdigsnekret, i den forstand at den operer med sannheter som ikke kan underlegges normale sannhetskriterier. I en slik virkelighetsforståelse, med et etisk apparatus som ikke er basert på erfaring og, nettop: dialog, er det ikke langt fra Gunnar Stålseth (ææææææhhhhhh!!!!) og Osmama Bin Laden, sånn circa, give or take, som amerikanerne sier.
Religion er etter min mening grunnleggende anti-humanistisk.

Og jo, Mullah: En humanist bør kunne være sint religionskritiker også! Vi burde prise oss lykkelige over at Arnulf Øverland og Monthy Python ikke var så besatt av å innfinne seg bland de kondisjonerte.

Anonym sa...

Mi greie er som alltid at det er så slitsomt å vere sint heile tida. Ikkje alltid det hjelp heller. Sjølvsagt skal ein vere kritisk til religion, særleg når den framstår som skadleg for individ og samfunn. Men er det noko eg er lei av å høyre, så er det tirader frå folk som messer på om alt gale religion har gjort, utan å ofre ein tanke på at mykje av dette har andre årsaker eller at religionen òg har bidratt til mykje.

Arnfinn Pettersen sa...

Ja, Viggo, en humanist bør kunne være sint religionskritiker også. Men det viktige ordet her er "også". Det er en tid for alt, og tirsdag er det tid for noe annet.

Jeg antydet nyateisme neste gang. Det er vel ikke HELT utenkelig at det kan bli noe mer religionskritikk der ...

ViggoStrømme sa...

Mad Mullah: Du er ikke tilfeldigvis Lione Richie?

ViggoStrømme sa...

OK, Arnifnn! Jeg tar deg på ordet. Neste tirsdag skal vi banke opp kristenfolk!

Arnfinn Pettersen sa...

Viggo: Jeg er litt usikker på om du bør prøve det på Stian. Han har hengt lenge rundt med tvilsomme eksistenser blant Ham-Kam-fansen.

ViggoStrømme sa...

Ham-Kam? Hvem er det?

Anonym sa...

"Du er ikke tilfeldigvis Lione Richie?"

Avzlørt no lizzom! Egad! ;-P

Eg er nabolagets vennlege Mulla eg, intet meir, intet mindre. Kanskje med eit snev... sweet transvestite.

*danse litt*