fredag 23. mai 2008

Kjell Horns litani

Kjell Horn, sønn av HEFs stifter Kristian Horn, kommer snart med bok om Human-Etisk Forbunds forfall, under tittelen Svik - fra humanetikk til humanisme. Fri tanke har i den anledning intervjuet ham.

Jeg har vært i diskusjon med Horn tidligere og budskapet hans later til å være det samme som før:

For det første at overgangen fra humanetikk til humanisme som betegnelse på det livssyn HEF representerer, er en skandale iverksatt av Horns favoritthatobjekt: Levi Fragell. Og den er i ferd med å kulminere i den ultimate skandale: En endring av forbundets navn.

Til det har jeg svart Horn før (og jeg svarer det, om ikke gjerne, igjen): En eventuell endring av forbundets navn vil, om den skulle skje, være resultat av en langvarig og vel befestet demokratisk prosess i forbundet. Slik endringen av navnet på forbundets seremonier var det.

Og hvis Horn mener vel funderte demokratiske vedtak er skandaler, så ham om det.

Det andre er terpingen på at HEF er i ferd med å bli en sekt. Det har jeg svart på flere ganger før, blant annet i et av de første innleggene på denne bloggen, i et svar til Sara Azmeh Rasmussen. Til Saras forsvar skal det sies at hun tok svaret til seg og innrømmet at sektbegrepet er feilslått som karakteristikk av HEF.

Det samme kan ikke sies om Kjell Horn. Han fortsetter ufortrødent å kalle HEF en sekt. Det hadde vært fint om han kunne slutte med det. Skjellsord er ingen fruktbar diskusjonsform.

Det ville også vært fint om Horn tok inn over seg at hans far stiftet en demokratisk organisasjon. Bitterheten over å være den tapende part i en demokratisk prosess er forståelig, men hos Horn får den utslag som er lite sympatiske. Hans stadige angrep på Levi Fragell er urimelige, utidige, ubehøvlede og dypt urettferdige.

Kanskje er det også på sin plass å nevne at Horns bok blir utgitt på Kolofon forlag. Hvilket vel betyr at han har finansiert den selv.

4 kommentarer:

Anonym sa...

Han har også begynt en skikkelig kampanje på epost for å få tak i støttespillere mot "den bevisste og systematiske undergravingen av begrepet humanetikk" og forklarer navne-endringsprosessen som noe som sentralt har kokt i hop i all hemmelighet på huset:)

Leit det kom til en som har kalt seg humanist siden hun meldte seg inn..

Kanskje vi skal skrive en bok vi og? "SVK, store vennlige kjempe; majoriteten" Eller hva med: "demokratiet; blåser i Horn(et)"

Arnfinn Pettersen sa...

Nå har vel aldri Kjell Horn vært så demokratisk anlagt. Og ettersom en forkjærlighet for autoritær politikk gjerne går hånd i hånd med konspirasjonstenkning, er det ikke så overraskende at han mener de som er uenig med ham er del av en ond sammensvergelse.

SVK er notert. Selv heller jeg mot noe Gondors kløvede horn-aktig, men det er vel bare meg ...

Anonym sa...

Dette er en intellektuelt pervers argumentasjon "Jeg har vært i diskusjon med Horn tidligere og budskapet hans later til å være det samme som før:

For det første at overgangen fra humanetikk til humanisme som betegnelse på det livssyn HEF representerer, er en skandale iverksatt av Horns favoritthatobjekt: Levi Fragell. Og den er i ferd med å kulminere i den ultimate skandale: En endring av forbundets navn.

Til det har jeg svart Horn før (og jeg svarer det, om ikke gjerne, igjen): En eventuell endring av forbundets navn vil, om den skulle skje, være resultat av en langvarig og vel befestet demokratisk prosess i forbundet. Slik endringen av navnet på forbundets seremonier var det.

Og hvis Horn mener vel funderte demokratiske vedtak er skandaler, så ham om det."


Stemmer du SV?! At det er mulig for voksne folk å slippe unna med denslag debatttriks som fremtredende representant for humanetikken, det viser for det første at det er noe i vene med den kritikken tenkningen og de intellektuelle dygdene.

Det er jo en argumentasjonsform som riktignok ikke er uvanlig bland politikere, men det er og blir en intellektuelt pervers argumentasjon.

Og hvis fremtrendede folk i humanetisk forbund ikke skjønner det selv!, så er jo hele organisasjonen fullstendig fucka.

Altså hvis du ikke er i stand til å argumentere uten å gripe til slike billige trisk, hvordan faen har du da tenkt å kunne føre dialog med noen som helst! Faen for noen forbanna pøbler!

STEMMER DU SV?!

Arnfinn Pettersen sa...

Nei. Ved siste valg stemte jeg Venstre. Men jeg angrer veldig. Så neste gang blir det nok Høyre som vanlig.

Forøvrig er jeg redd du må argumentere for hva ved dette som er et "billig trisk". Det er en påpekning av at utviklingen er resultat av en vel fundert demokratisk prosess og jeg forstår ikke helt hva ved det som gjør meg til en pøpel.

Det kan selvsagt innvendes at demokrati er det samme som pøpelvelde, men det er heldigvis sjelden man hører det fra dannede mennesker av i dag.